Schiedel QUADRO

Schiedel Quadro – vzducho-spalinový systém

Komínový systém Schiedel Quadro je určený pre pripojenie viacerých spotrebičov typu „C“ – určený pre kondenzačné spotrebiče* – riešenie pre bytové domy – možnosť pripojiť až 20 spotrebičov.

QUADRO

Výhody

  • vhodný pre bytové domy
  • určený iba pre uzatvorené spotrebiče, odvádza spaliny od spotrebiča („turbokotla“) a zároveň privádza k nemu spaľovací vzduch
  • možnosť napojenia až 20 spotrebičov zo všetkých štyroch strán komína
  • úspora energie vďaka princípu výmenníka tepla – protiprúdové nasávanie vzduchu
  • bezproblémová montáž
  • odolný proti vlhkosti
  • nehlučný, ekologický výrobok
  • odolný proti kyselinám

V súčasnosti s ohľadom na legislatívu EU dochádza pri výmene starých plynových spotrebičov k inštalácii kondenzačných kotlov na jestvujúce spalinové cesty tvorené komínovým systémom Quadro.

Keďže tým dochádza k výmene spotrebiča a ku kombinácii rôznych druhov spotrebičov s rôznymi charakteristikami, odporúčame Vám pred výmenou kotla nechať posúdiť spalinovú cestu.

Naša spoločnosť Vám bezplatne spracuje výpočet v zmysle STN EN 13 384-2 a dá k dispozícii vyjadrenie o vhodnosti konkrétneho komínového telesa pre daný počet a druh pripojených spotrebičov.

Formulár pre posúdenie nájdete tu.

Toto posúdenie je následne možné poskytnúť osobe odborne spôsobilej ako podklad pre vystavenie revíznej správy v zmysle Vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.

*Komínový systém Quadro je vhodný na odvod spalín od kondenzačných spotrebičov , pokiaľ bol postavený po roku 2008 a na spojenie rúr bol použitý tmel ROTEMPO.

Technické údaje

Charakteristika: T400 N1 W1 O00
Spôsob prevádzky: podtlak
Palivo: plyn
Prevádzková teplota: do 400°C s FM Rapid
Vnútorná vložka: keramická vložka
Vonkajší plášť: tvárnica z ľahčeného betónu
Tepelný odpor: 0 m² K/W

Downloads

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel QUADRO

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel QUADRO

294.63 KB
3. Montážny návod Schiedel QUADRO

3. Montážny návod Schiedel QUADRO

2.95 MB
4. Komínový štítok pre Schiedel ABSOLUT, UNI ADVANCED, STABIL, QUADRO, MULTI, KERASTAR

4. Komínový štítok pre Schiedel ABSOLUT, UNI ADVANCED, STABIL, QUADRO, MULTI, KERASTAR

105.70 KB
5. CAD Schiedel MULTI, QUADRO

5. CAD Schiedel MULTI, QUADRO

2.29 MB
6. Sortimentná ponuka - všeobecný prospekt

6. Sortimentná ponuka - všeobecný prospekt

5.54 MB
Formulár pre posúdenie komínového systému Schiedel QUADRO

Formulár pre posúdenie komínového systému Schiedel QUADRO

137.00 KB