Koncentrický dvojvrstvový komínový systém Schiedel CLV z nehrdzavejúcej ocele, odolný proti vlhkosti, pre podtlakovú a pretlakovú prevádzku

Komínový systém Schiedel CLV

Vzduchovo-spalinový komínový systém Schiedel CLV  pre prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín od viacerých plynových spotrebičov koncentrickým spôsobom.

Ideálne riešenie pre pripojenie kondenzačných spotrebičov v bytových domoch, prípadne využiteľný pri dostavbe komínového telesa do už existujúcich bytových domov.

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Výhody

  • Možnosť napojenia až 10 ks kondenzačných spotrebičov typu „C“
  • Nízka hmotnosť systému
  • Nie sú potrebné základy, možnosť kotviť do zvislej a vodorovnej stavebnej konštrukcie
  • S použitím kolien možnosť riešiť úhyb vo zvislej osi
  • Pretlaková prevádzka do 200 Pa
  • Odolnosť voči kondenzátu
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Po výstavbe okamžite možná prevádzka

Technické údaje

Charakteristiky Podľa STN EN 1856-1 :
T200 P1 W V2 L50040 O00
T200 P1 W V2 L99040 O00
Spôsob prevádzky: Podtlak, pretlak, suchá a vlhká prevádzka
Palivo:
Plyn
Prevádzková teplota: Do 200 °C suchá a vlhká prevádzka
Materiál : Trieda ocele vnútornej vložky: 1.4521 (AISI 444) alebo 1.4404 (AISI 316L)
Trieda ocele vonkajšieho plášťa: 1. 4509 (AISI 441) alebo 1.4301 (AISI 304)
Hrúbka steny: 0,4 mm  vnútorná vložka aj vonkajší plášť
Koeficient prestupu tepla: 0,0 W/mK
Dostupné priemery 100/150, 130/200, 150/250, 180/280,
200/350, 200/400, 250/450 mm
<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Systém spoja

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Funkcia systému

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Skladba systému

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Downloads

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel CLV

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel CLV

313.55 KB
2. IDS – Informácie o systéme Schiedel CLV

2. IDS – Informácie o systéme Schiedel CLV

167.06 KB
6. Sortimentná ponuka Schiedel- komíny z nehrdzavejúcej ocele

6. Sortimentná ponuka Schiedel- komíny z nehrdzavejúcej ocele

3.41 MB