Montáž produktov Schiedel

Montáž nielen komína podľa požiadaviek stavby a zákazníka

Komínové teleso je ľahké postaviť, avšak je ťažké ho opraviť.

Ponúkame našim zákazníkom získať komínové teleso spolu s montážou v atraktívnejších cenách.

Montáž, keramických komínových systémov Schiedel ABSOLUT, KOMBIGAS, UNI Advanced, STABIL, MULTI, a kovových komínových systémov ICS, PERMETER, KERASTAR , ICS5000, HP5000, vykonáva certifikovaná spoločnosť, ktorá je certifikovaným partnerom* (v rámci pravidiel “SCHIEDEL Servis”) spoločnosti Schiedel Slovensko. Alebo tiež naši zmluvní partneri*. Je takisto možné si vyžiadať dodávku montáže pri oprave poškodeného komínového telesa, ako aj vložkovanie starého komínového telesa, systémami PRIMA Plus, GASFIX.

*Montáž komína prostredníctvom certifikovanej alebo zmluvnej spoločnosti nie je podmienkou platnosti záruky a garancie poskytovanej spoločnosťou Schiedel Slovensko.

<span class="entry-title-primary">Montáž produktov Schiedel</span> <span class="entry-subtitle">Šetrite s profesionálnou montážou našich produktov</span>

Samozrejmosťou je schopnosť certifikovanej firmy vykonať aj montáž našich vykurovacích zariadení spolu s komínovými telesami.
Schiedel KINGFIRE CLASSICO, LINEARE, RONDO alebo GRANDE tak máte možnosť spolu s krbovými kachlami Schiedel SIRIUS si nechať zabudovať do stavby v Schiedel kvalite.

Taktiež vykonáva zmeny v orientácii alebo výške napojení uz zrealizovaných komínových telies, tiež opravy a vložkovanie nevyhovujúcich alebo poškodených komínových telies.

Montáž a opravy vykonáva podľa technologických postupov spoločnosti Schiedel.

Výhody a postup realizácie

Termín podľa požiadaviek

Termín je dohodnutý podľa Vašich požiadaviek. teda žiadne omeškanie stavby z dôvodov nedostupnosti kvalifikovaného montážnika

Kvalita stavby

Pracovníci certifikovanej spoločnosti sa venujú výhradne montáži komínových telies a produktov firmy Schiedel.

Technické vybavenie

Certifikovaná montážna firma má samozrejme vlastné technické vybavenie, nemusíte zabezpečovať žiadne náradie

Doprava materiálu

Nestaráte sa o dopravu materiálu komína na stavbu. Dovoz komponentov komínového telesa zabezpečí montážna firma. Dovoz komponentov je teda bezplatný pri objednávke dodávky komína spolu s montážou.

Seriózne ceny montáže

Štandardná cena montáže nových keramických komínových systémov (ABSOLUT,  UNI Advanced, STABIL, KOMBIGAS, …) je:

  a ) jednoprieduch štandardnej výšky (do 10 m) a priemeru cena montáže za 1 bm 58 €
  b ) jednoprieduch s vetracou šachtou štandardnej výšky a priemeru cena montáže za 1 bm 67 €
  c ) dvojprieduch  štandardnej výšky a priemeru cena montáže za 1 bm 83 €
  d ) dvojprieduch  s vetracou šachtou štandardnej výšky a priemeru cena montáže za 1 bm 109 €

Na montáž komínových telies s prieduchom väčším ako 20 cm vám bude vypracovaná individuálna kalkulácia ako aj v prípade neštandardného riešenia.

Prepravné náklady ( sú náklady spojené s dopravou pracovníkov a technického vybavenia potrebného pre montáž komína) sú účtované nasledovne:

– do 100 km – 50 €

od 100 do 200 km – 90 €

nad 200 km – 1 km/0,40 €

Dopravné náklady za dovoz komínového telesa/telies sa neúčtujú, ak je materiál objednaný spolu s montážou!

