Schiedel KombiAir je vetracím systémom s rekuperáciou

Staviame stále tesnejšie stavby a zabúdame zabezpečiť vetranie

Schiedel KombiAir je najtichší vetrací systém s rekuperáciou na slovenskom trhu.
Privádza čerstvý vzduch, ktorý predohrieva v tepelnom výmenníku odvádzaným vzduchom z obytných miestností.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>

Rekuperácia bez potreby technickej miestnosti – KombiAir

Modul s malými rozmermi (360×620 mm) pre umiestnenie rekuperačnej jednotky sa zmestí napríklad do šatníkovej skrine a preto nepotrebujete technickú miestnosť, nebudete vidieť žiadne potrubia a vedenia.

Stavbu základného vybavenia systému KombiAir vyriešite vo fáze hrubej stavby a dokončenie si môžete nechať na neskôr, aj keď sa už zabývate.

Prečo vetrať?

Staviame, normy od nás požadujú, a aj my chceme kvôli úsporám postaviť čo najtesnejšie stavby. A zabúdame vetrať. Alebo sa spoliehame na primitívne vetranie oknami.

My však nevieme presne kedy okno otvoriť, ako dlho má byť otvorené a samozrejme nevieme kedy to okno zatvoriť. Nemáme v sebe meranie CO₂*, ktoré by nás upozornilo na znehodnotené prostredie. Následkom nedostatočného vetrania napríklad v spálni môže byť následná malátnosť, nevyspatosť, teda nedostatočná regenerácia organizmu spánkom …

Ďalším problémom je vlhkosť. Tesná stavba, dokonalá parozábrana, zavreté okná, pričom každý z nás vyprodukuje denne v domácnosti až 12 – 15 litrov vlhkosti svojou prirodzenou činnosťou (sprchovanie, umývanie, potenie, varenie, pranie, sušenie), môže spôsobiť vlhnutie stien a následné tvorenie pliesní v novostavbách a nielen v nich.

V kocke povedané čo ponúka vetranie s rekuperáciou Schiedel KombiAir:

 • Komfort (automatická prevádzka bez zásahu užívateľa)
 • Intenzitu vetrania podľa potreby
 • Elimináciu zvýšeného obsahu CO₂*
 • Čistotu vzduchu (alergici, kvalita vonkajš. vzduchu)
 • Zníženie hlučnosti z vonkajšieho prostredia
 • Úspora energie na vykurovanie

*
CO₂ – Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO₂. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Vzniká ako produkt biologických procesov, napríklad dýchania a kvasenia a ako produkt horenia zlúčenín uhlíka vo vzduchu.
Inými slovami, ak ho je veľa, tak ste malátny, nie ste odpočinutý, máte pocit ako keby ste ani nespali. Pritom stačí vyvetrať. Ale vstanete v noci, aby ste otvorili okno? Keď sa vám nechce? Nevstanete.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>

Ukážka znehodnotenia vzduchu
Oxid uhličitý sme si už popísali. Jeho meraním si teda zistíme rýchlo a jednoducho kvalitu vnútorného vzduchu. Zelená oblasť je množstvo CO2, ktoré pre nás nie je problémom. Všetko čo dosahuje vyššie hodnoty nám spôsobuje malátnosť, zrýchlený tep, zlý spánok, problém so sústredením, nezáleží teda na dennej ani nočnej dobe. Vzduch by mal byť kvalitný 24 hodín denne, 365 dní v roku. Vtedy v dome žijeme, neprežívame.

Spodná zelená línia – 800 ppm*
Žltá línia – 1200 ppm
Červená línia – 1500 ppm

*ppm (z angl. parts per million) je podobne ako percentom spôsob, ako vyjadriť zlomok – milióntinu – celým číslom.
V percentách, promile je to takto:
– 1 % = 10 000 ppm
– 1 ‰ = 1 000 ppm

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>

Takže tak.
Ak si niekto povie, že nepotrebuje rekuperáciu, tak bude existovať nasledovne:

2 hodinky pospí, vstane, otvorí okno dokorán, intenzívne 10 minút bude vetrať, okno zavrie a spokojne si ľahne znova spať. Na 2 hodinky a potom vstane znova, otvorí okno, intenzívne povetrá, okno zavrie a zase si ľahne spať. Na 2 hodinky. Máme 5 hodín ráno, opätovne vstaneme? To naozaj chcete takto existovať, aby ste mali čerstvý vzduch?

Samozrejme môžete spať pri otvorenom okne, lenže s otvoreným oknom vám ide dnu teplota vonkajšieho vzduchu, čo v zime môže byť náročné, obzvlášť pre ženy a deti. Riadené vetranie s rekuperáciou vám naproti tomu privádzaný čerstvý vzduch zohreje. Zadarmo.

Toľko k vetraniu ako by malo byť realizované aby sme sa vyspali, ráno vstali svieži a oddýchnutí.

