ПРАВИЛАТА НА VEB МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ЗА ЧОВЕКА SCHIEDEL GMBH & CO. KG

WEB сайтът www.schiedel.com, включващ услугите, които предлага (наричан по-долу “Местоположение на сайта”), предвижда:

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 München

Telefon: + 49-89-3 54 09-0
Faks: + 49-89-3 51 57 77
E-pošta: info.de@schiedel.com

Presiddent of Schiedel: Alessandro Cappellini

Допълнителна информация за Schiedel GmbH & Co. KG (наричан по-нататък “нас”, “нас”) може да се намери в раздела Отказ от отговорност и отказ от отговорност в раздела на адрес https://www.schiedel.com/company/legal-notice/

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG е отговорен за обработката на лични данни на този Сайт в съответствие с Общия закон за защита на данните (“GDPR”). По смисъла на чл. Член 4, параграф 7 от GDPR, ние действаме като контрольори.

Настоящата Декларация на компанията за защита на данните Schiedel GmbH & Co. KG ви предоставя информация за естеството, обхвата и целта на обработката на лични данни и правата на лицата, чиито данни се обработват от Schiedel GmbH & Co. KG.

Личната информация включва цялата информация, отнасяща се до лице, чиято самоличност е идентифицирана или може да бъде идентифицирана (“носител на данни”), като име на лице, адрес, имейл адрес или мрежови идентификатори, предоставени от неговите устройства, приложения , инструменти и протоколи.

Винаги можете да посетите нашия уеб сайт, без да посещавате нашата лична информация. Начинът, по който Schiedel GmbH & Co. KG обработва данните въз основа на посещението на уебсайта, обяснен по-долу, в Delu 1 (“Декларация за поверителност за всички посетители на уебсайтове”). Сайтът предлага и услуги, които можете да използвате само ако ни дадете лична информация. Тези услуги, както и обработката на данни, произтичащи от използването на тези услуги, са описани в Раздел 2 (“Декларация за защита на данните за потребителите на специални услуги на Schiedel GmbH & Co. KG”). Обща информация за защита на данните, прилагана за всички видове обработка на данни, като правата, които притежавате като носител на данни, може да бъде намерена в раздел 3 (“Обща информация за защита на данните”).

съдържание

 1. Заявление за поверителност за всички посетителски сайтове

Данни за достъп

Б. Cookies и подобни технологии

(1) „Бисквитки“

(2) Услугата Google Анализ

в. бюлетин

г) Контакт

 1. Декларации за защита на личните данни на потребителите на Schiedel GmbH & Co. KG

Подайте заявката чрез местоположението на Veb

(1) Предаване на данни

(2) Съхраняване, използване и изтриване на данни

(3) Анулиране; оттегляне на искания

 1. Обща информация за защита на данните

Вашите права като носител на данни

б) Информация за служителя по защита на данните в групата Schiedel GmbH & Co. KG

 1. Актуализации
 2. Заявление за поверителност за всички посетителски сайтове

Достъп до файлове с данни / записи на сървър

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG събира записи на данни всеки път, когато влизат в уеб сайта. Само онези данни, които са необходими по технически причини, като вида и версията на зрителя, операционната система на потребителя, URL адреса (уеб сайтът, до който има достъп до нашия сайт), датата и часа на достъп, количеството прехвърлени данни, адресът Интернет протокол (IP адрес) и доставчика на интернет услуги на системата, до която е осъществен достъп. Фирма Schiedel GmbH & Co. KG запазва тази информация за две седмици и след това ги изтрива.

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG няма да препраща тези данни на други лица или да ги комбинира с други източници на данни на ИТМ, освен ако тази информация не е предоставена на правоприлагащите органи в случай на кибернетична атака. Горната информация се използва само за правилното функциониране на съдържанието на сайта Veb, за оптимизиране на местоположението на сайта и за съдържанието на рекламите, както и за гарантиране на дългосрочната функционалност на нашите ИТ системи и технологии в нашия уеб сайт. Фирма Schiedel GmbH & Co. По този начин KG използва тези данни за статистически цели и за поддържане на неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните в компанията.

Обработката на данни за горепосочената цел се извършва въз основа на така наречената клауза за балансираща лихва (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR).

Б. Cookies и подобни технологии

(1) „Бисквитки“

Уеб сайтът използва бисквитки, т.е. малки файлове, които ви позволяват да съхранявате информация за вашето устройство на крайни устройства (компютри, смартфони и т.н.). Бисквитките улесняват, правят по-ефективни и по-безопасни за използването на вашия уеб сайт и оптимизират нашите продукти и услуги за вас и ни позволяват да ви предоставяме целенасочена информация в бъдеще. Сайтът използва така наречените „бисквитки“ на първото лице, което съхраняваме, и бисквитките на третата страна, създадени от външни доставчици на услуги за специални цели.

Повечето бисквитки, използвани от Schiedel GmbH & Co. KG са „сесии с бисквитки“, които се изтриват автоматично след посещение на уеб сайта. Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаем зрителя ви, когато посетите нашия уеб сайт следващия път.

Местоположението на сайта на Schie на GmbH & Co. KG в момента използва бисквитки от следните доставчици:

 • Google Tag Manager
 • YouTube
 • Двойно щракване
 • Schiedel GmbH & Co. KG

Клиентите могат да определят как ще се използват бисквитките. Всички съществуващи зрители имат възможността да ограничават или напълно да блокират „бисквитките“, които могат да се отнасят за всички или само за някои уеб сайтове. Въпреки това, трябва да се има предвид, че деактивирането на „бисквитките“ ще ограничи функционалността и удобството на използването на нашия Veb сайт. Потребителите могат да управляват и бисквитките на много интернет рекламодатели чрез американския уебсайт http://www.aboutads.info/choices или европейския уебсайт http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Всички потребителски данни (като IP адреси, потребителски имена и т.н.) се съхраняват анонимно, за да се предотврати лична идентификация.