Pravidlá a podmienky
 1. Minimálna výška nového keramického komínového systému je 6 m.
 2. Komínové teleso musí byť objednané v kompletnej zostave (základná súprava a/alebo komínová päta, komínové tvárnice, šamotové vložky, napojovacie kusy, izolácia a ukončenie komínovou hlavou alebo FINALom).
 3. Nové keramické komínové teleso musí byť objednané vcelku, nie je možné dodávku a montáž realizovať etapovite po častiach. Výnimka je možná len v ojedinelých prípadoch a tieto sa dohodnú individuálne (komínové systémy neštandardnej výšky v prípade bytových domov).
 4. Predmetom montáže je len montáž komínového telesa.
 5. V cene montáže je zahrnuté ukončenie FINALom alebo neomietnutými tvárnicami pripravenými na zateplenie komínovej hlavy.
 6. V prípade ukončenia krákorcovou doskou v cene montáže nie je zahrnutá montáž obmurovky komínovej hlavy (je možné zrealizovať, ale za podmienky, že obmurovka sa nacení samostatne a odsúhlasí obidvoma stranami).
 7. Všetky ostatné práce, ktoré priamo nesúvisia priamo s montážou komínového telesa, je možné zrealizovať po samostatnom nacenení a po odsúhlasení obidvoma stranami zahrnúť do kompletnej montáže (napríklad sekanie otvorov vo vertikálnych a horizontálnych konštrukciách, otvorenie strešnej roviny, parozábrany, debnenia, strešnej krytiny, oplechovanie komínovej hlavy, kotvenie do obvodovej steny atď.)
 8. Pred samotnou montážou montážna firma musí mať od objednávateľa k dispozícií projekčné podklady, ktoré obsahujú minimálne pôdorysy a rezy, z ktorých je možné zadať jasné parametre komínového systému.
 9. Pred montážou je potrebné vykonať obhliadku staveniska a vyhotoviť protokol o obhliadke stavby, ktorý obsahuje údaje typu:
  • orientácia komínových dvierok,
  • výška zaústenia spotrebiča,
  • orientácia napojovacieho kusu pre napojenie spotrebiča,
  • ukončenie komínového systému atď.

  ktoré záväzne určí zodpovedná osoba (stavbyvedúci, manažér stavby, majster alebo investor).

 10. Na základe týchto podkladov certifikovaná zmluvná firma pripraví Zmluvu o dielo so záväzným termínom realizácie (pokiaľ je stavba pripravená do 15 pracovných dní), ďalej vyhotoví predfaktúru so splatnosťou 2 dni pred dohodnutou montážou.
 11. Po akceptácii Zmluvy o dielo obidvoma stranami sa zrealizuje montáž.
 12. Po zrealizovaní montáže montážna firma vyhotoví preberací protokol, kde sú zaznamenané všetky technické parametre a detaily montáže.
 13. Odberateľ svojím podpisom potvrdí prebratie diela a obdrží okrem faktúry aj kópiu protokolu o obhliadke stavby a preberacieho protokolu.
Postup realizácie
 1. Zákazník – záujemca o montáž v spolupráci so stavebninami – partnerom spoločnosti Schiedel v akcii „Schiedel servis“, vyplní formulár pre objednanie služby.
 2. Stavebniny odošlú prostredníctvom faxu alebo v elektronickej forme (jpg alebo pdf) spracovanú materiálovú a cenovú špecifikáciu vypracovanú prostredníctvom špecifikačného programu Schiedel spolu s objednávacím formulárom.
 3. Schiedel Slovensko poverí certifikovanú montážnu firmu, ktorá prevezme požiadavku a kontaktuje investora.
 4. Nasleduje stretnutie pre upresnenie termínu a spôsobu realizácie.
 5. Finančný a záručný vzťah tvorí pre zákaznika certifikovaná montážna firma. (Zoznam certifikovaných montážnych firiem je k dispozícii na www.schiedel.sk. Aktualizovaný bude priebežne po overení záujemcov z radov stavebných firiem – overení ich realizovaných stavieb, a po ich zaškolení a vykonaní skúšok zo strany spoločnosti Schiedel Slovensko)
Certifikovaná montážna firma

