Vetranie budov – rozumne a efektívne

Prečo je dôležité vetrať?

Kedže moderné energeticky efektívne stavby musia byť prvotriedne zaizolované , je obal stavby čoraz tesnejší. Preto aby dochádzalo medzi štyrmi stenami kvalitného bývania k dostačujúcej výmene vzduchu pre zdravé bývanie , nestačí sporadické vetranie oknami. Pre zdravie , regeneráciu a pohodu preto musí dosiahnuté , aby vzduch na dýchanie bol vždy čerstvý.

Vetranie obytných priestorov

Schiedel Vám vie ponúknuť dve riešenia.

Prvou voľbou by malo byť riadené vetranie s rekuperáciou – Schiedel KombiAir. Lebo zabezpečí z malého priestoru s minimálnou hlučnosťou (najtichšia rekuperácia na trhu) čerstvý a hlavne čistý vzduch v celom dome podľa požiadaviek užívateľa..

Druhým riešením je riadené vetranie Schiedel AERA Comfort – vetranie podľa úrovne vnútornej vlhkosti v obytných miestnostiach, prívod vzduchu do každej obytnej miestnosti a odťah znehodnoteného vzduchu z oblslužných miestností (toaleta, kúpeľňa, kuchyňa)

Komfortne vetrať

Vyšší komfort bývania

S riadeným vetraním budete mať v dome vždy čerstvý vzduch.

Vyššia kvalita vnútorného vzduchu má pozitívny vplyv na vaše zdravie, regeneráciu a tým samozrejme aj na vašu pohodu. Môžete tiež zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti a vyhnúť sa škodám použitím správneho riadeného vetrania. Dýchate vždy dobrý a príjemný vzduch vo vašej domácnosti, bez priebežne otvoreného okna.

Pri moderných ventilačných systémoch Schiedel s rekuperáciou tepla väčšina tepla zostáva v dome a poskytuje komfort. Pohodlie obytných priestorov je považované za nevyhnutný faktor pre maximálne pohodlie. Ventilačné systémy Schiedel AERA zabezpečujú výmenu vzduchu bez prievanu, jednotnú výmenu vzduchu bez rušivých zvukov a vytvárajú zdravú a príjemnú vnútornú klímu. Nepríjemné pachy a chemické výpary sú odvádzané mimo objekt.

Zdravá vnútorná klíma

Denne našimi plúcami spracujeme 14400 litrov vzduchu. Je preto pre naše zdtravie, regeneráciu a pohodu dôležité zabezpečiť, aby vzduch, ktorý dýchame bol čistý a zdravý. Rovnako dôležité je správne vetranie aj pre stavbu samotnú. Zabránime tým poškodeniu stavby vlhkosťou a plesňami a tým zvýšime jej hodnotu.

Energetická efektívnosť a udržateľnosť

Na základe našej zodpovednosti voči životnému prostrediu a budúcim generáciám, musíme budovať udržateľným spôsobom. EÚ udáva trend “takmer nulová spotreba energie  v budovách”. Po roku 2020 by mali byť stavané budovy, ktoré majú takmer nulovú spotrebu energie. Preto stavitelia, rovnako ako dodávatelia musia uvažovať a následne stavať energeticky efektívne budovy kde vhodný typ vetrania umožní čo najväčšiu úsporu energie.

Kedže moderné energeticky efektívne stavby musia byť prvotriedne zaizolované , je obal stavby čoraz tesnejší. Preto aby dochádzalo medzi štyrmi stenami kvalitného bývania k dostačujúcej výmene vzduchu pre zdravé bývanie , nestačí sporadické vetranie oknami. Pre zdravie , regeneráciu a pohodu preto musí dosiahnuté , aby vzduch na dýchanie bol vždy čerstvý.

Zvýšenie hodnoty stavby

Riadené vetranie zabezpečuje optimálnu distribúciu vzduchu v miestnostiach, zatiaľ čo znehodnotený vzduch a škodliviny odvádza do exteriéru. Dostatočné vetranie budovy sa postará o výrazne zníženie nebezpečnej vlhkosti a ochráni tak budovu pred tvorbou nebezpečných plesní. Chráni tak budovu pred jej znehodnotením a teda zvyšuje jej hodnotu. Vetraním sa odstráni možnosť dodatočných finančných nákladov na opravu budovy.

Znížená spotreba energie na vykurovanie spôsobená vetraním s rekuperáciou je dobrá pre životné prostredie a dobrá pre vašu peňaženku. Domy bez riadeného vetrania už nespĺňajú moderné štandardy a strácajú na hodnote.

Úspora vykurovacích nákladov

Tesný obal stavby drží teplo v budove. Kontrolované vetranie s rekuperáciou sa stará o neprerušené zásobovanie vnútorných priestorov čerstvým vzduchom, o príjemnú klímu a k tomu šetrí energiu a tým náklady užívateľa stavby. Lebo okná sú zavreté a teplo sa nimi nestráca.

Správne vetranie má väčší zmysel ako zateplenie

Pravidelným sprísňovaním požiadaviek na energetickú účinnosť v obytných budovách, tepelné straty cez plášť budovy dramaticky klesli.

Nevyhnutná ventilácia pre hygienickú výmenu vzduchu zostala však rovnaká. Podiel straty tepla ventiláciou je teda teraz vyšší. Pôvodne bol podiel straty vetraním v roku 1977  15-20%, teraz je  v moderných obytných budovách 60%.

Na zamyslenie

Trávime takmer 90% nášho života v interiéri. Či sa v ňom budeme cítiť pohodlne, závisí predovšetkým od kvality vnútorného vzduchu. Čerstvý vzduch bohatý na kyslík je rozhodujúci pre pohodu užívateľa. Realita sa však často líši: 80% všetkých obyvateľov vetrá zle – nevedome! Okná sú otvorené len krátko. Neexistuje žiadne poriadne odvetranie, výmena vzduchu je neúplna a je obmedzená na príslušný priestor. Často chýba denné opakované vetranie. 2x cez deň otvorené okno je pre odvetranie priestoru absolútne nepostačujúce. Znečisťujúce látky, vlhkosť, CO2 zostávajú v prekvapivo vysokých koncentráciách., pretože dvakrát “okno” predložiť predpísaný dnes vzduchotesnej konštrukcia vyrobená nie je odniesť znečisťujúcich látok, vlhkosti a CO2.