Živé čidlo merania CO2 si môžete pozrieť tu

Výhody

Minimálna hlučnosť

Hladina akustického tlaku zodpovedá tichu v spálni. 36 dB(A).
Vďaka veľmi tichým ventilátorom a svojej konštrukcii je bez konkurencie – KombiAir je najtichšou rekuperáciou na slovenskom trhu v triede do 300 m3/h.

Je v podstate umiestniteľná kdekoľvek, svojou prevádzkou nebude obťažovať nikoho. Ani suseda ako napríklad tepelné čerpadlo (vzduch/voda) 😉

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
Malé a kompaktné rozmery

Modul s rozmerom 360 x 620 mm a výškou podľa stavby.

Rozmer šachty umožňuje jej umiestnenie na chodbe, napríklad v šatníkovej skrini. Šírka modulu 360 mm zodpovedá veľkosti komínového telesa Schiedel.

Výška je prispôsobiteľná konkrétnej výške stropu podlažia v ktorom sa zariadenie nachádza.

Výška tvárnice je ako pri Schiedel produktom zvykom 330 mm.

NE PO TRE BU JE TE  TECH NIC KÚ MIES TNO SŤ!

Vo fáze hrubej stavby jednoducho a rýchlo postavíte modul pre umiestnenie jednotky, zrealizujete prívody a odvod vzduchu.

V spodnej tvárnici teda vytvoríte otvory pre prívod a odvod vzduchu do ktoréhokoľvek smeru. V najspodnejšej tvárnici tiež myslite na zapojenie odvodu kondenzátu z jednotky do kanalizácie. Bez tohto napojenia odvodu vlhkosti nie je možné zariadenie prevádzkovať.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
Jednoduchá a dokonalá funkcia

Prostredníctvom protiprúdového výmenníka dochádza k odovzdaniu „odpadového tepla“ do privádzaného čerstvého vzduchu.

Získate teplo, ktoré by ste stratili, odviedli do exteriéru – napríklad ako pri vetraní oknami.

Neušetríte veľa, ale ten čerstvý zohriaty vzduch je na nezaplatenie.

#vzdravomtelezdravyduchvdobromdomezdravyvzduch

#Schiedel #KombiAir #dombezkrbujeakotelobezduse #dombezkominajeakotelobezduse #stavba #vystavba #krb #rodinnydom #nizkoenergeticky #kurenie #kozub #drevodom #montovanydom #nizkoenergetickydom #pasivnydom #drevostavba #rekuperacia #ventilacia 

i2 – odvádzaný vzduch  z interiéru po odovzdaní tepla

e1 – privádzaný čerstvý vzduch z exteriéru

e2 – zohriaty čerstvý vzduch vedený do interiéru

i1 – odvádzaný vzduch z interiéru pred odovzdaním tepla

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
Prívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného vzduchu

Vo fáze hrubej stavby schováte prívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného vzduchu z rekuperačnej jednotky do tepelnoizolačnej vrstvy podlahy, nie je potrebné robiť prestup cez základovú dosku, ani umiestňovať rekuperačnú jednotku do blízkosti obvodovej steny.

Vďaka nášmu riešeniu nemusíte zabezpečovať prestupy spomínaných vedení cez izolačné vrstvy stropu alebo strechy. Tie detaily bývajú miestami častých problémov.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
Rozvody a zónovanie

Rozvody do jednotlivých miestností sú realizované v podhľade.

Ideálne je, ak už pri projekte myslí projektant, alebo vy, na miesto pre rozvody rekuperácie. Jedna vrstva tehál naviac (ak s tým projekt nerátal) a máte možnosť mať vždy a za každých okolností čerstvý vzduch.

Prívody čerstvého vzduchu do obytných miestností sú realizované nad dverami, prípadne v podhľade, regulovateľnými a smerovo prispôsobiteľnými výustkami

Samozrejmosťou pri našom riešení je zónovanie na dennú a nočnú časť.
Teda prispôsobenie vetrania denným požiadavkám podľa zvyklostí užívateľa.

Ďalšou výhodou je samostatné a okamžité naprogramovanie konkrétnej zóny, prípadne miestnosti pri zvýšenej potrebe vetrania.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
Regulácia a prevádzka systému

Regulácia RD5 sa postará o správnu a dokonalú funkciu podľa vašich predstáv. Samozrejmosťou je možnosť napojenia rekuperačnej jednotky a celého systému do internetu so vzdialeným prístupom a nastavovaním cez internet.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>

Regulácia RD5 od nás vám jednoducho a rýchlo umožní ovládať to všetko podstatné

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>

Vašu rekuperáciu od nás môžete ovládať a regulovať, spúšťať, ovládať, nastavovať a odpájať cez internet.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
Návrh vetrania s rekuperáciou

Ak ste vlastníkmi staršieho projektu katalógového rodinného domu napr. od spoločnosti Euroline Slovakia, tak práve náš systém riadeného vetrania s rekuperáciou je pre vás ideálnou voľbou. Nie je potrebná technická miestnosť, našu jednotku nemusíte umiestňovať teda do stropu a následne sa s obtiažami o ňu starať.

