Czy komin można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej

Czy komin można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, dzięki której można odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na termomodernizację swojego domu. Ulga odliczana jest w rocznej deklaracji PIT, a dzięki niej można znacznie obniżyć podatek. Skorzystanie z ulgi jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Przykładowo, ulga nie obejmuje wymiany komina, natomiast obejmuje układ doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin (wkład kominowy) przy wymianie urządzenia grzewczego na określone kotły. Uwaga, jeżeli nie uwzględnimy ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT od razu, istnieje możliwość wykazania jej w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 3 lata (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

 • Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
 • Co obejmuje ulga termomodernizacyjna
 • Kiedy ulga obejmuje postawienie komina

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

O ulgę termomodernizacyjną mogą ubiegać się osoby, które

 • są właścicielami (współwłaścicielami) jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • są podatnikami (opodatkowują dochody według skali podatkowej, jednolitej 19-procentowej stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • są w stanie udokumentować wydatki fakturami wystawionymi przez podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Formalnie poniesione na termomodernizację wydatki należy wykazać w formularzu PIT/O.

Ulga przysługuje wyłącznie na wydatki poniesione na termomodernizację istniejących już budynków. Nie dotyczy ona domów, które są w trakcie budowy. Zatem ulga nie obejmuje także rozbudowy lub przebudowy prowadzącej do powiększenia powierzchni mieszkalnej.

Ulga termomodernizacyjna – jak działa?

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej polega na odjęciu kwoty wydatków poniesionych na termomodernizację domu od dochodu (podstawy obliczenia podatku) lub przychodu (gdy rozliczamy się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Ulgę termomodernizacyjną należy wykazać w formularzu PIT/O, załączonym do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36, PIT 36L lub PIT-28 – w zależności od stosowanej przez daną osobę formy opodatkowania. Ulga została uregulowana w art. 26h ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga termomodernizacyjna – co obejmuje?

Poniżej wykaz wybranych materiałów i usług, które obejmuje ulga:

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Ulga termomodernizacyjna – co z kominem? Dodatkowe interpretacje

Dużo zależy od interpretacji, dlatego warto bazować na konkretnych przykładach. Ulga przysługuje też w poniższych przypadkach:

 • montażu wkładu kominowego ze stali w istniejącym kominie (interpretacja nr 585223/I z 29 lipca 2020 r.),
 • wymiany grzejników (591918/I z 5 maja 2020 r.), ułożenia ogrzewania podłogowego (585206/I z 29 lipca 2020 r.),
 • montażu instalacji fotowoltaicznej na garażu wolno stojącym (567105/I z 11 grudnia 2019 r.) bądź na gruncie (581806/I z 25 czerwca 2020 r.), a nie na dachu domu mieszkalnego (przy czym energia z paneli zasila dom mieszkalny).

komin w uldze termomodernizacyjnej - wkład metalowy

Na zdjęciu montaż wkładu stalowego w starym kominie