SCHIEDEL ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

Вентилационни системи
Функцията вентилация е предназначена да осигури качеството на въздуха, който дишаме в затворените помещения.