Schiedel Tecnoflex

Гъвкави димоотводи и комини

Tecno flex е двуслойна гъвката тръба за комин, предназначена за газ, нефт и мулти-гориво
където максималната температура на димните газове не надвишава 600 о С.

Диаметъра може да варира от 80 – 300мм.

TECNOFLEX

Характеристики

Гъвкава двуслойна облицовка

  • Гофрирана външна обвивка за висока устойчивост на смачкване и очукване.
  • Изключително гладката вътрешен материал позволява лесно оттичане на кондензатите, по-малка възможност за натрупване на сажди в областта на ставите и лесно почистване
  • Инженерният дизайн на фугите дава допълнителна здравина и гъвкавост
  • Вътрешната обвивка остава гладка и защитна дори след строгото инсталиране

Технически параметри

Както вътрешният, така и външният слой са изработени от устойчива на корозия неръждаема стомана 316L с дебелина 0.12мм

  • Гофрираната външна стена позволява огъване на димоотвода
  • Гладката вътрешна стена е устойчива на корозия, тъй като спо-мага за по-лесното отвеждане на конденза и по-малкото натруп-ване на сажди
  • Вътрешната стена остава гладка, дори когато монтажа на димо-отоводната тръба е затруднен
  • Предлагат се от диаметър 80 мм до диаметър 300 мм

Системни настройки

Schiedel Tecnoflex

TECNOFLEX

Приложения

Technoflex е дустенна гъвкава тръба за димоотвеждане, която намира широко приложение при реновирането на съществуващи комин. Technoflex е подходящ за уреди, които използват течни горива и газ или комбинирани такива, при които тем-пературата на димните газове на изхода на отоплителния уред не надвишава 600ºС.

Препратки

Вашият контакт

Моля, обърнете внимание на нашата политика за поверителност, на която се основават всички данни, използвани от Schiedel.

CAPTCHA
Моля изчакайте...