Vyžiadajte si poradenstvo a cenovú ponuku

* tieto položky sú povinné

Základné informácie
Detaily komína

Priemer dymovodu,
ktorý bude odvádzať spaliny.


- 80 mm alebo 140 mm pre plyn
- 160 mm pre piecku do 6 kW
- 180 mm , 200 mm pre krb, krbovú vložku

Výška komína od podlahy po jeho ukončenie.
Komín má končiť buď 0,4 m nad hrebeň strechy
alebo kolmica voči strešnej rovine má byť dlhšia ako 1 m
alebo vodorovná úsečka od ústia komína po strešnú rovinu má byť dlhá 2,3 m a viac

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby Schiedel Slovensko, s.r.o. poskytol tieto osobné údaje ktorémukoľvek zo svojich spolupracujúch partnerov, ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie. PRÁVNE INFORMÁCIE

Please wait...