Komín v tesných domoch v štandarde A0? ÁNO!

Komín je neoddeliteľnou súčasťou stavby.

Jeho úlohou je bezpečne a spoľahlivo odviesť spaliny od spotrebiča či už na plynné alebo tuhé palivo.

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že v moderných, tesných domoch, aby bola zachovaná myšlienka energeticky úsporného domu, musí byť zodpovedajúce komínové teleso. Musí byť použitý komín, ktorý má zodpovedajúcu izolačnú vrstvu a je tesný. teda nie sú na ňom žiadne otvory (mriežka v päte komína), ktorými by unikal vnútorný vyhriaty vzduch de exteriéru. Hľadajte preto jediný certifikovaný komín pre pasívnu výstavbu. Schiedel ABSOLUT.

Schiedel ABSOLUT ako prvý získal certifikáciu pre použitie v pasívnej výstavbe.

Schiedel ako jediný na slovenskom trhu ponúka komponenty pre odvod spalín, ktoré eliminujú tepelné mosty a tým tepelné straty komínovým telesom.

<span class="entry-title-primary">Nízkoenergetické a pasívne domy</span> <span class="entry-subtitle">Štandard A0 určite s komínom</span>
<span class="entry-title-primary">Nízkoenergetické a pasívne domy</span> <span class="entry-subtitle">Štandard A0 určite s komínom</span>

Ideálnym komínovým systémom je pre NED a PD komínový systém Schiedel ABSOLUT.

Pokiaľ však je projektantom navrhnuté technické riešenie zodpovedne a s ohľadom na podmienky stavby, je možné použiť aj iné komínové systémy Schiedel. Kovový komín z nehrdzavejúcej ocele ICS, Kerastar alebo Permeter.

Radi vám poskytneme poradenstvo pre správny návrh typu komínového systému.

Zákazníci, projektanti, nám kladú často otázku, či existuje iná, rovnako kvalitná a lacnejšia alternatíva. Nie.

Komínový systém ABSOLUT je jediný komínový systém na Slovensku  pre pasívne a kvalitné nízkoenergetické domy. Prečo?

Jediný bez zadného odvetrania. To je tá mriežka v päte komína v bežnom komíne, ktorou vám odchádza zohriaty vzduch komínom do exteriéru.

Jediný s integrovanou, nenasiakavou izoláciou.

Jediný s  izostatickou rúrou dĺžky 1,33 m

Jediný s komponentami na prerušenie tepelných mostov v päte komína, v prechode medzi exteriérom a interiérom.

Jediný s overenou funkčnosťou komínovej šachty na prívod vzduchu ku spotrebiču ako na plynné tak na tuhé palivá (piecky, kachle a pod.)