Staviame stále tesnejšie stavby a zabúdame zabezpečiť vetranie

Vlhkosťou riadený vetrací systém Schiedel AERA Comfort

Schiedel AERA Comfort je vlhkostne riadený vetrací systém. Privádza čerstvý vzduch, nie je rekuperačným systémom, privedie tak čerstvý exteriérový vzduch bez zbytočných dlhých vedení. Takmer bezúdržbový systém bez finančne náročných filtrov.

<span class="entry-title-primary">AERA Comfort</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie, čerstvý vzduch pre váš domov</span>

Výhody

Jednoduchá funkcionalita

Vzduch je privádzaný do obytných miestností privádzacími elementami v obvodových stenách. Množstvo vzduchu je regulované na základe interiérovej vlhkosti priamo v privádzacích elementoch.

Ventilátor pri poklese tlaku vzduchu kvôli pootvoreniu privádzaceiho elementu zvýši otáčky, teda prietok, a odťahovými prvkami v miestnostiach ako je kuchyňa, toaleta , kúpeľňa odvedie znehodnotený vzduch mimo objekt.

Spôsob odťahu s minimálnymi požiadavkami na priestor

Pôdodrysný rozmer šachty: 28 x 28 cm
Šachta z ľahčených betónových tvárnic zaručuje tichú, bezproblémovú prevádzku

Samoregulovateľné prvky bez potreby elektrickej energie

Optimálna kvalita vzduchu. Odvod vlhkosti a teda znehodnoteného vzduchu odťahovými prvkami prostredníctvom kanálov vedúcich k centrálnemu odťahovému ventilátoru. Zabezpečí sa tým optimálna výmena vzduchu. Privádzacie elementy sú riadené na základe interiérovej vlhkosti, mechanicky, bez potreby elektrickej energie.

Jednoduchá starostlivosť, minimálne požiadavky na údržbu vlastnými silami, teda prakticky bez nákladov

Minimálny čas a minimálne náklady na údržbu systému.

Zabudovateľný aj dodatočne

Systém je možné zabudovať aj pri rekonštrukcii budovy. Malé rozmery šachty, žiadne prívody energii k privádzacím elementom, je tým daná možnosť upraviť vlastnosti objektu a privádzať čerstvý vzduch bez trvale otvorených okien.

Technické údaje

Ventilátor:
Rozmery (a x b x v): 28 x 28 x 33 cm
Max. množstvo vzduchu: 250 m3/h
Uplatnenie:
rodinný dom, byt
Hlučnosť:
< 33 db(A)
Spotreba elektrickej energie:
13-46 W

Skladba systému

<span class="entry-title-primary">AERA Comfort</span> <span class="entry-subtitle">Riadené vetranie, čerstvý vzduch pre váš domov</span>

Downloads