Čerstvý vzduch je zárukou kvality života

Prečo vetrať?

Keďže moderné, energeticky úsporné domy musia mať prvotriednu izoláciu, obvodové plášte budov sú stále tesnejšie.
Aby bola dostatočná výmena vzduchu a zdravá vnútorná klíma medzi vlastnými štyrmi stenami, sporadické otváranie okien už nestačí.

Pre zdravie, kondíciu, regeneráciu a pohodu je preto potrebné zabezpečiť, aby vzduch, ktorý dýchame, bol svieži.

<span class="entry-title-primary">Prečo vetrať?</span> <span class="entry-subtitle">Prečo vetrať?</span>

V interiéri trávime takmer 90 % svojho života. To, či sa v ňom cítime dobre, závisí v rozhodujúcej miere od kvality vzduchu v miestnosti. Čerstvý vzduch bohatý na kyslík je pre to kľúčový – a nikto by sa bez neho nemal zaobísť. Realita však často vyzerá inak: 80 % všetkých obyvateľov vetrá nesprávne – nevedome! Okná sú otvorené len na krátky čas. Neexistuje žiadne krížové vetranie, takže výmena vzduchu je neúplna a obmedzená na príslušnú miestnosť. Často chýba aj vetranie niekoľkokrát denne, pretože „okná otvorené“ dvakrát nestačí pri dnes predpísanej vzduchotesnej konštrukcii na odvádzanie škodlivín, vlhkosti a CO2. V noci nikto z nás nevstane po 3 hodinách spánku, aby krátko a intenzívne vyvetral…

Denne prečerpáme pľúcami až 14 400 litrov vzduchu. Pre zdravie, kondíciu, regeneráciu a pohodu je preto potrebné zabezpečiť, aby vzduch, ktorý dýchame, bol čerstvý. Je to rovnako dôležité pre štruktúru budovy vášho domova: pre udržateľné zachovanie hodnoty a zabránenie poškodeniu vlhkosťou.

S ventilačným systémom máte vo svojom dome vždy príjemne čerstvý vzduch.

Vyššia kvalita vzduchu v interiéri podporuje vaše zdravie, regeneráciu a tým aj vašu pohodu. Navyše z dlhodobého hľadiska zvýšite hodnotu svojho majetku a vyhnete sa škodám spôsobeným vlhkosťou. Filtrovaním vzduchu je potom dnu oveľa lepšie ako vonku. Tiež je to dôležitá výhoda pre alergikov. Zároveň sú automaticky odvetrávané nepríjemné pachy a emisie.
Vo svojom dome vždy dýchate dobrý a príjemný vzduch bez neustáleho otvárania okien.

S modernými vetracími jednotkami od Schiedel s rekuperáciou tepla zostáva väčšina tepla v dome a zabezpečuje komfort. Komfort obytného priestoru je považovaný za podstatný faktor pre najvyššiu úroveň komfortu bývania. Vetracie systémy Schiedel zabezpečujú rovnomernú výmenu vzduchu bez prievanu bez rušivých zvukov a vytvárajú zdravú a príjemnú klímu v miestnosti.

<span class="entry-title-primary">Prečo vetrať?</span> <span class="entry-subtitle">Prečo vetrať?</span>

Energetická účinnosť a udržateľnosť

Zo zodpovednosti voči životnému prostrediu a budúcim generáciám musíme stavať udržateľne. Pri takzvanej „budove s takmer nulovou spotrebou energie“ EÚ špecifikuje rámcové podmienky. Už by v celej EÚ mali byť nové budovy, ktoré nespotrebúvajú takmer žiadnu energiu. Energeticky úsporné domy a vhodné vetranie sa preto stávajú čoraz viac nevyhnutnosťou pre stavebníkov aj dodávateľov.

Keďže moderné, energeticky úsporné domy majú prvotriednu izoláciu, plášť budovy je stále tesnejší: Otváranie okien už nestačí na zabezpečenie dostatočnej výmeny vzduchu a zdravej vnútornej klímy medzi vašimi štyrmi stenami. Tiež: vetranie okien každé dve hodiny každý deň je nerozumné a nie je energeticky efektívne. Čerstvý vzduch je predsa životne dôležitý.

