Co zrobić, gdy pali się sadza w kominie?

Jednym z zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń grzewczych w domu jest pożar sadzy. Wiele osób ogrzewa swoje domy przy pomocy pieców i kominków, które wymagają odprowadzania substancji powstających w procesie spalania paliwa poprzez komin. Jedną z tych substancji jest sadza, która osadza się w przewodzie kominowym – zależnie od jakości systemów, w mniejszej lub większej ilości. Sadza, która zalega w kominie z czasem może ulec zapłonowi. To niezwykle groźna sytuacja, która może doprowadzić do pożaru całego domu, dlatego ważne jest zapobieganie, ale także wiedza na temat odpowiedniego postępowania w takim przypadku.

Przykład pożaru sadzy w kominie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

 • jak reagować w przypadku pożaru sadzy w kominie
 • jak rozpoznać pożar sadzy w kominie
 • jak uniknąć pożaru sadzy w kominie, czyli jak odpowiednio dbać o komin

Co zrobić gdy pali się sadza w kominie? – jak reagować w przypadku pożaru sadzy w kominie

Zaczniemy od najważniejszego, pierwszym krokiem w przypadku podejrzenia pożaru sadzy jest poinformowanie służb, czyli straży pożarnej. Należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sytuacji kryzysowej często pierwszym odruchem jest samodzielna próba gaszenia pożaru, ale pamiętajmy, najpierw trzeba wezwać pomoc – w takich sytuacjach czas jest kluczowy. Następnie możemy przejść do czynności, które ograniczą skalę pożaru, ale tylko jeśli nie zagraża to życiu lub zdrowiu. Należy pamiętać o tym, że podczas pożaru wytwarzany jest dwutlenek węgla, który może spowodować poważne konsekwencje, w pierwszej kolejności może to być omdlenie, jeśli istnieje takie ryzyko należy natychmiast opuścić dom – w przypadku zaawansowanego pożaru jego ugaszenie należy zostawić tylko profesjonalistom.

Oficjalne porady Państwowej Straży Pożarnej w przypadku pożaru sadzy obejmują:

 • niezwłoczne powiadomienie straży pożarnej,
 • wygaszenie ognia w urządzeniu grzewczym,
 • zamknięcie dopływu powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.

UWAGA!
Do palącego się komina nie wolno wlewać WODY – może to doprowadzić do jego rozerwania, a w konsekwencji do rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek, co może być tragiczne w skutkach. Ostrożność przede wszystkim.

Aby ugasić palącą się sadzę zaleca się wsypanie do wlotu komina soli kuchennej lub piasku – przypominamy, nigdy nie stosujemy wody. Gdy sól lub piasek się nie sprawdzają, można użyć gaśnicy proszkowej, podając prąd proszku przez wyczystkę w dolnej części komina.

Oprócz tego warto pamiętać o tym, żeby nie wyprowadzać dymu i sadzy do wnętrza pomieszczenia. Może to być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Ponadto upewnij się, że wszyscy mieszkańcy domu są świadomi sytuacji i są poza domem. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Warto także ostrzec o sytuacji sąsiadów, którzy mieszkają w pobliżu, szczególnie jeśli istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru.

Co zrobić gdy pali się sadza w kominie? – jak rozpoznać pożar sadzy w kominie

Kiedy dojdzie do zapalenia się sadzy w kominie, zjawisku towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Z przewodu kominowego będzie wydobywać się ciemny dym, a nawet iskry. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Nie należy ignorować tych sygnałów, które wymagają natychmiastowego wezwania pomocy, czyli straży pożarnej.

Wysoka temperatura a nawet ogień wydobywający się ze szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostawać się także dym oraz dwutlenek węgla.

Co zrobić gdy pali się sadza w kominie? – co może doprowadzić do pożaru sadzy

Jak powstaje pożar sadzy? Pożar sadzy to dosłownie zapalenie się produktu, który jest efektem niedostatecznego spalenia się paliwa oraz innych przedmiotów, które zostały wrzucone do kotła. Jest to najczęściej efekt zaniedbania przewodów kominowych, a także spalanie nieodpowiednich materiałów (innych niż dedykowane paliwo). Śmieci, mokre drewno, a także plastik wrzucone do urządzenie grzewczego nie spalą się całkowicie. Pozostałości spalania niewłaściwych materiałów oraz kiepskiej jakości paliwa przyczepiają się do ścian komina – w jednym lub wielu punktach lub nawet na całej długości przewodu kominowego. W konsekwencji może dojść do zapchania systemu kominowego. Skutkiem takiego postępowania może być pożar tych pozostałości, czyli sadzy, podczas którego temperatura w kominie może wynieść nawet 1000 stopni Celsjusza. Skutki pożaru sadzy mogą być niebezpieczne dla komina, budynku oraz domowników. Podczas tego zjawiska może dojść do pękania ścian przewodu kominowego i przedostania się ognia do wnętrza budynku.

