Srdce z keramiky pre všetky generácie

Keramické vložky = základ dobrého, správneho a bezpečného komína

Aby sme splnili aj tie najprísnejšie bezpečnostné kritériá, všetky výrobky sami vyrábame vo vlastných závodoch a dôsledne ich testujeme v renomovaných skúšobniach.
Vďaka tomu sme si istí, že naše komínové vložky majú naozaj a trvalo rovnaké parametre, aké sú deklarované certifikáciou. Skúšok je celý rad, overuje sa okrem iného nenasiakavosť, tepelná odolnosť a schopnosť vzdorovať extrémnym teplotným šokom. Na trh tak vždy odchádza bezpečný a kvalitný výrobok.

Keramické komínové vložky

Izostatické keramické vložky

Prečo izostatická vložka?

Nástup nových palív, vykurovacích olejov a plynu, a využívanie kondenzačných technológií znamenal pre komínové vložky novú záťaž. Okrem účinkov horúcich spalín museli začať odolávať aj vlhkosti. Ďalšie požiadavky so sebou prinieslo zvyšovanie účinnosti spotrebičov. Dôraz začal byť kladený nielen na ich väčšiu presnosť, ale aj na homogenitu, teda jednoliatosť, a čo najnižšiu pórovitosť. Tá napomáhala komínu obstáť aj pri extrémne tepelnej záťaži a podstatne zvyšovala jeho životnosť. Ideálne parametre vo všetkých požadovaných oblastiach má práve izostatická keramická vložka.

Výroba izostatických vložiek

Izostatické keramické komínové vložky Schiedel sa lisujú za studena, stlačením takmer suchých keramických práškov do formy rovnomerným pôsobením extrémneho tlaku až 500 MPa. “Polotovar” pre vytvarovanie do požadovanej podoby nepotrebuje nadbytočnú vodu, vďaka tomu neprechádza sušením a nedochádza k jeho zmršťovaniu. Jednotlivé diely tak môžu byť aj výrazne dlhšie, až 133 cm pri zachovaní veľmi presného tvaru. Tým sa znižuje počet škár, zjednodušuje a zefektívňuje výstavba. Výsledný výrobok je dokonale homogénny a úplne tvarovo presný. Na povrchu nemá takmer žiadne póry, takže dokáže na jedničku obstáť aj v tých najnáročnejších testoch, pri ktorých sa keramika vystaví na 45 minút teplote 950 ° C a potom sa rozžeravená vhodí do ľadovej vody. Tieto skúšky simulujú extrémne teplotné zmeny, ktoré môžu nastať pri reálnej prevádzke komína. Vložky Schiedel z tejto špecifickej keramiky tak garantujú vysokú odolnosť voči záťaži, bezpečnú prevádzku i dlhú životnosť.

Použitie izostatických vložiek

Dokonalá presnosť izostatických komínových vložiek a tým následne aj celého komína uľahčuje projektovanie aj vlastné využitie pri stavbe. Tento typ vložiek sa využíva do jedno- aj dvojprieduchových komínov. Napríklad v sortimente Schiedel ABSOLUT či Schiedel UNI ADVANCED možno vyberať z ponuky komínových tvárnic určených pre priemery od 14 do 20 centimetrov. Tieto úzko odstupňované prierezy umožňujú navrhnúť komín presne na mieru použitému spotrebiču. Vďaka hrdlovému spoju izostatických vložiek možno vložky ľubovoľne skrátiť a tým prispôsobiť výšku napojenia presne podľa požiadavky spotrebiča.
Celá výstavba je teda hospodárna a zároveň systém poskytuje záruku bezpečnosti a funkčnosti celej spalinovej cesty.
Izostatickú keramiku používa aj nový systém KOMBIGAS, kombinujúci práve keramickú vložku pre pevné palivá s odvodom spalín z nehrdzavejúcej ocele (Schiedel GASFIX) od plynového kondenzačného kotla.

Keramické komínové vložky

Výhody izostatiky

Univerzálne použitie

• pre všetky typy palív
• pre všetky typy spotrebičov
• odolná proti vlhkosti = nenasiakavá
• odolná proti agresívnym spalinám
• vynikajúce mechanické a fyzikálne vlastnosti
• oproti klasickým plastickým vložkám vykazuje nižšiu nasiakavosť a priepustnosť vodnej pary – označenie WB (< 5 g/hm2)

Keramické komínové vložky
Výroba lisovaním za studena

• jednoliaty výrobok
• veľmi nízka pórovitosť
• tvarovo veľmi presná
• možnosť výroby dlhších prvkov, až 133 cm

Keramické komínové vložky
Hrdlový spoj vložky

• v prípade potreby možno skrátiť na požadovanú dĺžku

• menší počet spojov = menej montážnych chýb

• rýchlejšia, jednoduchšia montáž

Keramické komínové vložky
Certifikovaný výrobok

• pravidelné testovanie v skúšobniach
• absolútne bezpečný výrobok pre užívateľov
• odolná proti záťaži
• bezpečná prevádzka
• dlhá životnosť
• skúška odolnosti proti teplotným zmenám TWB > ako 10 cyklov

Keramické komínové vložky

Keramické vložky z technickej keramiky

Klasické keramické vložky z technickej keramiky sú označované tiež ako plastické.
Ich výroba má dlhú tradíciu. Pred príchodom nových účinnejších spotrebičov plne vyhovovali pre širokú škálu využitia.
V súčasnej dobe vyhovujú obzvlášť pre odvod spalín od spotrebičov na tuhé palivá, ako sú krby, krbové kachle, kotly na tuhé palivá, kachľové pece. Široké využitie nájdu tiež využitie v priemyselnej výstavbe, napr.: v spaľovniach odpadov, tepelných zdrojoch na spaľovanie drevoštiepky, kotolniach na biomasu, k odvodu spalín od rôznych technologických spotrebičov.

Klasické keramické vložky sú súčasťou trojzložkového komínového systému so zadným odvetraním – Schiedel STABIL.

Keramické komínové vložky
Preverený výrobok

• zvlášť vhodný pre tuhé palivo (drevo, štiepka, uhlie, ekohrášok)
• odporúčané použitie – krbové kachle, kotly na tuhé palivá

Keramické komínové vložky
Systém pero-drážka

• spoj realizovaný špeciálnym tmelom, škárovacou hmotou
• tesný spoj
• nie je možné vložku skrátiť
• vyžaduje si pozornosť pri montáži, aby nebola použitá vložka s poškodeným spojom

Keramické komínové vložky

Technické údaje

Typ keramickej vložky Izostatická keramika Plastická keramika
Spôsob spoja: Hrdlový Pero a drážka
Rozmerová tolerancia: Dĺžka +- 3 mm
Vonkajší priemer + – 1,5-2,5 mm (podľa priemeru)
Ovalita <1,5-3 mm (podľa priemeru)
Dĺžka + – 3 mm
Vonkajší priemer + – 2, 5-4,5 mm (podľa priemeru)
Ovalita <2,5-5 mm (podľa priemeru):
Možnosť skrátiť a zachovať tesnosť spoja:  ÁNO NIE
Mrazuvzdornosť: ÁNO, odolná ÁNO, odolná
Dĺžka vložky: 1 330 mm
330 mm