 

(2) Услугата Google Анализ

Нашият уеб сайт използва функциите, предоставени от услугата Analytic Web Analytics. Доставчикът на тези услуги е компанията Google Inc., с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, САЩ (“Google”). Google Анализ използва бисквитки, описани под формата на текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър. Информация за използването на нашите интернет продукти и услуги, които събират бисквитки, обикновено се предава и съхранява от американския бизнес сървър на Google. Въпреки това, ако активирате анонимност на портала, Google ще удължи Вашия IP адрес в държавите-членки на ЕС или в другите договарящи страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на американския бизнес сървър на Google и ще бъде съкратен.

Компанията използва тази информация от името на Schiedel GmbH & Co. KG за оценка на използването на интернет продукти и услуги на Schiedel GmbH & Co. KG, съставяне на отчети за дейността на интернет продукти и услуги и предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашите интернет продукти и услуги и уеб сайта. След това се създават анонимни потребителски профили въз основа на обработените данни.

IP адресът, който потребителят вижда, няма да се комбинира с други данни на Google. Потребителите могат да задават софтуера на своя зрител, за да предотврати съхраняването на „бисквитките“; Потребителите могат също така да предотвратят подаването на информация за използването на нашите интернет продукти и услуги, които събират и обработват данните от „бисквитките“ на Google, като изтеглят и инсталират плъгин за зрителя, използвайки връзката: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = де. Имайте предвид, че някои остарели Veb зрители може да не поддържат плъгина за преглед, за да активират изброената опция. Ако искате да използвате такъв по-стар преглед на Veb, вижте неговите настройки, за да деактивирате „бисквитките“.

За повече информация относно това как Google използва данни за рекламни цели, както и за настройките и опциите за отхвърляне на „бисквитките“, можете да ги намерите на следните уебсайтове: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=bg („How Business Google използва данни, когато използва страниците и приложенията на нашите партньори), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Как Google използва„ бисквитки “за рекламни цели), http://www.google.de / settings / ads (“Управление на информацията, която Google използва за показване на реклами”) и http://www.google.com/ads/preferences (“Определете кои реклами ще ви се показват от Google”).

(3) Google Мениджър на маркери

Този уебсайт също използва Google Мениджър на маркери за Google (вж. Параграф 2). Тази услуга ви позволява да управлявате етикетите за местоположението на Veb чрез един интерфейс. Услугата не задава бисквитки или не събира лична информация. Услугата задейства други маркери, които могат да събират данните. Google Мениджър на маркери обаче няма достъп до тези данни. Ако тази функция е деактивирана на ниво домейн или „бисквитка“, тя ще продължи да се брои за всички маркери за проследяване на Google Маркери.

(4) YouTube

В нашата оферта включихме видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на адрес http://www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно на нашия уебсайт. (Те са вградени в “усъвършенствана поверителност”, което означава, че данните ви, като потребителски данни, няма да бъдат качени в канала на YouTube, ако не възпроизвеждате филми. Данните, споменати в параграф 2, ще се предават само когато възпроизвеждате филми. чрез прехвърляне на данни.)

Когато изпратите нашия уеб сайт, каналът на YouTube получава информацията, с която сте получили достъп до съответната страница на нашия уеб сайт. Освен това, данните, посочени в параграф 3 от настоящото изявление, също ще бъдат предадени. Това се случва независимо от това, дали сте влезли в профила в канала в YouTube или въобще нямате такъв профил. Когато се регистрирате в Google, данните ви ще бъдат прехвърлени директно в профила Ви. Ако не искате да се свързвате с потребителския си профил в канала на YouTube, трябва да се отпишете, преди да активирате бутона. Каналът в YouTube запазва данните ви под формата на профили, използвани и използвани за рекламни цели, проучване на пазара и / или персонализиране на дизайна на вашия уеб сайт. Такава оценка се прави (дори и за потребители, които не са регистрирани) специално, за да се даде възможност за подходяща реклама и информация от други потребители на социалните мрежи за техните дейности на нашия уеб сайт. Имате право да откажете да създавате такива потребителски профили и трябва да бъдете пренасочени към канала на YouTube, за да ги използвате.

За да научите повече за целта и обхвата на събирането и обработката на данни в канала на YouTube, прочетете правилата за поверителност. Освен това можете да намерите повече информация за вашите права и поверителност тук: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Компанията Google обработва и личната ви информация в Съединените щати и подлежи на атрибута “rel” = “noopener noreferrer” на европейско-американската политика за поверителност https://www.privacyshield.gov/EUUS

(5) Интегриране на Google Карти

Нашият уеб сайт използва услугата Google Maps. Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на уеб сайта и да ги правим удобни за използване на папката.

Когато изпратите нашия уеб сайт, Google получава информация, че сте получили достъп до съответния сайт на нашия уеб сайт. Освен това, данните, посочени в параграф 3 от настоящото изявление, също ще бъдат предадени. Това става независимо от това дали сте влезли в профила в Google или въобще нямате такъв профил. Когато се регистрирате в Google, данните ви ще бъдат прехвърлени директно в профила Ви. Ако не искате да се свързвате с потребителския си профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона. Google съхранява информацията ви под формата на използване на профили и ги използва за рекламни цели, пазарни проучвания и / или персонализиране на дизайна на уебсайта Ви. Такава оценка се прави (дори и за потребители, които не са регистрирани) специално, за да се даде възможност за подходяща реклама и информация от други потребители на социалните мрежи за техните дейности на нашия уеб сайт. Имате право да откажете да създавате такива потребителски профили и трябва да докладвате на Google.

