Oprava napojenia

Vytvorenie nového miesta napojenia dymovodu

Napriek projektu a správnemu návrhu, alebo práve pre chýbajúce presné informácie, sa stáva, že miesto napojenia dymovodu od spotrebiča sa urobí v zlej výške alebo dokonca nesprávnym smerom.

Máme v ponuke technologický postup a k tomu prislúchajúce príslušenstvo , aby ste mohli opraviť miesto napojenia.

Dodržte prosím uvedené pravidlá. Pred samotným zásahom si ich dôkladne preštudujte, alebo dajte preštudovať pracovníkovi, ktorému zveríte túto úlohu.

Dodatočné napojenie je možné urobiť na všetkých typoch našich keramických komínov. Záruka na komín je naďalej platná, pokiaľ dodržíte postup montáže.

Odporúčame Vám použiť originálne dielce – napojenie dymovodu, škárovaciu hmotu v prášku – FM. Pýtajte si uvedené komponenty vo Vašich stavebninách.

Odporúčame Vám využiť služby certifikovanej firmy pre zodpovedajúci výsledok – bezpečné dodatočné napojenie.

Rovnako sa dajú dorobiť dvierka, ak je potrebné zabezpečiť dodatočne čistiaci a revízny otvor pre kominára.

<span class="entry-title-primary">Dodatočné napojenie dymovodu</span> <span class="entry-subtitle">Ako opraviť miesto a výšku napojenia</span>