Schiedel QUADRO

Schiedel Quadro – vzducho-spalinový systém

Komínový systém Schiedel Quadro bol určený pre pripojenie viacerých spotrebičov typu “C” – ako riešenie pre bytové domy – možnosť pripojiť až 20 spotrebičov.

Aktuálne už nie je možné ho zakúpiť.

QUADRO

Informácia o použiteľnosti systému Quadro pre kondenzačnú techniku

V súčasnosti s ohľadom na legislatívu EU dochádza pri výmene starých plynových spotrebičov k inštalácii kondenzačných kotlov na jestvujúce spalinové cesty tvorené komínovým systémom Quadro.

Keďže tým dochádza k výmene spotrebiča a ku kombinácii rôznych druhov spotrebičov s rôznymi charakteristikami, odporúčame Vám pred výmenou kotla nechať posúdiť spalinovú cestu.

Naša spoločnosť Vám bezplatne spracuje výpočet v zmysle STN EN 13 384-2 a dá k dispozícii vyjadrenie o vhodnosti konkrétneho komínového telesa pre daný počet a druh pripojených spotrebičov.

Formulár pre posúdenie nájdete tu.

Toto posúdenie je následne možné poskytnúť osobe odborne spôsobilej ako podklad pre vystavenie revíznej správy v zmysle Vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.

*Komínový systém Quadro je vhodný na odvod spalín od kondenzačných spotrebičov , pokiaľ bol postavený po roku 2008 a na spojenie rúr bol použitý tmel ROTEMPO.

Technické údaje

Charakteristika: T400 N1 W1 O00
Spôsob prevádzky: podtlak
Palivo: plyn
Prevádzková teplota: do 400°C s FM Rapid
Vnútorná vložka: keramická vložka
Vonkajší plášť: tvárnica z ľahčeného betónu
Tepelný odpor: 0 m² K/W

Downloads

Formulár pre posúdenie komínového systému Schiedel QUADRO

Formulár pre posúdenie komínového systému Schiedel QUADRO

137.00 KB
Sortimentná ponuka - všeobecný prospekt

Sortimentná ponuka - všeobecný prospekt

Sortimentná ponuka - všeobecný prospekt
5.54 MB

  Kontakt

  Všeobecné informácie

  všetky údaje označené * je nevyhnutné vyplniť

  Osobné údaje
  Kontaktné údaje
  Browse...

  Maximal 10MB

  Venujte prosím pozornosť našim pravidlám pre ochranu a spracovanie osobných údajov.

  CAPTCHA
  Please wait...