За да научите повече за целта и обхвата на вашето събиране на данни и как доставчикът на допълнителни услуги се справя с тях, вижте политиката за поверителност на доставчика на добавки. Освен това можете да намерите повече информация за вашите права и поверителност тук: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Компанията Google обработва и личната ви информация в Съединените щати и е обект на европейско-американската политика за поверителност https://www.privacyshield.gov/EUUS

(6) Използване на социални мрежи за Facebook

Поради нашия законен интерес от анализа, оптимизацията и работата на нашите интернет оферти (по смисъла на член 6, параграф 1, DSGVO), този уеб сайт използва добавката към социалната мрежа на Facebook, предоставена от Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Има разпознаваеми връзки към логото на Facebook или “Харесва ми”, “Коментар”, “Споделяне” в цветовете на Facebook (синьо и бяло). Можете да намерите информация за всички добавки във Facebook чрез следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Фирма Facebook е в съответствие с европейския закон за защита на данните и е сертифициран в съответствие със споразумението за поверителност: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status = Active

Приставката директно свързва зрителя ви с вашия бизнес сървър във Facebook. Операторът на уеб сайта няма влияние върху естеството и обхвата на данните, които плъгинът прехвърля на бизнес сървърите на Facebook Inc. Можете да намерите информация тук: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Добавката е обявена от Facebook Inc. че сте посетили нашия уеб сайт като потребител. Има вероятност вашият IP адрес да бъде запазен. Ако сте влезли в профила си във Facebook, докато изпращате нашия уеб сайт, информацията ще бъде свързана с нея.

Ако използвате функцията Добавки за споделяне на публикация или проверка, която ви харесва – съответната информация ще бъде прехвърлена и във Facebook Inc.

Ако искате да деактивирате Facebook Inc. да свържете данните си за достъп до сайта към профила си във Facebook, да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уеб сайт и да изчистите запазените си бисквитки. В профила си във Facebook можете да изберете допълнителни настройки за обработка на данни за рекламни цели или за отказ да използвате данните си за рекламни цели. Можете да намерите настройки тук:

 • Настройки на профила в Header: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 • Страница за деактивиране на „бисквитките“ на американския уебсайт: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • Страница за деактивиране на Cookie на европейския уеб сайт: htt р:?! //optout.networkadvertising.org/ с = 1 # /

В Декларацията за поверителност на Facebook можете да намерите информация за това коя информация, с каква цел и до каква степен Facebook събира, използва и обработва, и какви права и опции са достъпни за вас. Можете да намерите информация тук: https://www.facebook.com/about/privacy/

(7) Използване на добавки за социални мрежи XING

Нашият уеб сайт използва XING мрежовите функции. Доставчикът на услуги е фирмата XING AG, с адрес Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Германия.

Когато се отвори страницата с вградените Xing мрежови функции, тя се свързва с корпоративните сървъри на Xing. Доколкото ни е известно, личната информация не се съхранява. IP адресите не се запазват и поведението на потребителя не се оценява.

За повече подробности относно защитата на данните и онлайн биндинга XING можете да намерите в Политиката за поверителност на XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

в. бюлетин

Ако желаете да получавате бюлетин от нашия уеб сайт, Schiedel GmbH & Co. KG трябва да посочи вашия e-mail адрес. Регистрацията се извършва чрез двойно приемане, т.е. след регистрация ще получите имейл с молба да потвърдите регистрацията. Така че никой не може да влезе с външни имейл адреси.

Регистрацията за получаване на бюлетини също трябва да бъде регистрирана и процесът на регистрация да бъде съобразен с правните изисквания. Процесът включва съхраняване на информация за вход и време за проверка, както и IP адреси. Събирането на тези данни е необходимо за идентифициране на евентуално по-късно злоупотреба с имейл адреса и по този начин служи като правна защита на Schiedel GmbH & Co. KG.

Други данни няма да бъдат събирани с цел изпращане на бюлетина. Тези данни се използват изключително за изпращане на продуктови обяви до Schiedel GmbH & Co. KG и ние не ги предаваме на трети страни.

Вашето съгласие за съхраняване на данни и имейл адреси и използването му за изпращане на бюлетин може да бъде отменено по всяко време, например чрез връзка към бюлетина. След това личната ви информация автоматично ще бъде изтрита от системата за разпространение.

г) Контакт

Уеб сайтът ви позволява да се свържете с Schiedel GmbH & Co. KG, като изпратите имейл до нашия Директор за комуникации в групата. Личната информация, която всеки потребител предоставя на нас, се съхранява с цел да отговори на вашата заявка. Данните ще бъдат изтрити веднага щом това стане, освен ако това не е в нарушение на законовите изисквания за запазване на данни или ако дадете съгласие за по-дълго съхранение.

Горепосочената обработка на Вашата информация е необходима, за да можем да отговорим на Вашето искане (член 6, параграф 1, изречение 1) (b) GDPR). Обработването на други доброволно предоставени данни в контактната форма зависи от клаузата за балансиране на лихвата (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR).

 1. Декларации за защита на личните данни на потребителите на Schiedel GmbH & Co. KG

Подайте заявката чрез местоположението на Veb

Уеб сайтът ви позволява да се регистрирате за имейли за свободни работни места, да се регистрирате за работа в интернет или да изпратите имейл на имейл или имейл за обучение, предлагани от Schiedel GmbH & Co. KG и неговите дъщерни дружества. Такива оповестявания и известия прилагат Декларацията за поверителност с други законови изисквания. Въз основа на интернет заявката, която изпращате, ние обработваме вашата лична информация, която изпращате на Schiedel GmbH & Co. KG по електронен път за целите на вашата заявка. Такова обработване е необходимо, за да можем да предприемем стъпки в съответствие с вашето изискване преди сключването на договора (вж. Член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от GDPR). Прочетете Декларацията за поверителност, преди да ни изпратите личните си данни.

