SCHIEDEL ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

Вентиалционни системи

Функцията вентилация е предназначена да осигури качеството на въздуха, който дишаме в затворените помещения.