Oprava napojenia

Vytvorenie nového miesta alebo oprava napojenia dymovodu

Napriek projektu a správnemu návrhu, alebo práve pre chýbajúce presné informácie, sa stáva, že miesto napojenia dymovodu od spotrebiča sa urobí v zlej výške alebo dokonca nesprávnym smerom.

Máme v ponuke technologický postup a k tomu prislúchajúce príslušenstvo , aby ste mohli opraviť miesto napojenia.

Dodržte prosím uvedené pravidlá. Pred samotným zásahom si ich dôkladne preštudujte, alebo dajte preštudovať pracovníkovi, ktorému zveríte túto úlohu.

Dodatočné napojenie je možné urobiť na všetkých typoch našich keramických komínov. Záruka na komín je naďalej platná, pokiaľ dodržíte postup montáže.

Odporúčame Vám použiť originálne dielce – napojenie dymovodu, škárovaciu hmotu v prášku – FM. Pýtajte si uvedené komponenty vo Vašich stavebninách.

Odporúčame Vám využiť služby certifikovanej firmy pre zodpovedajúci výsledok – bezpečné dodatočné napojenie.

Rovnako sa dajú dorobiť dvierka, ak je potrebné zabezpečiť dodatočne čistiaci a revízny otvor pre kominára.

<span class="entry-title-primary">Dodatočné napojenie dymovodu</span> <span class="entry-subtitle">Ako opraviť miesto a výšku napojenia</span>

Správny spôsob napojenia dymovodu

Pre správne a bezpečné napojenie dymovodu použite originálne prvky. Predídete tým poškodeniu komínového telesa. Originálne prvky sú zväčša napájané “po vode” , preto kovový dymovod môže dilatovať a nepoškodí šamotové napojenie na dymovod alebo je konštrukcia napojovacieho kusu riešená tak, že dovoľuje nevyhnutnú dilatáciu.
Prvky pre správne napojenie nájdete tu …

<span class="entry-title-primary">Dodatočné napojenie dymovodu</span> <span class="entry-subtitle">Ako opraviť miesto a výšku napojenia</span>
<span class="entry-title-primary">Dodatočné napojenie dymovodu</span> <span class="entry-subtitle">Ako opraviť miesto a výšku napojenia</span>
<span class="entry-title-primary">Dodatočné napojenie dymovodu</span> <span class="entry-subtitle">Ako opraviť miesto a výšku napojenia</span>

Kontakt

Základné informácie

Mám záujem o zaslanie informácii a poskytujem nasledovné kontaktné údaje za účelom spracovania mojej požiadavky:

Detaily mojej požiadavky:
Browse...

Maximálna veľkosť 10 MB

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby Schiedel Slovensko, s.r.o. poskytol tieto osobné údaje ktorémukoľvek zo svojich spolupracujúch partnerov, ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie. PRÁVNE INFORMÁCIE

Please wait...