(1) Предаване на данни

Когато фирмата Schiedel GmbH & Co. KG и неговите филиали изпращате заявка чрез Veb сайт или имейл, Schiedel GmbH & Co. KG ще предостави вашата лична информация, като например вашето име и фамилия, пощенски адрес и имейл адрес, както и информация за вашето образование и професионална квалификация, дипломи и друга информация и документи, които обикновено се използват в заявленията за работа. В Ваш интерес е да предоставите само лична информация от специална категория (като например информация за вашия етнически произход, политическа принадлежност, членство в съюз, физическо и психическо здраве или религиозен или философски контрол, заедно “чувствителна информация”. 9 (1) GDPR), които изрично желаете да получавате. Ние не очакваме или изискваме да ни изпращате чувствителни данни.

(2) Съхраняване, използване и изтриване на данни

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG съхранява и използва информацията и файловете, които ни представяте, за да записва и обработва заявката ви, включително да се свързва с вас. Ако заявката ви бъде одобрена, ние можем да продължим да използваме информацията и файловете, които сте подали, докато трае вашата работа. Фирма Schiedel GmbH & Co. KG ще пази вашата информация и досиета 6 месеца след края на трудовия процес (освен ако не се прилага местното законодателство по-кратко съхранение на данни), за да можем да отговорим на всички въпроси, свързани с вашата заявка, да изпълним законовите си задължения, да подадем иск и да приложим съдебно дело или да се защитим в случай на съществуващ или възможен съдебен процес. След изтичането на този период данните ви обикновено се изтриват.

Ако ни маркирате с подходяща кутия или можете да я отбележите, като изпратите имейл заявка, дайте ни разрешение да изпращаме вашата информация и файлове на други компании на Schiedel GmbH & Co. KG, ние ще препратим Вашето запитване до дружества от групата, които смятаме, че имат свободни места, които биха Ви харесали.

(3) Анулиране; оттегляне на искания

Имате право да прекратите съгласието си по всяко време, за да продължите да пазите и използвате личната си информация, която ни изпращате. Освен това винаги можете да оттеглите заявката си. Ако оттеглите заявката си, вашите данни и файлове ще бъдат изтрити от базата данни на заявителя, както е описано. Освен това, когато изпращате заявката си чрез местоположението на Veb, можете да помолите групата BMI да изтрие всички данни или файлове, които сте изпратили. Всички такива искания ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на GDPR.

Всички въпроси, които имате за подаване на заявка или защита на данните ви, ще бъдат изпратени на Privacy@StandardIndustries.com.

 1. Обща информация за защита на данните

Вашите права като носител на данни

Взели сме всички необходими и подходящи стъпки, за да защитим вашата лична информация и вашите права като носител на данни. В съответствие с разпоредбите на GDPR, имате правата, описани по-долу. Имайте предвид, че вашите права могат да бъдат ограничени, ако например вашето право да получавате информация, отменя важни частни интереси.

Право на достъп

 • Имате право да поискате достъп до вашата лична информация, която обработваме. Можете да подадете заявката си на BMIgroup@iitr.de
 • Първоначално ще ви изпратим копие от вашата лична информация, която в момента обработваме, или го изпращаме по електронен път, ако искането е подадено в стандартната електронна форма.

Право на корекция

 • Имате право да коригирате вашите неточни лични данни, включително добавянето на непълна лична информация.

Право за изтриване (право да забравите)

 • При определени обстоятелства имате право да изтриете вашата лична информация. Ние ще изтрием Вашата лична информация от Вашето запитване, ако те не са задължени да изпълнят Вашите договорни задължения към Вас или ако нашият закон не изисква от Вас да ги запазите.

Право на ограничаване

 • При определени обстоятелства имате право да ограничите обработването на личните си данни.

Право на преносимост на данните

 • Когато обработката на данни се основава на съгласие или договор и данните се обработват автоматично, вие имате право да получавате личната си информация в структуриран, често използван и машинночетим формат. Имате право да прехвърляте личните си данни на трета страна без ограничение от наша страна, ако това е технически осъществимо.

Право на възражение

 • При определени обстоятелства имате право да подадете жалби при обработката ни по всяко време. Освен това, ако сте ни помолили да ви изпратим информация, като бюлетини и др. И не желаете да получавате допълнителна информация след това, можете просто да откажете да получите друга информация от нас.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително създаване на профил

 • Като общо правило, имате право да възразявате срещу това да бъдете обект на вземане на решения единствено въз основа на автоматична обработка, включително създаването на профил, който има правно действие или ви засяга значително. Това не се прилага, ако, наред с другото, автоматичното вземане на решения и създаването на профили са необходими за сключване или изпълнение на договор между вас и нас.

Право на оттегляне на съгласие

 • Ако обработката на вашата лична информация се основава на вашето съгласие, можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Имайте предвид, че това не засяга обработването на личната ви информация в момента на тегленето Ви.

Получаване на правата ви

 • Ако искате да изпълните някое от тези права или ако имате някакви въпроси относно него, свържете се с нашия служител по защита на данните на имейл адреса по-долу.

Подаване на жалба

Ако желаете да подадете жалба за обработка на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган.

б) Информация за служителя по защита на данните Schiedel GmbH & Co. KG

Длъжностно лице за защита на данните Schiedel GmbH & Co. KG е: Себастиан Краска, BMIGroup@iitr.de

 1. Актуализации

Можем да актуализираме тази декларация за поверителност, ако това е необходимо поради правни или фактически причини. Редовно информирайте за текущото състояние на това изявление.

