Stacks of wood

NAJPRIRODZENEJŠÍ SPÔSOB VYKUROVANIA DREVO

Trvalá udržateľnosť a ochrana klímy sú pre nás všetkých mimoriadne dôležité témy. Našou úlohou v roli výrobcov, ale aj zákazníkov je prebrať zodpovednosť za to, ktoré zdroje energie používame a akým spôsobom ich využívame. Vďaka tomuto inteligentnému a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných a obnoviteľných surovín, napríklad dreva, ako obnoviteľných zdrojov energie spolu s energeticky efektívnymi vykurovacími systémami, dosahujeme náročné ciele v oblasti klímy a produkujeme nízke hodnoty emisií. Používanie palivového dreva ušetrí v Európe milióny ton CO2 a zároveň významným spôsobom prispieva k predchádzaniu vzniku skleníkových plynov.
Branch

NA ZAČIATKU…

750 000 rokov p.n.l.
Zo začiatku mali ľudia skúsenosť s ohňom iba keď blesk udrel do stromu alebo trávy a vzbĺkol plameň. Homo erectus bol prvý človek, ktorý využíval oheň pre vlastnú potrebu.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…BOL OHEŇ

40 000 rokov p.n.l.
Začali sme používať oheň v ohniskách …
Large bonfire

OD OHŇA…

1946
V roku 1946 založil Friedrich Schiedel svoju vlastnú spoločnosť s názvom Erbacher Bauwaren. Schiedel zvykol hovoriť, že spoločnosť bola založená „doslova dvoma požičanými lopatami a požičaným fúrikom“. Tak sa zrodil prvý Schiedelov komín na ovládanie ohňa a spalín.
Black and white photo of two men working on a chimney

…K INOVÁCIÁM

2020
Schiedel je popredným európskym dodávateľom vysoko energeticky účinných komínových systémov a využíva svoje odborné znalosti, aby ponúkol integrované systémy krbových kachlí s ventiláciou. Schiedel predstavuje trvalé a mimoriadne sofistikované kompletné systémy, inteligentné montážne riešenia a služby šité na mieru.
Modern day Schiedel fireplace installation

VYKUROVANIE DREVOM

1
Piece of wood

OBNOVITEĽNÝ ZDROJ

Drevo je obnoviteľný zdroj, ktorý pri spaľovaní produkuje iba toľko oxidu uhličitého (CO2), koľko sa uvoľňuje z prirodzeného rozkladu dreva v lese alebo toľko, koľko strom zachytí z atmosféry počas svojho rastu.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

VYSOKÁ ENERGETICKÁ HODNOTA

Palivové drevo má vysokú energetickú hodnotu. Pozrime sa napríklad na dub: zatiaľ čo jeho objem zvyškovej vlhkosti dreva predstavuje približne 15 – 20 %, jeho výhrevná hodnota sa šplhá až na úroveň 4,2 kWh na kilogram.
branch laying horizontally
Piece of wood
DNES
9 %
Single log
…súčasných globálnych dodávok energie (560 EJ) pochádza z lesov, čo predstavuje takmer 49 EJ.
Piece of wood
V ROKU 2035
13 – 15 %
Multiple logs
…globálnych energetických dodávok bude pravdepodobne do roku 2035 pokrytých drevom (72 – 84 EJ) – toto sú predpoklady Svetovej asociácie pre bioenergiu.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

NÍZKY EMISNÝ FAKTOR

Vplyv znečistenia ovzdušia na naše zdravie a životné prostredie je natoľko významný, že sa považuje za druhý najzávažnejší environmentálny problém, hneď po klimatickej zmene. Palivové drevo má v porovnaní s inými zdrojmi energie nízky emisný faktor s veľmi nízkym koeficientom primárnej energie na úrovni 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