FLUE s.r.o.
zodp.osoba: Jozef Beňadik
IČO: 45991511
DIČ: SK2023182194
0905 729 369 , 0911 261 000
041/4224215 , 041/4224216 , 041/4224226
www.flue.sk
flue@flue.sk
TRINEKO s.r.o.
zodp. osoba: Peter Mrvečka
IČO: 51415305
DIČ: SK2120683972
0902 321 285 www.trineko.sk
info@trineko.sk

Zmluvní partneri

Zmluvní montážni partneri spoločnosti Schiedel Slovensko pre montáž nielen oceľových komínových systémov z nehrdzavejúcej ocele

Názov spoločnosti Sídlo spoločnosti*
SK-MONT-SK,s.r.o. Bratislava
FLUE s.r.o. Kysucké Nové Mesto
Marek Vozár – KOMINÁRSTVO Fričovce
KRBEX, s.r.o. Pezinok
MAKOM, s.r.o. Považská Bystrica
JML Servis s. r. o. Veľké Kostolany
Jozef Mičko – KOMINARSTVO MxM Vranov nad Topľou
REMIZ s.r.o. Žilina
Bolvan Ladislav Košice – Krásna
Kominárstvo Poprad, s.r.o. Poprad
HFC Company, s.r.o. Vráble
A-Z UNIVERZAL, s.r.o. Nitra – Staré Mesto
Stanislav Miženko – SeeMont Fričovce
STORMS s.r.o. ÚDOL
SVAROGUS s. r. o. Bratislava – Vajnory
marand plus, s.r.o. Nitra
ZEN – Zelená energia, s.r.o. Košice
AXIMA SK, s.r.o. Vráble
Zdenka Tomašáková ZAR KRBY, KOMÍNY Dražkovce
CAMIN s. r. o. Bratislava – Vrakuňa
GARGO s.r.o. Piešťany
KAMEXPERT, s.r.o. Dolný Kubín
ABC KOMINÁRSTVO,spol. s r.o. Banská Bystrica
VILČEK s.r.o. Trnava
ZEMPLÍN s.r.o. Humenné
My House s.r.o. Hrubá Borša
MAX detail s.r.o. Bratislava – Staré Mesto
Jozef Brodniansky – BROKO Krupina
Ing.Štefan DEMČÁK-KOMINÁRSTVO Trebišov
Karol Sabáček Špačince
Jozef Karak, s.r.o. Martin
Trineko s.r.o. Radoľa

*Sídlo spoločnosti nemusí byť obmedzením pre miesto montáže, spoločnosti môžu pôsobiť celoslovensky

Downloads

Montážny návod Schiedel Protect Box

447.22 KB
Montážny návod pre dizajnovú pätu Schiedel ABSOLUT 062022

Montážny návod pre dizajnovú pätu Schiedel ABSOLUT 062022

11.76 MB

Montážny návod Schiedel IGNIS Protect 032021

5.99 MB
Montážny návod Schiedel UK PLUS 112022

Montážny návod Schiedel UK PLUS 112022

3.79 MB
Montážny návod Schiedel ICS 112022

Montážny návod Schiedel ICS 112022

7.32 MB
Povrchové úpravy Schiedel KINGFIRE 122020

Povrchové úpravy Schiedel KINGFIRE 122020

12.29 MB
Montážny návod Schiedel UNI Smart 022022

Montážny návod Schiedel UNI Smart 022022

2.37 MB
Pravidlá statického zabezpečenia komína v nadstrešnej časti

Pravidlá statického zabezpečenia komína v nadstrešnej časti

153.25 KB
Nadstrešná časť Schiedel NORDIC prospekt 042021

Nadstrešná časť Schiedel NORDIC prospekt 042021

655.38 KB
Montážny návod komínového plášťa Schiedel NORDIC

Montážny návod komínového plášťa Schiedel NORDIC

815.43 KB