Последна актуализация: май 2018.

WEB сайтът www.schiedel.com, включващ услугите, които предлага (наричан по-долу “Местоположение на сайта”), предвижда:

 

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 München

Telefon: + 49-89-3 54 09-0
Faks: + 49-89-3 51 57 77
E-pošta: info.de@schiedel.com

Generalni direktor: Alessandro Cappellini

 

Допълнителна информация за Schiedel GmbH & Co. KG (наричан по-нататък “нас”, “нас”) може да се намери в раздела Отказ от отговорност и отказ от отговорност в раздела на адрес https://www.schiedel.com/company/legal-notice/

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG е отговорен за обработката на лични данни на този Сайт в съответствие с Общия закон за защита на данните (“GDPR”). По смисъла на чл. Член 4, параграф 7 от GDPR, ние действаме като контрольори.

Настоящата Декларация на компанията за защита на данните Schiedel GmbH & Co. KG ви предоставя информация за естеството, обхвата и целта на обработката на лични данни и правата на лицата, чиито данни се обработват от Schiedel GmbH & Co. KG.

Личната информация включва цялата информация, отнасяща се до лице, чиято самоличност е идентифицирана или може да бъде идентифицирана (“носител на данни”), като име на лице, адрес, имейл адрес или мрежови идентификатори, предоставени от неговите устройства, приложения , инструменти и протоколи.

Винаги можете да посетите нашия уеб сайт, без да посещавате нашата лична информация. Начинът, по който Schiedel GmbH & Co. KG обработва данните въз основа на посещението на уебсайта, обяснен по-долу, в Delu 1 (“Декларация за поверителност за всички посетители на уебсайтове”). Сайтът предлага и услуги, които можете да използвате само ако ни дадете лична информация. Тези услуги, както и обработката на данни, произтичащи от използването на тези услуги, са описани в Раздел 2 (“Декларация за защита на данните за потребителите на специални услуги на Schiedel GmbH & Co. KG”). Обща информация за защита на данните, прилагана за всички видове обработка на данни, като правата, които притежавате като носител на данни, може да бъде намерена в раздел 3 (“Обща информация за защита на данните”).

съдържание

 1. Заявление за поверителност за всички посетителски сайтове

Данни за достъп

Б. Cookies и подобни технологии

(1) „Бисквитки“

(2) Услугата Google Анализ

в. бюлетин

г) Контакт

 1. Декларации за защита на личните данни на потребителите на Schiedel GmbH & Co. KG

Подайте заявката чрез местоположението на Veb

(1) Предаване на данни

(2) Съхраняване, използване и изтриване на данни

(3) Анулиране; оттегляне на искания

 1. Обща информация за защита на данните

Вашите права като носител на данни

б) Информация за служителя по защита на данните в групата Schiedel GmbH & Co. KG

 1. Актуализации
 2. Заявление за поверителност за всички посетителски сайтове

Достъп до файлове с данни / записи на сървър

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG събира записи на данни всеки път, когато влизат в уеб сайта. Само онези данни, които са необходими по технически причини, като вида и версията на зрителя, операционната система на потребителя, URL адреса (уеб сайтът, до който има достъп до нашия сайт), датата и часа на достъп, количеството прехвърлени данни, адресът Интернет протокол (IP адрес) и доставчика на интернет услуги на системата, до която е осъществен достъп. Фирма Schiedel GmbH & Co. KG запазва тази информация за две седмици и след това ги изтрива.

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG няма да препраща тези данни на други лица или да ги комбинира с други източници на данни на ИТМ, освен ако тази информация не е предоставена на правоприлагащите органи в случай на кибернетична атака. Горната информация се използва само за правилното функциониране на съдържанието на сайта Veb, за оптимизиране на местоположението на сайта и за съдържанието на рекламите, както и за гарантиране на дългосрочната функционалност на нашите ИТ системи и технологии в нашия уеб сайт. Фирма Schiedel GmbH & Co. По този начин KG използва тези данни за статистически цели и за поддържане на неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните в компанията.

Обработката на данни за горепосочената цел се извършва въз основа на така наречената клауза за балансираща лихва (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR).

Б. Cookies и подобни технологии

(1) „Бисквитки“

Уеб сайтът използва бисквитки, т.е. малки файлове, които ви позволяват да съхранявате информация за вашето устройство на крайни устройства (компютри, смартфони и т.н.). Бисквитките улесняват, правят по-ефективни и по-безопасни за използването на вашия уеб сайт и оптимизират нашите продукти и услуги за вас и ни позволяват да ви предоставяме целенасочена информация в бъдеще. Сайтът използва така наречените „бисквитки“ на първото лице, което съхраняваме, и бисквитките на третата страна, създадени от външни доставчици на услуги за специални цели.

Повечето бисквитки, използвани от Schiedel GmbH & Co. KG са „сесии с бисквитки“, които се изтриват автоматично след посещение на уеб сайта. Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаем зрителя ви, когато посетите нашия уеб сайт следващия път.

Местоположението на сайта на Schie на GmbH & Co. KG в момента използва бисквитки от следните доставчици:

 • Google Tag Manager
 • YouTube
 • Двойно щракване
 • Schiedel GmbH & Co. KG

Клиентите могат да определят как ще се използват бисквитките. Всички съществуващи зрители имат възможността да ограничават или напълно да блокират „бисквитките“, които могат да се отнасят за всички или само за някои уеб сайтове. Въпреки това, трябва да се има предвид, че деактивирането на „бисквитките“ ще ограничи функционалността и удобството на използването на нашия Veb сайт. Потребителите могат да управляват и бисквитките на много интернет рекламодатели чрез американския уебсайт http://www.aboutads.info/choices или европейския уебсайт http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Всички потребителски данни (като IP адреси, потребителски имена и т.н.) се съхраняват анонимно, за да се предотврати лична идентификация.

