SCHIEDEL AERA Comfort

Vlhkostne riadený vetrací systém privedie čerstvý exteriérový vzduch.

Vetracie systémy

Bezúdržbový systém prívodu a odvodu vzduchu bez finančne náročných filtrov.

Vetrací systém s rekuperáciou – SCHIEDEL KombiAir

Poskytne dokonalé vetranie s rekuperáciou pre tesné a úsporné domy

Vetracie systémy

Vetrať oknami je nehospodárne. Vetrajte rekuperáciou, vždy a bez strát.