Schiedel ePuro

Jemný prachový filter PM2,5 pre kachle na drevo

ePURO je elektrostatický odlučovač jemných prachových častíc na ich efektívne znižovanie v spalinách zo zariadení na spaľovanie dreva v existujúcich budovách, čím sa drasticky znižuje množstvo častíc PM 2,5 až o 95 %.

Drevo ako obnoviteľný zdroj uvoľňuje pri spaľovaní len toľko oxidu uhličitého (CO2), ako pri prirodzenom rozklade v lese, alebo toľko, koľko si strom nahromadil počas svojho rastu. Drevo pri horení neuvoľňuje žiadny ďalší CO2.

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

Spôsob ako znížiť častice až o 95%!

Elektrostatická technológia = redukcia častíc

Jemný prachový filter Schiedel ePURO je elektrostatický odlučovač častíc pre spotrebiče na drevo, ako sú kachle na drevo, ale aj pre systémy ústredného kúrenia na drevo/pelety do výkonu 50 kW.

Inštalácia je veľmi jednoduchá. Na mieste je potrebné zabezpečiť prípojku 230 V.

Prispôsobivosť Schiedel ePURO umožňuje jeho použitie na existujúcich oceľových komínoch. Znižuje obsah jemného prachu v spalinách až o 95 %, čo prispieva k čistejšiemu vzduchu.

Odporúčame teda použiť ePuro ako na staršie, tak nové spotrebiče. Použitiu nič nebráni.

Technická špecifikácia

Vysoké napätie 15 až 30 kV (modulačné)
E
lektrický výkon max. 30 W
Pohotovostná prevádzka 0,7 W

Pre komínové prieduchy s priemerom:
Keramika Ø 16, 18, 20 cm
Nehrdzavejúca oceľ – individuálne nastaviteľné

Technické osvedčenie vydané nemeckým inštitútom pre stavebné materiály a techniku pod číslom DIBT- Z-7.4-3451

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

Ako to funguje

Aktívny jemný prachový filter s elektrostatickou separáciou nabíja prachové častice obsiahnuté v spalinách. To spôsobuje ich usadzovanie na vnútornej stene oceľového komína.

Čistenie sa vykonáva bez demontáže separátora, keď je komín vymetaný. Po ukončení čistenia je potrebné skontrolovať vycentrovanie elektrody presne uprostred prieduchu po celej jej dĺžke!

Systém sa aktivuje, keď je pripojený krb v prevádzke. Vysokonapäťový transformátor 230 V dodáva výkon 15 až 30 kV s max. 30 W. V pohotovostnom režime je spotreba nízkych 0,7 W.

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>
<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

1.Jemné prachové častice v spalinách prúdia cez komínový prieduch.

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

2. Elektróny sa uvoľňujú pomocou vysokonapäťovej elektródy.

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

3. Elektrostaticky nabité častice sa pohybujú k vnútornej stene komína.

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

4. Jemný prach sa zhromažďuje na vnútornej stene komína.

Ukážka inštalácie

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>
<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>
<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

Environmentálne. CO2 neutrálne. Udržateľnosť.

Ochrana klímy sa týka nás všetkých.
Inteligentné a trvalo udržateľné využívanie udržateľných surovín, ako je drevo, ako obnoviteľného zdroja energie, v kombinácii s energeticky účinnými vykurovacími systémami pomáha splniť požiadavky na ochranu klímy a významne prispieva k znižovaniu emisií.

Drevo ako obnoviteľný zdroj uvoľňuje pri spaľovaní len toľko oxidu uhličitého (CO2), ako pri prirodzenom rozklade v lese, alebo toľko, koľko si strom nahromadil počas svojho rastu. Drevo pri horení neuvoľňuje žiadny ďalší CO2.

Znečistenie ovzdušia má obrovský vplyv na naše zdravie a životné prostredie. Palivové drevo má v porovnaní s inými zdrojmi energie nízky emisný faktor s veľmi nízkym faktorom primárnej energie 0,2.

Hoci drevo je lacná a predovšetkým udržateľná alternatíva k súčasným nadmerným nákladom na plyn a ropu, drevo je kritizované aj kvôli diskusii o jemnom prachu. Rozhodujúcim faktorom sú zastarané kachle so zastaranou technológiou spaľovania.

Moderné kachle s účinnými technológiami spaľovania neprispievajú pri správnom používaní k nadmernému zaťaženiu jemným prachom. – Stručne povedané: Staré spotrebiče sú súčasťou problému. Nové spotrebiče sú súčasťou riešenia.

<span class="entry-title-primary">ePURO – filter pevných častíc</span> <span class="entry-subtitle">ePURO - elektrostatický odlučovač jemného prachu</span>

Na stiahnutie

Produktový list - filter pevných častíc Schiedel ePuro SK 032023

Produktový list - filter pevných častíc Schiedel ePuro SK 032023

1.32 MB
Prospekt - filter pevných častíc Schiedel ePuro SK 032023

Prospekt - filter pevných častíc Schiedel ePuro SK 032023

1.54 MB

  KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Všeobecné informácie

  všetky údaje označené * je nevyhnutné vyplniť

  Osobné údaje
  Kontaktné údaje
  Browse...

  Maximal 10MB

  Venujte prosím pozornosť našim pravidlám pre ochranu a spracovanie osobných údajov.

  CAPTCHA
  Please wait...