ZNIŽOVANIE EMISIÍ ZO SPAĽOVANIA DREVA V DOMÁCNOSTIACH

Spaľovanie dreva v domácnostiach sa môžeme pozorovať väčšinou vo vidieckych a riedko osídlených oblastiach s omnoho rozptýlenejšou koncentráciou. Staré krbové kachle a otvorené ohne znečisťujú ovzdušie oveľa viac ako moderné spotrebiče. Staré krbové kachle sú súčasťou problému, nové krbové kachle sú súčasťou riešenia.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

EFEKTIVITA

Dnešná technológia spoločnosti Schiedel dokáže drasticky zvýšiť efektivitu krbových kachlí, a to až na úroveň 86%, a zároveň dokáže v porovnaní so starými a neefektívnymi krbovými kachľami znížiť emisie o 2/3.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Zatiaľ čo staré a neefektívne individuálne krbové kachle a otvorené ohne významným spôsobom prispievajú k problému, nové technológie a využívanie sietí diaľkového vykurovania poskytujú spotrebiteľom z EÚ ekologické a efektívne možnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám éry čistej energie.

Mohli by sme drasticky zredukovať emisie, ak by spotrebitelia pristúpili na dve opatrenia: vymenili by staré zariadenia za nové a používali by iba suché drevo najvyššej kvality.

6
Piece of wood

EURÓPSKY LES RASTIE

30 % ročného prírastku lesov zostáva v lesoch. Rozloha európskych lesov rastie každou minútou o veľkosť futbalového ihriska, čím sa zvyšuje potenciál zachytávania uhlíka v nasledujúcich desaťročiach.
30%
ročného prírastku lesa zostáva v lesoch.
7
Piece of wood

VYUŽITIE CELÉHO STROMU

Trvalo udržateľné využívanie celého stromu: drevo ako surovina nie je iba skvelým materiálom na tvorbu energie a tepla, ale slúži aj na výstavbu konštrukcií alebo výrobu dreveného nábytku.
ZÁPALKY
PELETY
STOLY
PODLAHY
8
Piece of wood

EURÓPSKE KLIMATICKÉ CIELE

Okrem energetických úspor sa EÚ zameriava aj na obnoviteľné energie, ako napríklad biomasu a najmä drevo. Naše energetické systémy by mali fungovať bez využitia fosílnych palív. EÚ chce, aby bolo do roku 2020 tvorených 20 % hrubej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. V roku 2030 to má byť aspoň 30 %.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

AKO VYKUROVAŤ DREVOM

PALIVOVÉ DREVO – SPRÁVNA VOĽBA

Tvrdé drevo je na spaľovanie v krbe vhodnejšie ako mäkké. Mäkké drevo obsahuje veľa živice, takže horí kratšie.
Piece of Beech wood
BUK
Piece of Oak wood
DUB
Piece of Birch wood
BREZA
Piece of Spurce wood
SMREK

SPRÁVNA VEĽKOSŤ PALIVOVÉHO DREVA

Výber správneho palivového dreva je rozhodujúci pre jeho výhrevnosť.
Veľkosť narúbaného dreva by sa mala prispôsobiť veľkosti krbu. Pre väčšinu krbov je vhodná dĺžka dreva na úrovni 25 až 30 cm, zatiaľ čo jeho obvod by nemal prekročiť 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
dĺžka 25 až 30 cm
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
obvod 25 cm

Dbajte na to, aby vaše palivové drevo pochádzalo z miestnych lesov s trvalo udržateľným lesným hospodárstvom. Prispejete tak k podpore životného prostredia a pôjdete príkladom na ceste k trvalej udržateľnosti.

Optimálne palivové drevo sa suší po dobu jedného roka a jeho vlhkosť sa pohybuje medzi 15 – 20 %. Keďže vlhké/čerstvé drevo je oveľa ťažšie než dobre vyzreté drevo, za svoje peniaze dostanete menej dreva.

Wet wood with red X across it

A TERAZ…
JE RAD NA VÁS, ABY STE ZALOŽILI OHEŇ!

Installation of fireplace in modern apartment