Oprócz tego podczas pożaru sadzy gorące powietrze może wypychać z komina także płonące płaty sadzy, a wiatr może przenieść je na sąsiednie budynki. Uwaga, szybko opanowany pożar sadzy w kominie kończy się najczęściej koniecznością naprawy przewodu kominowego, dlatego należy szybko wezwać pomoc. Natomiast po pożarze sadzy należy wezwać kominiarza, żeby sprawdził szkody – do tego czasu nie można używać pieca!

Przyczyny, które mogą doprowadzić pożaru sadzy:

 • Spalanie w piecu mokrego drewna, płyt wiórowych, śmieci i odpadów komunalnych oraz elementów z tworzywa sztucznego i gumy – spalanie nieodpowiednich materiałów skutkuje odkładaniem się sadzy.
 • Zaniedbanie przeglądów kominowych i czyszczenia komina. Przewód kominowy musi być regularnie czyszczony przez wykwalifikowanego kominiarza przynajmniej raz na kwartał. W przypadku urządzeń grzewczych na paliwa stałe czyszczenie komina powinno być przeprowadzane nawet 4 razy w roku. Warto pamiętać o tym, że samodzielne czyszczenie jest ważnym elementem dbania o sprawność systemu kominowego, ale z punktu widzenia przepisów jest niewystarczające. Już tłumaczymy dlaczego. W momencie pożaru sadzy nie zadziała ubezpieczenie domu, ponieważ zgodnie z przepisami przeglądy muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę – kominiarza z odpowiednimi kwalifikacjami. Ważne jest posiadanie dokumentacji poświadczającej wykonywanie okresowych przeglądów komina wówczas ubezpieczenie zadziała bez problemu, należy jedynie pilnować terminów przeglądów.

Co zrobić gdy pali się sadza w kominie? – jak uniknąć pożaru sadzy w kominie

Odpowiednia eksploatacja komina i urządzenia grzewczego to kluczowy element zapobiegania takim zjawiskom jak pożar sadzy. A elementami poprawnego korzystania z systemów kominowo-grzewczych jest dbanie o jakość paliwa i czyszczenie przewodów kominowych. Zaniedbania tych kwestii są główną przyczyną powstawania sadzy i jej gromadzenia, co w efekcie może spowodować pożar sadzy.

Co należy zrobić?

 • zadbać o jakość paliwa – powinniśmy wybierać możliwie najlepsze paliwo dostępne na rynku zależnie od tego, czym opalane jest nasze urządzenie grzewcze
 • pod żadnym pozorem nie należy spalać materiałów, które nie powinny być spalane, czyli tak jak już wspominaliśmy, nie wrzucamy do urządzenia śmieci, mokrego drewna, mebli, sklejek, papieru, pieluch, ciuchów, butów, plastiku, opon, innych lakierowanych czy gumowych przedmiotów, etc. – to zbyt niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia grzewczego, zanieczyszczenia przewodów kominowych, niepoprawnego funkcjonowania systemów oraz innych konsekwencji, a w efekcie nawet do pożaru sadzy w kominie
 • zadbać o regularne czyszczenie przewodów kominowych przez doświadczonego kominiarza

W niektórych przypadkach powodem pożaru mogą być stare przewody kominowe i nieodpowiednio dobrane urządzenie grzewcze, czyli np. nowoczesne urządzenie podłączone do starego, niedostosowanego do danej technologii spalania, przewodu kominowego. W przypadku starego komina i zmiany urządzenia grzewczego konieczna jest renowacja komina, która pozwoli uniknąć problemów.

Co zrobić gdy pali się sadza w kominie? – jak postąpić po pożarze sadzy

Po pożarze sadzy komin musi być bardzo dokładnie skontrolowany przez kominiarza. W zależności od tego jak długo trwa pożar może dojść do szeregu uszkodzeń, które muszą być naprawione, szczególnie jeśli przewód odprowadzający spaliny ma pęknięcia, przez które będą przedostawać się spaliny. Pęknięciom może ulec sam przewód, ale także jego obudowa – w przypadku komina systemowego pustaki, które są obudową dla rury odprowadzającej produkty uboczne spalania.  Pożar sadzy może również powodować nieszczelności komina. Korzystanie z takiej konstrukcji jest bardzo niebezpieczne. Dlatego wszelkie uszkodzenia muszą zostać naprawione przed ponownym użyciem komina. W niektórych przypadkach konieczna może być wymiana komina na nowy. Oprócz tego należy sprawdzić urządzenie grzewcze, żeby mieć pewność, że działa poprawnie.