Náročné projekty potrebujú správny produkt

Odvod spalín vo vysokom pretlaku

Kogenerácia označuje technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. V klasických elektrárňach teplo ktoré vznikne pri výrobe elektrickej energie je odvádzané do okolitého prostredia. Kogeneračná jednotka toto teplo využíva  na vykurovanie. Šetrí tak palivo aj finančné prostriedky. Keďže pracuje s pretlakom, je dôležité použiť kvalitný komínový systém. Schiedel.

 

Neváhajte nás kontaktovať, naši odborní poradcovia a pracovníci technického oddelenia Vám poradia a navrhnú pre Vás to najlepšie riešenie.

Kogeneračné jednotky

Využiteľné produkty

RODINNÝ DOM BYTOVÝ DOM PRIEMYSELNÁ VÝSTAVBA, OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Schiedel ICS 5000 Schiedel HP 5000 Schiedel HP 5000
Schiedel HP 5000 Schiedel ICS 5000 Schiedel ICS 5000