Pomôžeme vám s návrhom systému, po dohode s vami vám vieme vypracovať aj projektové riešenie, ak nebol projekt rekuperácie súčasťou vášho projektu rodinného domu vašich snov.

Pre návrh potrebujeme z vášho projektu časť architektúra , najlepšie v elektronickej podobe, prípade projekt rekuperácie, ak ho máte. Radi vám ponúkneme naše riešenie.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
Kompletná dodávka

Ponúkame vám riešenie, ktoré bude fungovať.
Od fázy projektu, po spustenie zariadenia do prevádzky.

Prostredníctvom certifikovanej montážnej firmy vám ponúkame pod značkou Schiedel montáž kompletného vetracieho systému s rekuperáciou vrátane jeho uvedenia do prevádzky – s nastavením a vyregulovaním celej sústavy.

Preferujeme kompletnú dodávku. Šetrenie na nesprávnom mieste za každú cenu? Nie. Nesúhlasíme. Ako pri komínoch, tak pri KINGFIRE krboch pod komínom ako aj pri riadenom vetraní s rekuperáciou má pre vás dodávka od profesionálnej firmy väčšiu úsporu ako laické riešenia

Montážna firma vás bude v podstate sprevádzať počas celej výstavby. Príde vo fáze hrubej stavby – postaví betónové komponenty modulu. Príde vo fáze realizácie, dokončovania interiéru – vykoná montáž rozvodov a výustiek pri realizácii podhľadov, zabuduje rekuperačnú jednotku. Príde na finálne vyregulovanie a spustenie systému riadeného vetrania s rekuperáciou keď už budete zariaďovať svoj nový dom. A bude čerstvý vzduch v ňom.

<span class="entry-title-primary">KOMBIAIR</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie s rekuperáciou, čerstvý vzduch pre váš domov</span>
To podstatné ...

… aby ste mohli vetrať, šetriť, užívať si čerstvý vzduch s riadeným vetraním s rekuperáciou Schiedel KombiAir potrebujete mať:

 • možnosť realizácie ležatých rozvodov v podlahe nad základovou doskou (stačí nám/vám na výšku 80 mm)
 • možnosť napojenia odvodu vlhkosti z jednotky do kanalizácie (1 1/4″)
 • možnosť realizácie potrubia v podhľade pod stropom (v podhľade potrebujeme 200 mm)
 • možnosť umiestniť modul na jednotku s rozmermi 360 * 620 mm
 • v prípade dvojpodlažného domu, možnosť realizácie potrubia pod parozábranou – v podhľade
 • chuť riešiť vetranie inak ako primitívnym využitím okien
  • pri vetraní oknami neviete kedy otvoriť okno
   • neviete ako dlho ho nechať otvorené
   • neviete kedy ho zatvoriť
   • keď ho zabudnete zatvoriť … čistá strata a nepohodlie
  • vetranie oknami je neregulované
   • výrazne zníži teplotu v izbe/izbách
 • BTW. – prievan vám výrazne zníži teplotu. S riadeným vetraním s rekuperáciou Schiedel KombiAir máte čerstvý vzduch ale NIE zimu/kosu 😀

Nesmiete mať komín s mriežkou, na podrobnosti sa opýtajte našich odborných poradcov, alebo pracovníkov nášho technického oddelenia

Technické údaje

Objemová hodinová kapacita min/max: 50 – 300 m3/h
Energetická trieda: A+
Hladina akustického tlaku (hlučnosť) 36 dB(A)
Maxim.účinnosť rekuperácie
90%
By-pass
Áno
Zónovanie
Áno
Trieda filtrácie
G4 (alt.F7)
Predohrev privádzaného vzduchu
700 W
Dohrev privádzaného vzduchu 350 W
Napájanie
230 V/50Hz
Maxim. elektrický príkon ventilátorov
0,15 kW
Regulácia
vstavaná RD5

Downloads

Certfikát PHI Schiedel KOMBIAIR

Certfikát PHI Schiedel KOMBIAIR

167.07 KB
Certifikáty Ecodesign Schiedel KombiAir

Certifikáty Ecodesign Schiedel KombiAir

1.01 MB
Energetický štítok Schiedel KombiAir

Energetický štítok Schiedel KombiAir

336.35 KB
Montážny návod a pravidlá pre návrh riadeného vetrania s rekuperáciou - Schiedel KombiAir

Montážny návod a pravidlá pre návrh riadeného vetrania s rekuperáciou - Schiedel KombiAir

1.77 MB
6. Sortimentná ponuka - všeobecný prospekt

6. Sortimentná ponuka - všeobecný prospekt

5.54 MB

  Kontakt

  Základné informácie

  Mám záujem o zaslanie informácii a poskytujem nasledovné kontaktné údaje za účelom spracovania mojej požiadavky:

  Detaily mojej požiadavky:
  Browse...

  Maximálna veľkosť 10 MB

  Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby Schiedel Slovensko, s.r.o. poskytol tieto osobné údaje ktorémukoľvek zo svojich spolupracujúch partnerov, ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie. PRÁVNE INFORMÁCIE

  Please wait...