Schiedel KERANOVA

Univerzálny sanačný komínový systém

Schiedel KERANOVA je univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov na odvod spalín od spotrebičov na všetky palivá. Systém tvoria vložky z tenkostennej profilovanej keramiky, ktoré sú materiálovo zhodné s vložkami použitými v systéme Absolut. Jedná sa o jediný keramický systém, s ktorým  je možné vykonávať aj uhýbané prieduchy a odolnosťou voči pôsobeniu ekohrášku.

Jednoznačne ho odporúčame pre komíny, kde je napojený spotrebič na spalovanie tzv. ekohrášku. Ekohrášok je zlisovaný uhoľný prach, veľakrát s neznámym obsahom síry a množstvom neznámych prímesí. Táto kombinácia dokáže zničiť kovovú vložku s akoukoľvek hrúbkou steny do pár mesiacov až rokov!

<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>

Výhody

Odolnosť keramickej vložky voči kyselinám umožňuje použiť tento systém i v prípadoch, kedy nie je možné použiť kovové materiály – napr. pre odvod spalín od spotrebičov na ekohrášok, alebo umiestnených na miestach, kde sa nachádzajú alebo používajú chemické látky napr. chloridy alebo iné halogény.

<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>
Prečo radšej keramiku, teda systém Schiedel KERANOVA?

Vy neviete čo všetko môže byť a je súčasťou paliva ako je ekohrášok. Ide totiž o zlisovaný uhoľný prach s prímesami, ktoré pozná len výrobca ekohrášku.

Následky sú potom samozrejme fatálne…

<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>
Záruka 30 rokov
 • pri montáži odborne zaškolenou firmou
 • poteší, lebo je výrazne dlhšia ako je zvykom v prípade kovových komínov
Univerzálne využitie
 • pre všetky typy palív
  • drevo
  • uhlie
  • ekohrášok
  • biopalivá (napr. brikety z biomasy)
  • plyn
 • pre všetky typy prevádzky
  • podtlaková prevádzka pre tuhé palivá
  • pre plyn aj pre pretlakovú prevádzku

Komín musí vyhovovať aktuálnym požiadavkám. Inak užívateľ rieši problémy ako je nedostatočný ťah, vlhnutie komína a podobne.

Ak užívateľ uvažuje nad opravou komínového prieduchu, musí a môže, v prípade keramickej izostatickej vložky, myslieť do budúcnosti.

Keramická, šamotová, izostatická vložka je istota na dlhé roky. Nie náhodou poskytuje firma Schiedel Slovensko záruku až 30 rokov.

<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>
Vysoká odolnosť pri prevádzke

Systém Schiedel KERANOVA je:

 • Odolný voči vlhkosti
 • Odolný pri vyhorení sadzí
 • Odolný voči korózii
 • Odolný voči ekohrášku
Tesný systém s hrdlovými spojmi
 • keramická izostatická vložka
 • dĺžka 66 alebo 133 cm
 • pevný hrdlový spoj s výstužnými prvkami
 • kompletné príslušenstvo
 • možnosť zabudovania kolien pre úhyby komína
 • tesniaca hmota vhodná pre suchú aj vlhkú prevádzku
 • možnosť napojenia dymovodu v ľubovoľnej výške podľa požiadavky
 • rýchla montáž profesionálnymi partnermi
<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>
Nízka hmotnosť a malý rozmer
 • nízka hmotnosť pri zachovaní pevnosti a odolnosti
 • malý a kompaktný rozmer – tenká, ale pevná stena keramickej vložky

Technické údaje

Vnútorný Ø 120 140 160 180 200 250
Hrúbka steny [mm] 7.0 6.5 7.0 7.0 8.5 12.0
Hmotnosť [kg/bm] 6.0 6.0 8.0 8.9 11.9 19.2
Min. rozmer šachty [mm] 153 173 195 215 239 298
Dtto pre vložku s izoláciou [mm] 180 198 220 240 265 310

Montáž

Komínový systém Keranova je špecifický systém, ktorý pre bezpečnú montáž vyžaduje určité praktické a znalostné predpoklady.
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti, odporúčame aby montáž vždy uskutočnila odborná (certifikovaná firma, alebo zmluvný partner) firma.
Firma Schiedel pravidelne vykonáva školenia montážnych firiem, ktoré potom môžu kvalitne a odborne realizovať nielen samotnú montáž systému Keranova, ale dodať kompletné komíny tzv. „Na kľúč“, teda vykonajú podľa konkrétnej potreby:

 • prehliadku a posúdenie existujúceho prieduchu (napr. aj priemyselnou kamerou)
 • spriechodnenie existujúceho prieduchu (napr. frézovaním)
 • búracie a prípravné práce
 • opravu poškodených častí súčasného prieduchu
 • odbornú montáž systému
 • murárske práce na komíne
<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>

Na systém Schiedel Keranova namontovaný odbornou firmou poskytuje spoločnosť Schiedel Slovensko záruku 30 rokov.

Skladba systému

<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>
<span class="entry-title-primary">Keranova</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel KERANOVA - univerzálny ľahký keramický sanačný systém, určený pre rekonštrukcie existujúcich komínov (aj pre ekohrášok)</span>

Ukážka realizácie

Na stiahnutie

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel KERANOVA

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel KERANOVA

350.56 KB

Montážny návod Schiedel KERANOVA 072020

4.31 MB

  Kontakt

  Základné informácie

  Mám záujem o zaslanie informácii a poskytujem nasledovné kontaktné údaje za účelom spracovania mojej požiadavky:

  Detaily mojej požiadavky:
  Browse...

  Maximálna veľkosť 10 MB

  Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby Schiedel Slovensko, s.r.o. poskytol tieto osobné údaje ktorémukoľvek zo svojich spolupracujúch partnerov, ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie. PRÁVNE INFORMÁCIE

  Please wait...