(2) Услугата Google Анализ

Нашият уеб сайт използва функциите, предоставени от услугата Analytic Web Analytics. Доставчикът на тези услуги е компанията Google Inc., с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, САЩ (“Google”). Google Анализ използва бисквитки, описани под формата на текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър. Информация за използването на нашите интернет продукти и услуги, които събират бисквитки, обикновено се предава и съхранява от американския бизнес сървър на Google. Въпреки това, ако активирате анонимност на портала, Google ще удължи Вашия IP адрес в държавите-членки на ЕС или в другите договарящи страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на американския бизнес сървър на Google и ще бъде съкратен.

Компанията използва тази информация от името на Schiedel GmbH & Co. KG за оценка на използването на интернет продукти и услуги на Schiedel GmbH & Co. KG, съставяне на отчети за дейността на интернет продукти и услуги и предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашите интернет продукти и услуги и уеб сайта. След това се създават анонимни потребителски профили въз основа на обработените данни.

IP адресът, който потребителят вижда, няма да се комбинира с други данни на Google. Потребителите могат да задават софтуера на своя зрител, за да предотврати съхраняването на „бисквитките“; Потребителите могат също така да предотвратят подаването на информация за използването на нашите интернет продукти и услуги, които събират и обработват данните от „бисквитките“ на Google, като изтеглят и инсталират плъгин за зрителя, използвайки връзката: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = де. Имайте предвид, че някои остарели Veb зрители може да не поддържат плъгина за преглед, за да активират изброената опция. Ако искате да използвате такъв по-стар преглед на Veb, вижте неговите настройки, за да деактивирате „бисквитките“.

За повече информация относно това как Google използва данни за рекламни цели, както и за настройките и опциите за отхвърляне на „бисквитките“, можете да ги намерите на следните уебсайтове: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=bg („How Business Google използва данни, когато използва страниците и приложенията на нашите партньори), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Как Google използва„ бисквитки “за рекламни цели), http://www.google.de / settings / ads (“Управление на информацията, която Google използва за показване на реклами”) и http://www.google.com/ads/preferences (“Определете кои реклами ще ви се показват от Google”).

(3) Google Мениджър на маркери

Този уебсайт също използва Google Мениджър на маркери за Google (вж. Параграф 2). Тази услуга ви позволява да управлявате етикетите за местоположението на Veb чрез един интерфейс. Услугата не задава бисквитки или не събира лична информация. Услугата задейства други маркери, които могат да събират данните. Google Мениджър на маркери обаче няма достъп до тези данни. Ако тази функция е деактивирана на ниво домейн или „бисквитка“, тя ще продължи да се брои за всички маркери за проследяване на Google Маркери.

(4) YouTube

В нашата оферта включихме видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на адрес http://www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно на нашия уебсайт. (Те са вградени в “усъвършенствана поверителност”, което означава, че данните ви, като потребителски данни, няма да бъдат качени в канала на YouTube, ако не възпроизвеждате филми. Данните, споменати в параграф 2, ще се предават само когато възпроизвеждате филми. чрез прехвърляне на данни.)

Когато изпратите нашия уеб сайт, каналът на YouTube получава информацията, с която сте получили достъп до съответната страница на нашия уеб сайт. Освен това, данните, посочени в параграф 3 от настоящото изявление, също ще бъдат предадени. Това се случва независимо от това, дали сте влезли в профила в канала в YouTube или въобще нямате такъв профил. Когато се регистрирате в Google, данните ви ще бъдат прехвърлени директно в профила Ви. Ако не искате да се свързвате с потребителския си профил в канала на YouTube, трябва да се отпишете, преди да активирате бутона. Каналът в YouTube запазва данните ви под формата на профили, използвани и използвани за рекламни цели, проучване на пазара и / или персонализиране на дизайна на вашия уеб сайт. Такава оценка се прави (дори и за потребители, които не са регистрирани) специално, за да се даде възможност за подходяща реклама и информация от други потребители на социалните мрежи за техните дейности на нашия уеб сайт. Имате право да откажете да създавате такива потребителски профили и трябва да бъдете пренасочени към канала на YouTube, за да ги използвате.

За да научите повече за целта и обхвата на събирането и обработката на данни в канала на YouTube, прочетете правилата за поверителност. Освен това можете да намерите повече информация за вашите права и поверителност тук: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Компанията Google обработва и личната ви информация в Съединените щати и подлежи на атрибута “rel” = “noopener noreferrer” на европейско-американската политика за поверителност https://www.privacyshield.gov/EUUS

(5) Интегриране на Google Карти

Нашият уеб сайт използва услугата Google Maps. Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на уеб сайта и да ги правим удобни за използване на папката.

Когато изпратите нашия уеб сайт, Google получава информация, че сте получили достъп до съответния сайт на нашия уеб сайт. Освен това, данните, посочени в параграф 3 от настоящото изявление, също ще бъдат предадени. Това става независимо от това дали сте влезли в профила в Google или въобще нямате такъв профил. Когато се регистрирате в Google, данните ви ще бъдат прехвърлени директно в профила Ви. Ако не искате да се свързвате с потребителския си профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона. Google съхранява информацията ви под формата на използване на профили и ги използва за рекламни цели, пазарни проучвания и / или персонализиране на дизайна на уебсайта Ви. Такава оценка се прави (дори и за потребители, които не са регистрирани) специално, за да се даде възможност за подходяща реклама и информация от други потребители на социалните мрежи за техните дейности на нашия уеб сайт. Имате право да откажете да създавате такива потребителски профили и трябва да докладвате на Google.