<span class="entry-title-primary">Prečo vetrať?</span> <span class="entry-subtitle">Prečo vetrať?</span>

Úspora nákladov na vykurovanie

Plášť budovy udržuje teplo v dome. Riadené vetranie obytného priestoru s rekuperáciou tepla nepretržite zabezpečuje čerstvý vzduch, príjemnú klímu v miestnosti a zároveň šetrí náklady na energiu a vykurovanie. Pretože okná zostávajú zatvorené a teplo sa nestráca.

V dôsledku pravidelne sprísňujúcich sa požiadaviek na energetickú hospodárnosť bytových domov a s tým spojených noriem zatepľovania drasticky klesli straty prestupom tepla (energetické straty cez plášť budovy).
Nevyhnutná výmena vzduchu pre hygienickú výmenu vzduchu však zostala takmer rovnaká. Podiel tepelných strát vetraním sa teda zvyšuje. Kým pred rokom 1977 bol podiel tepelných strát vetraním len necelých 15 – 20 %, v súčasnosti je to v moderných obytných budovách okolo 60 %.

Mýty a fakty o rekuperácii

Keď mám rekuperáciu, nemôžem otvárať okná

Okná môžete kedykoľvek otvoriť. Na vetranie to však nie je nutné. Systém komfortného vetrania zabezpečuje bez zásahu užívateľa neustále prívod čerstvého vzduchu bez prachu a peľu a jeho optimálnu kvalitu v interiéri po celý rok a to bez nutnosti akéhokoľvek zásahu.

Rekuperačná jednotka je hlučná.

Na trhu už sú jednotky s minimálnou hlučnosťou a možno ich umiestniť napríklad do chodby, pričom ich nevidíte, nepočujete. (vstavaná jednotka). Otvorené okno do interiéru obvykle vpúšťa (pokiaľ nebývate na samote) oveľa viac hluku ako rekuperácia.

Do interiéru sa cez rekuperáciu dostávajú nečistoty z exteriéru.

Častice nečistôt obsiahnuté v privádzanom vonkajšom vzduchu zachytáva filter vetracej jednotky. Usadzovaniu nečistôt z odvádzaného vzduchu zabraňujú filtre na ventiloch alebo mriežkach a hladký vnútorný povrch vetracieho potrubia. Navyše je systém rozvodu vzduchu navrhnutý tak, aby bolo vetracie potrubie ľahko čistiteľné.

Vzduch prúdiaci do interiéru v zime je príliš suchý.

Pri ohreve chladného vonkajšieho vzduchu na izbovú teplotu klesá relatívna vlhkosť a človek vzduch vníma ako suchý. Voliteľný entalpický výmenník závesných vetracích jednotiek KOMBIAIR získava z odvádzaného vzduchu aj vlhkosť a odovzdáva ju do privádzaného vzduchu čerstvého vzduchu. Tým sa zabezpečuje optimálna vlhkosť vzduchu v interiéri.

Pri použití rekuperácie sa zvýši spotreba energie.

Naopak – použitím vetracieho zariadenia s rekuperáciou tepla sa energetická spotreba výrazne zníži. Energia získaná z odvádzaného vzduchu je asi 15–20 krát vyššia ako energetická spotreba vysoko účinných jednosmerných ventilátorov vetracej jednotky. Dosiahne sa úspora nákladov na vykurovanie až 50%.

Rekuperačná jednotka je drahá.

Investícia do systému núteného vetrania s rekuperáciou sa môže zdať vysoká, avšak treba si uvedomiť koľko tepla stratíme pri vetraním oknami. Hlavným benefitom rekuperácie je hygienické prostredie bývania bez plesní, prachu, alergénov avšak so zvýšeným komfortom bývania kde nemusíte v noci vetrať oknami každé 2 hodiny aby ste mali čerstvý zdravý vzduch bez CO2.