Czy komin stalowy trzeba czyścić?

Kominy stalowe są dziś równie popularne jak kominy ceramiczne. Dyskusja, jaki komin warto wybrać do domu toczy się niezmiennie wśród wielu inwestorów, ale ostatecznie konkluzja jest taka, że to zależy od preferencji. Oba rodzaje kominów mogą sprawdzić się idealnie, jeśli zostaną dobrane pod konkretne urządzenia grzewcze na określone paliwa. A jak wygląda kwestia eksploatacji i czyszczenia kominów?

Fot: Kominiarz podczas czyszczenia przewodu kominowego

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

 • Od czego zależy dobór komina do domu?
 • Jakie zalety mają kominy ceramiczne i stalowe?
 • Czyszczenie kominów stalowych – dlaczego trzeba to robić?
 • Jak zapobiegać zapychaniu komina?
 • Jak często należy czyścić kominy stalowe?

Nim przejdziemy do meritum tematu przypomnijmy, że przy wyborze systemu kominowego należy pamiętać, że komin musi być odpowiednio dopasowany do urządzenia grzewczego, które jest wykorzystywane do ogrzania domu. Mając na uwadze fakt, że zakup systemu kominowego jest niewielkim wydatkiem w budżecie budowy, ale jednocześnie jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, warto wybrać komin z wysokojakościowych materiałów i idealnie dopasowany.

Dopasowanie odpowiedniego komina należy skonsultować ze specjalistą. Schiedel, lider rynku kominowego, posiada największą sieć doradców techniczno-handlowych na terenie całej Polski, którzy nieodpłatnie doradzają w doborze odpowiedniego komina. Posiada też kominy odpowiednie do wszystkich rodzajów kotłów i do każdego rodzaju paliwa. Są odporne na wilgoć, korozję, kwasy, wysokie temperatury i pożar sadzy.

Pamiętajmy, że dobór odpowiedniego komina zależy od:

 • rodzaju kotła,
 • rodzaju paliwa – paliwo stałe, np. pellet, ekogroszek, węgiel, drewno, paliwo ciekłe – olej, gaz,
 • mocy cieplnej urządzenia,
 • temperatury spalania dla danego urządzenia/paliwa,
 • wysokości komina względem wysokości budynku,
 • sposobu pracy urządzenia – tryb suchy lub mokry,
 • czynników konstrukcyjnych budynków, które wpływają na posadowienie pieca i komina a następnie na ich prawidłową i bezawaryjną pracę.

Zarówno kominy ceramiczne jak i stalowe mają szereg zalet.

W przypadku kominów ceramicznych są to:

 • trwałość – najdłuższa gwarancja pośród kominów z dostępnych na rynku materiałów,
 • odporność na wysokie temperatury oraz zmiany temperatur,
 • minimalna rozszerzalność cieplna,
 • odporność na substancje powstające w trakcie spalania – kwasoodporność,
 • brak potencjalnych odkształceń w trakcie użytkowania,
 • łatwość montażu – kominy systemowe są „jak klocki lego” – cały zestaw stawia się szybko w zgodzie z nieskomplikowaną, przyjazną instrukcją.

Również kominy stalowe mają szereg zalet – wśród nich:

 • łatwy montaż,
 • wysoka szczelność,
 • odporność na wysokie temperatury oraz na wilgoć i czynniki atmosferyczne,
 • możliwość zastosowania jako wkład przy renowacji starych kominów murowanych,
 • możliwość zaprojektowania skomplikowanych, dedykowanych systemów, również w przemyśle, gastronomii, itd.

Teraz bardzo ważna informacja, którą należy zapamiętać: oba rodzaje kominów wymagają czyszczenia. Poniżej wytłumaczymy dlaczego.

Czyszczenie kominów stalowych – dlaczego trzeba to robić?

Utrzymanie komina w czystości jest podstawą dla jego bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania. Oto kilka powodów, dla których czyszczenie kominów stalowych jest konieczne:

 1. Usuwanie sadzy – palenie węgla, ekogroszku, drewna, pelletu czy innych paliw stałych powoduje osadzanie się sadzy i innych zanieczyszczeń wewnątrz komina. Nagromadzenie tych substancji może prowadzić do zmniejszenia przekroju komina oraz zwiększenia ryzyka pożaru komina.
 2. Bezpieczeństwo – nagromadzona sadza może być łatwopalna. Wysoka temperatura i iskry mogą doprowadzić do zapłonu tych substancji, co z kolei może skutkować pożarem komina, a nawet całego budynku. Co więcej, w przypadku gdy komin jest kolokwialnie mówiąc mocno „zaklejony”, czy też jak mówią niektórzy „zarośnięty”, łatwo o zatkanie przewodu. Wtedy może dojść do tragedii – zaczadzenia mieszkańców.
 3. Wydłużenie żywotności komina – regularne czyszczenie i konserwacja pomagają zapobiegać korozji i innym uszkodzeniom wewnętrznej powierzchni komina, co przedłuża jego żywotność.

