Zmena regiónov

<span class="entry-title-primary">Zmena regiónov</span> <span class="entry-subtitle">Zmenili sme zodpovedné osoby za nitriansky región</span>

Zmenili sme regióny.

Rozdelenie regiónov v pôsobnosti našich odborných poradcov sa zmenilo od 1.októbra 2023.

Zmena sa týka nitrianskeho regiónu.
Odborní poradcovia Svetozár Danko (TT-kraj) a Dušan Jankovský (BA-kraj), spolu s Petrom Škrabanom (BB-kraj) prevzali zodpovednosť za región kolegu Tomáša Líšku, s ktorým sme ku dňu 1.októbra 2023 po vzájomnej dohode ukončili pracovný pomer.

Veríme, že touto zmenou zostane zachovaná ponuka našich poskytovaných služieb pre Vás, našich obchodných partnerov, ako aj pre našich spoločných zákazníkov.

P.S.: Dávame Vám do pozornosti podcast o produktoch fy Schiedel na youtube a spotify:
Podcast Schiedel na youtube.
Podcast Schiedel na Spotify