SCHIEDEL ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

Вентилационни системи

Функцията вентилация е предназначена да осигури качеството на въздуха, който дишаме в затворените помещения.