Komín v NED a PD? ÁNO!

Komín je neoddeliteľnou súčasťou stavby.

Jeho úlohou je bezpečne a spoľahlivo odviesť spaliny od spotrebiča či už na plynné alebo tuhé palivo.

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že NED a PD , aby bola zachovaná myšlienka energeticky úsporného domu, potrebujú zodpovedajúce komínové teleso. Musí byť použitý komín, ktorý má zodpovedajúcu izolačnú vrstvu a je tesný. teda nie sú na ňom žiadne otvory, ktorými by unikal vnútorný vyhriaty vzduch de exteriéru. Hľadajte preto jediný certifikovaný komín pre pasívnu výstavbu. Schiedel ABSOLUT.

Schiedel ABSOLUT ako prvý získal certifikáciu pre použitie v pasívnej výstavbe.

Schiedel ako jediný na slovenskom trhu ponúka komponenty pre odvod spalín, ktoré eliminujú tepelné mosty a tým tepelné straty komínovým telesom.

Nízkoenergetické a pasívne domy
Nízkoenergetické a pasívne domy

Ideálnym komínovým systémom je pre NED a PD komínový systém Schiedel ABSOLUT.

Pokiaľ však je projektantom navrhnuté technické riešenie zodpovedne a s ohľadom na podmienky stavby, je možné použiť aj iné komínové systémy Schiedel. Kovový komín z nehrdzavejúcej ocele ICS, Kerastar alebo Permeter.

Radi vám poskytneme poradenstvo pre správny návrh typu komínového systému.

Zákazníci, projektanti, nám kladú často otázku, či existuje iná, rovnako kvalitná a lacnejšia alternatíva. Nie.

Komínový systém ABSOLUT je jediný komínový systém na Slovensku  pre pasívne a kvalitné nízkoenergetické domy. Prečo?

Jediný bez zadného odvetrania. To je tá mriežka v päte komína v bežnom komíne, ktorou vám odchádza zohriaty vzduch komínom do exteriéru.

Jediný s integrovanou, nenasiakavou izoláciou.

Jediný s  izostatickou rúrou dĺžky 1,33 m

Jediný s komponentami na prerušenie tepelných mostov v päte komína, v prechode medzi exteriérom a interiérom.

Jediný s overenou funkčnosťou komínovej šachty na prívod vzduchu ku spotrebiču ako na plynné tak na tuhé palivá (piecky, kachle a pod.)