За да научите повече за целта и обхвата на вашето събиране на данни и как доставчикът на допълнителни услуги се справя с тях, вижте политиката за поверителност на доставчика на добавки. Освен това можете да намерите повече информация за вашите права и поверителност тук: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Компанията Google обработва и личната ви информация в Съединените щати и е обект на европейско-американската политика за поверителност https://www.privacyshield.gov/EUUS

(6) Използване на социални мрежи за Facebook

Поради нашия законен интерес от анализа, оптимизацията и работата на нашите интернет оферти (по смисъла на член 6, параграф 1, DSGVO), този уеб сайт използва добавката към социалната мрежа на Facebook, предоставена от Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Има разпознаваеми връзки към логото на Facebook или “Харесва ми”, “Коментар”, “Споделяне” в цветовете на Facebook (синьо и бяло). Можете да намерите информация за всички добавки във Facebook чрез следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Фирма Facebook е в съответствие с европейския закон за защита на данните и е сертифициран в съответствие със споразумението за поверителност: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status = Active

Приставката директно свързва зрителя ви с вашия бизнес сървър във Facebook. Операторът на уеб сайта няма влияние върху естеството и обхвата на данните, които плъгинът прехвърля на бизнес сървърите на Facebook Inc. Можете да намерите информация тук: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Добавката е обявена от Facebook Inc. че сте посетили нашия уеб сайт като потребител. Има вероятност вашият IP адрес да бъде запазен. Ако сте влезли в профила си във Facebook, докато изпращате нашия уеб сайт, информацията ще бъде свързана с нея.

Ако използвате функцията Добавки за споделяне на публикация или проверка, която ви харесва – съответната информация ще бъде прехвърлена и във Facebook Inc.

Ако искате да деактивирате Facebook Inc. да свържете данните си за достъп до сайта към профила си във Facebook, да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уеб сайт и да изчистите запазените си бисквитки. В профила си във Facebook можете да изберете допълнителни настройки за обработка на данни за рекламни цели или за отказ да използвате данните си за рекламни цели. Можете да намерите настройки тук:

 • Настройки на профила в Header: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 • Страница за деактивиране на „бисквитките“ на американския уебсайт: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • Страница за деактивиране на Cookie на европейския уеб сайт: htt р:?! //optout.networkadvertising.org/ с = 1 # /

В Декларацията за поверителност на Facebook можете да намерите информация за това коя информация, с каква цел и до каква степен Facebook събира, използва и обработва, и какви права и опции са достъпни за вас. Можете да намерите информация тук: https://www.facebook.com/about/privacy/

(7) Използване на добавки за социални мрежи XING

Нашият уеб сайт използва XING мрежовите функции. Доставчикът на услуги е фирмата XING AG, с адрес Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Германия.

Когато се отвори страницата с вградените Xing мрежови функции, тя се свързва с корпоративните сървъри на Xing. Доколкото ни е известно, личната информация не се съхранява. IP адресите не се запазват и поведението на потребителя не се оценява.

За повече подробности относно защитата на данните и онлайн биндинга XING можете да намерите в Политиката за поверителност на XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

в. бюлетин

Ако желаете да получавате бюлетин от нашия уеб сайт, Schiedel GmbH & Co. KG трябва да посочи вашия e-mail адрес. Регистрацията се извършва чрез двойно приемане, т.е. след регистрация ще получите имейл с молба да потвърдите регистрацията. Така че никой не може да влезе с външни имейл адреси.

Регистрацията за получаване на бюлетини също трябва да бъде регистрирана и процесът на регистрация да бъде съобразен с правните изисквания. Процесът включва съхраняване на информация за вход и време за проверка, както и IP адреси. Събирането на тези данни е необходимо за идентифициране на евентуално по-късно злоупотреба с имейл адреса и по този начин служи като правна защита на Schiedel GmbH & Co. KG.

Други данни няма да бъдат събирани с цел изпращане на бюлетина. Тези данни се използват изключително за изпращане на продуктови обяви до Schiedel GmbH & Co. KG и ние не ги предаваме на трети страни.

Вашето съгласие за съхраняване на данни и имейл адреси и използването му за изпращане на бюлетин може да бъде отменено по всяко време, например чрез връзка към бюлетина. След това личната ви информация автоматично ще бъде изтрита от системата за разпространение.

г) Контакт

Уеб сайтът ви позволява да се свържете с Schiedel GmbH & Co. KG, като изпратите имейл до нашия Директор за комуникации в групата. Личната информация, която всеки потребител предоставя на нас, се съхранява с цел да отговори на вашата заявка. Данните ще бъдат изтрити веднага щом това стане, освен ако това не е в нарушение на законовите изисквания за запазване на данни или ако дадете съгласие за по-дълго съхранение.

Горепосочената обработка на Вашата информация е необходима, за да можем да отговорим на Вашето искане (член 6, параграф 1, изречение 1) (b) GDPR). Обработването на други доброволно предоставени данни в контактната форма зависи от клаузата за балансиране на лихвата (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR).

 1. Декларации за защита на личните данни на потребителите на Schiedel GmbH & Co. KG

Подайте заявката чрез местоположението на Veb

Уеб сайтът ви позволява да се регистрирате за имейли за свободни работни места, да се регистрирате за работа в интернет или да изпратите имейл на имейл или имейл за обучение, предлагани от Schiedel GmbH & Co. KG и неговите дъщерни дружества. Такива оповестявания и известия прилагат Декларацията за поверителност с други законови изисквания. Въз основа на интернет заявката, която изпращате, ние обработваме вашата лична информация, която изпращате на Schiedel GmbH & Co. KG по електронен път за целите на вашата заявка. Такова обработване е необходимо, за да можем да предприемем стъпки в съответствие с вашето изискване преди сключването на договора (вж. Член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от GDPR). Прочетете Декларацията за поверителност, преди да ни изпратите личните си данни.

