Aký materiál, komín je najvhodnejší?

Prečo zvoliť komínový systém Schiedel?

V súčasnej veľké množstvo komínov nevyhovuje aktuálnym požiadavkám pre odvod spalín od moderných spotrebičov. Komínové teleso, ktoré už prepúšťa decht , omietka vlhne a nepríjemne zapácha, je nevyhnutné opraviť. Vnútornú vložku je potrebné starostlivo vyberať s ohľadom na požiadavky spotrebiča. Priemer vnútornej vložky stanovíme na základe požiadavky na ťah a samozrejme na základe výšky komína. To sú podstatné údaje pre správne fungovanie celej spalinovej cesty.

Rekonštrukcia komínov

Ideálne informácie pre návrh opravy komína?

  1. Výrobca a typ kotla, jeho výkon
  2. Teplota spalín
  3. Potreba ťahu
  4. Dĺžka a výška dymovodu
  5. Dĺžka komína od zapojenia dymovodu po ukončenie komína.

Neváhajte nás kontaktovať, naši odborní poradcovia a pracovníci technického oddelenia Vám poradia a navrhnú pre Vás to najlepšie riešenie

 

 

Komín je v systéme stavby doležitou časťou k efektívnemu využívaniu vykurovacej energie. Ako neodškriepiteľná jednotka v komínových systémoch ponúka Schiedel jedinečné, vysoko energeticky efektívne a perfektne vzájomne zosúladené systémové riešenia pre vykurovanie a vetranie novostavieb ale aj rekonštruovaných objektov.

Effektívna produkcia tepla

Ide o perfektnú súhru medzi spotrebičmi s prevádzkou nezávislou na vnútornom vzduchu  a krbových vložiek alebo koltov, komínom alej moderným vetracím systémom.

Komínové teleso je ťažiskovou časťou efektívneho využívania energie. Prispieva k tomu aby moderné tepelné spotrebiče mohli rozvinúť svoje pozitívne vlastnosti v plnej miere pre efektívne vykurovanie a tým pre spokojnosť užívateľa. V skratke povedané, ak nepasuje komín k spotrebiču, tento nemôže byť efektívne používaný. Schiedel má komín pre každý spotrebič!

Úspora energie

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY SCHIEDEL AKO AJ VETRACIE SYSTÉMY SPĹŇAJÚ VŠETKY POŽIADAVKY PRAVIDIEL PRE ÚSPORU ENERGIÍ! 

Úlohou pravidiel pre energetickú efektívnosť budov je dosiahnuť zodpovedajúce úspory energií v budovách.