Zapychanie komina – jakie są przyczyny?

Zapchanie komina może prowadzić do nieefektywnego działania systemu grzewczego, a nawet do pożaru. Oto najczęstsze przyczyny zapychania komina:

 1. Nagromadzenie sadzy która powstaje podczas spalania paliw stałych i osadza się na ścianach komina w tym sadzy szklistej, czyli lepkiego, smołowatego zanieczyszczenia powstającego w wyniku kondensacji pary wodnej i gazów dymnych na chłodniejszych ściankach komina. Sadza szklista jest łatwopalna i jej nagromadzenie może prowadzić do pożaru komina.
 2. Nieodpowiednie paliwo. Dla przykładu spalanie wilgotnego drewna powoduje wytwarzanie większej ilości pary wodnej i dymu, co sprzyja osadzaniu się sadzy.
 3. Niewłaściwa technika palenia – niskie temperatury spalania. Niewystarczająco gorące spalanie powoduje, że dym nie jest odpowiednio odprowadzany. Sprzyja to kondensacji i osadzaniu się zanieczyszczeń. Źle wpływa też niedostateczny dopływ powietrza. Palenie przy zamkniętych szybrach (przepustnicach) lub przy niewystarczającym dopływie powietrza do komory spalania prowadzi do niepełnego spalania paliwa i zwiększonego nagromadzenia sadzy.
 4. Brak regularnego czyszczenia i konserwacji – zaniedbanie konserwacji, czyli regularnego czyszczenia komina prowadzi do nagromadzenia zanieczyszczeń i ostatecznie do niedrożności komina. Warto też pamiętać, że bez regularnych inspekcji wykonywanych przez certyfikowanego kominiarza łatwo przeoczyć wczesne oznaki niedrożności (spowodowanej na przykład nieodpowiednim paleniem).
 5. Uszkodzenia strukturalne komina – takie jak pęknięcia i nieszczelności. Uszkodzenia wewnętrznych ścian komina mogą prowadzić do zmniejszenia przepływu spalin. Mogę się też zdarzyć zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak gniazda ptaków, liście, gałęzie oraz inne obiekty mogące blokować komin, utrudniając prawidłowy ciąg kominowy.
 6. Problemy z projektowaniem i instalacją komina – takie jak zbyt wąski przekrój komina. Zbyt mały przekrój komina może prowadzić do problemów z ciągiem, co sprzyja osadzaniu się sadzy i kreozotu. Wpływ może mieć również złe umiejscowienie komina, przez co nie ma odpowiedniego ciągu, co utrudnia odprowadzanie dymu.
 7. Warunki atmosferyczne – takie jak zimna pogoda. Przy niskich temperaturach na zewnątrz powietrze w kominie schładza się szybciej, co sprzyja kondensacji pary wodnej i tworzeniu się kreozotu. Również silne wiatry mogą mieć znaczący wpływ wpychając zanieczyszczenia do komina lub utrudniając prawidłowy przepływ dymu.

Jak zapobiegać zapychaniu komina?

 1. Poprzez regularne inspekcje przeprowadzane przez profesjonalnych kominiarzy oraz czyszczenie – o tym jak często należy to robić decydują przepisy, o których piszemy w ostatnim akapicie tego artykułu.
 2. Konserwację komina – naprawy wszelkich uszkodzeń strukturalnych i usuwanie zewnętrznych zanieczyszczeń,
 3. Stosowanie odpowiedniego paliwa – używanie suchego, sezonowanego drewna oraz unikanie spalania odpadów,
 4. Poprzez prawidłową technikę palenia – a więc utrzymywanie odpowiedniej temperatury spalania oraz zapewnienie właściwego dopływu powietrza.

Jak często należy czyścić kominy stalowe?

Już na wstępie tego artykułu zaznaczyliśmy, że kominy stalowe, tak samo jak kominy ceramiczne należy czyścić. Co więcej, zakładana częstotliwość ich czyszczenia jest taka sama. Ze względów bezpieczeństwa regulują to w Polsce odpowiednie przepisy wynikające z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 i Dz.U. z 2019r poz. 67).

Na częstotliwość czyszczenia komina, w tym stalowego, wpływ ma paliwo, które wykorzystujemy do ogrzania budynku. Tak wygląda to w zgodzie z przepisami.

Jak często czyścić komin przy ogrzewaniu gazowym

Komin podłączony do urządzenia grzewczego na paliwo płynne lub gazowe należy czyścić raz na 6 miesięcy.

Jak często czyścić komin do pieca na pellet

W przypadku kotła podłączonego do urządzenia na paliwa stałe czyszczenie powinno być przeprowadzane raz na kwartał, czyli 4 razy w roku.

Jak często czyścić komin na do pieca na ekogroszek

Ekogorszek należy do grup paliw stałych. Komin je obsługujący wymaga czyszczenia raz na kwartał.

Jak często czyścić przewody wentylacyjne w tym stalowe

Przynajmniej raz w roku. Należy usunąć z nich zanieczyszczenia.