(1) Предаване на данни

Когато фирмата Schiedel GmbH & Co. KG и неговите филиали изпращате заявка чрез Veb сайт или имейл, Schiedel GmbH & Co. KG ще предостави вашата лична информация, като например вашето име и фамилия, пощенски адрес и имейл адрес, както и информация за вашето образование и професионална квалификация, дипломи и друга информация и документи, които обикновено се използват в заявленията за работа. В Ваш интерес е да предоставите само лична информация от специална категория (като например информация за вашия етнически произход, политическа принадлежност, членство в съюз, физическо и психическо здраве или религиозен или философски контрол, заедно “чувствителна информация”. 9 (1) GDPR), които изрично желаете да получавате. Ние не очакваме или изискваме да ни изпращате чувствителни данни.

(2) Съхраняване, използване и изтриване на данни

Фирма Schiedel GmbH & Co. KG съхранява и използва информацията и файловете, които ни представяте, за да записва и обработва заявката ви, включително да се свързва с вас. Ако заявката ви бъде одобрена, ние можем да продължим да използваме информацията и файловете, които сте подали, докато трае вашата работа. Фирма Schiedel GmbH & Co. KG ще пази вашата информация и досиета 6 месеца след края на трудовия процес (освен ако не се прилага местното законодателство по-кратко съхранение на данни), за да можем да отговорим на всички въпроси, свързани с вашата заявка, да изпълним законовите си задължения, да подадем иск и да приложим съдебно дело или да се защитим в случай на съществуващ или възможен съдебен процес. След изтичането на този период данните ви обикновено се изтриват.

Ако ни маркирате с подходяща кутия или можете да я отбележите, като изпратите имейл заявка, дайте ни разрешение да изпращаме вашата информация и файлове на други компании на Schiedel GmbH & Co. KG, ние ще препратим Вашето запитване до дружества от групата, които смятаме, че имат свободни места, които биха Ви харесали.

(3) Анулиране; оттегляне на искания

Имате право да прекратите съгласието си по всяко време, за да продължите да пазите и използвате личната си информация, която ни изпращате. Освен това винаги можете да оттеглите заявката си. Ако оттеглите заявката си, вашите данни и файлове ще бъдат изтрити от базата данни на заявителя, както е описано. Освен това, когато изпращате заявката си чрез местоположението на Veb, можете да помолите групата BMI да изтрие всички данни или файлове, които сте изпратили. Всички такива искания ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на GDPR.

Всички въпроси, които имате за подаване на заявка или защита на данните ви, ще бъдат изпратени на Privacy@StandardIndustries.com.

 1. Обща информация за защита на данните

Вашите права като носител на данни

Взели сме всички необходими и подходящи стъпки, за да защитим вашата лична информация и вашите права като носител на данни. В съответствие с разпоредбите на GDPR, имате правата, описани по-долу. Имайте предвид, че вашите права могат да бъдат ограничени, ако например вашето право да получавате информация, отменя важни частни интереси.

Право на достъп

 • Имате право да поискате достъп до вашата лична информация, която обработваме. Можете да подадете заявката си на BMIgroup@iitr.de
 • Първоначално ще ви изпратим копие от вашата лична информация, която в момента обработваме, или го изпращаме по електронен път, ако искането е подадено в стандартната електронна форма.

Право на корекция

 • Имате право да коригирате вашите неточни лични данни, включително добавянето на непълна лична информация.

Право за изтриване (право да забравите)

 • При определени обстоятелства имате право да изтриете вашата лична информация. Ние ще изтрием Вашата лична информация от Вашето запитване, ако те не са задължени да изпълнят Вашите договорни задължения към Вас или ако нашият закон не изисква от Вас да ги запазите.

Право на ограничаване

 • При определени обстоятелства имате право да ограничите обработването на личните си данни.

Право на преносимост на данните

 • Когато обработката на данни се основава на съгласие или договор и данните се обработват автоматично, вие имате право да получавате личната си информация в структуриран, често използван и машинночетим формат. Имате право да прехвърляте личните си данни на трета страна без ограничение от наша страна, ако това е технически осъществимо.

Право на възражение

 • При определени обстоятелства имате право да подадете жалби при обработката ни по всяко време. Освен това, ако сте ни помолили да ви изпратим информация, като бюлетини и др. И не желаете да получавате допълнителна информация след това, можете просто да откажете да получите друга информация от нас.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително създаване на профил

 • Като общо правило, имате право да възразявате срещу това да бъдете обект на вземане на решения единствено въз основа на автоматична обработка, включително създаването на профил, който има правно действие или ви засяга значително. Това не се прилага, ако, наред с другото, автоматичното вземане на решения и създаването на профили са необходими за сключване или изпълнение на договор между вас и нас.

Право на оттегляне на съгласие

 • Ако обработката на вашата лична информация се основава на вашето съгласие, можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Имайте предвид, че това не засяга обработването на личната ви информация в момента на тегленето Ви.

Получаване на правата ви

 • Ако искате да изпълните някое от тези права или ако имате някакви въпроси относно него, свържете се с нашия служител по защита на данните на имейл адреса по-долу.

Подаване на жалба

Ако желаете да подадете жалба за обработка на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган.

б) Информация за служителя по защита на данните Schiedel GmbH & Co. KG

Длъжностно лице за защита на данните Schiedel GmbH & Co. KG е: Себастиан Краска, BMIGroup@iitr.de

 1. Актуализации

Можем да актуализираме тази декларация за поверителност, ако това е необходимо поради правни или фактически причини. Редовно информирайте за текущото състояние на това изявление.

Последна актуализация: май 2018.