SCHIEDEL AERA Comfort

Vlhkostne riadený vetrací systém privedie čerstvý exteriérový vzduch.

Vetracie systémy
Bezúdržbový systém prívodu a odvodu vzduchu bez finančne náročných filtrov.

SCHIEDEL AERA LVS

Poskytne vodorovné a zvislé vedenie čerstvého a znehodnoteného vzduchu.

Vetracie systémy
Teraz pripravíte šachtu a rozvody a v budúcnosti pripojíte rekuperačnú jednotku