Koncentrický dvojvrstvový komínový systém Schiedel CLV z nehrdzavejúcej ocele, odolný proti vlhkosti, pre podtlakovú a pretlakovú prevádzku

Komínový systém Schiedel CLV

Vzduchovo-spalinový komínový systém Schiedel CLV  pre prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín od viacerých plynových spotrebičov koncentrickým spôsobom.

Ideálne riešenie pre pripojenie kondenzačných spotrebičov v bytových domoch, prípadne využiteľný pri dostavbe komínového telesa do už existujúcich bytových domov.

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Výhody

 • Možnosť napojenia až 10 ks kondenzačných spotrebičov typu „C“
 • Nízka hmotnosť systému
 • Nie sú potrebné základy, možnosť kotviť do zvislej a vodorovnej stavebnej konštrukcie
 • S použitím kolien možnosť riešiť úhyb vo zvislej osi
 • Pretlaková prevádzka do 200 Pa
 • Odolnosť voči kondenzátu
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Po výstavbe okamžite možná prevádzka

Technické údaje

Charakteristiky Podľa STN EN 1856-1 :
T200 P1 W V2 L50040 O00
T200 P1 W V2 L99040 O00
Spôsob prevádzky: Podtlak, pretlak, suchá a vlhká prevádzka
Palivo:
Plyn
Prevádzková teplota: Do 200 °C suchá a vlhká prevádzka
Materiál : Trieda ocele vnútornej vložky: 1.4521 (AISI 444) alebo 1.4404 (AISI 316L)
Trieda ocele vonkajšieho plášťa: 1. 4509 (AISI 441) alebo 1.4301 (AISI 304)
Hrúbka steny: 0,4 mm  vnútorná vložka aj vonkajší plášť
Koeficient prestupu tepla: 0,0 W/mK
Dostupné priemery 100/150, 130/200, 150/250, 180/280,
200/350, 200/400, 250/450 mm
<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Systém spoja

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Funkcia systému

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Skladba systému

<span class="entry-title-primary">CLV</span> <span class="entry-subtitle">Koncentrický komínový systém Schiedel CLV </span>

Downloads

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel CLV

1. Deklarácia vlastností (certifikát) Schiedel CLV

313.55 KB
2. IDS – Informácie o systéme Schiedel CLV

2. IDS – Informácie o systéme Schiedel CLV

167.06 KB
6. Sortimentná ponuka Schiedel- komíny z nehrdzavejúcej ocele

6. Sortimentná ponuka Schiedel- komíny z nehrdzavejúcej ocele

3.41 MB

  Kontakt

  Základné informácie

  Mám záujem o zaslanie informácii a poskytujem nasledovné kontaktné údaje za účelom spracovania mojej požiadavky:

  Detaily mojej požiadavky:
  Browse...

  Maximálna veľkosť 10 MB

  Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby Schiedel Slovensko, s.r.o. poskytol tieto osobné údaje ktorémukoľvek zo svojich spolupracujúch partnerov, ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie. PRÁVNE INFORMÁCIE

  Please wait...