Czy komin…? Poznaj odpowiedzi na ważne pytania

Podczas poszukiwań komina nasuwa się wiele pytań dotyczących eksploatacji, budowy i wykończenia. Wszystkie te aspekty są istotne dla poprawnego funkcjonowania systemu kominowego, a także jego wyglądu. Dlatego warto poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania jeszcze przed budową własnego komina.

Czy komin systemowy musi być otynkowany?

Komin systemowy Schiedel złożony jest z prefabrykowanych części, czyli gotowych modułów. W skład komina wchodzą wkład ceramiczny, czyli odprowadzająca spaliny rura ceramiczna opcjonalnie izolacja z wełny mineralnej oraz obudowa z pustaków betonowych.

Po montażu komin powinien być otynkowany np. tynkiem cementowo-wapiennym. To podstawowy element wykończenia. Komin jest umownie podzielony – na część wewnątrz budynku i część ponad dachem, która będzie wymagała bardziej trwałego wykończenia z kilku powodów. Ponad dachem komin jest odsłonięty i narażony na zmienne warunki atmosferyczne. Materiał wykorzystany do jego wykończenia powinien więc być odporny na wysokie i niskie temperatury oraz deszcz, śnieg, grad, działanie promieni słonecznych. Wybieramy zatem materiał odpowiedni jak na elewację.

Wykończenie komina tynkiem to jedno z najtańszych rozwiązań. Tynkowanie wykonuje się tak samo, jak w przypadku ścian elewacyjnych – najpierw warstwa podkładowa, a później wierzchnia (gładka lub fakturowana, zależnie od gustu i stylu domu). Warto pamiętać, że tynk cementowy jest trwalszy i odporniejszy od tynku cementowo-wapiennego. Natomiast najtrwalsze są tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe, akrylowe, silikatowe) – to najlepszy wybór, który nie wymaga dodatkowych zabiegów, jak wzmocnienie “zwykłego” tynku specjalną farbą silikonową. Ze względów ozdobnych komin można obłożyć blachą, cegłą klinkierową, łupkiem lub płytkami betonowymi.

komin systemowy otynkowany

Na zdjęciu otynkowany komin Schiedel wykończony cegłą klinkierową

W przypadku wykończenia komina wewnątrz budynku podstawą jest jego otynkowanie. Następnie można przejść do aspektów ozdobnych. Otynkowany komin można:

 • Obłożyć cegłą lub płytkami ozdobnymi imitującymi cegłę (zaleca się płytki betonowe, które nie ulegają zniszczeniu pod wpływem ciepła),
 • Obłożyć betonowymi płytkami ozdobnymi lub kamieniem,
 • Pomalować,

Obłożyć płytami z karton gipsu, na których montowane są płytki (zazwyczaj w łazienkach).

komin otynkowany wewnątrz

Na zdjęciu otynkowany komin Schiedel wewnątrz budynku

Czy komin powinien być ciepły?

Nagrzewanie się komina, odprowadzającego spaliny z kominka lub innego urządzenia grzewczego, jest zjawiskiem naturalnym. Niemniej temperatura nie może przekraczać pewnych wartości. Dodatkowo zjawisko nagrzewania się ściany może być silniej odczuwalne, kiedy komin jest murowany lub kiedy w kominie systemowym nie ma izolacji.  W trakcie badań systemów ceramicznych określana jest maksymalna temperatura materiałów otaczających komin – w normalnym trybie eksploatacji może ona wynosić 85°C. W przypadku kominów murowanych nie ma sprecyzowanych wytycznych, ale z uwagi na bezpieczeństwo zalecamy przyjąć zbliżone wartości jako punkt odniesienia.

Czy komin gazowy się czyści

Z zasady każdy komin wymaga czyszczenia, to wymóg określony przepisami. W przewodach kominowych gromadzą się produkty uboczne spalania, które należy regularnie usuwać dla własnego bezpieczeństwa oraz dbałości o urządzenie. Dzięki temu nasz piec gazowy, który również powinien podlegać okresowym przeglądom, będzie nam służył sprawnie i bezpiecznie przez długi czas.

Jak często należy czyścić komin gazowy oraz inne rodzaje kominów w myśl przepisów?

 • w przypadku ogrzewania paliwem stałym przewód kominowy należy czyścić raz na 3 miesiące
 • w przypadku paliwa płynnego lub gazowego komin należy czyścić raz na 6 miesięcy
 • w przypadku przewodów wentylacyjnych czyszczenie powinno odbywać się raz do roku

W przypadku kontroli i czyszczenia komina należy skorzystać z usług fachowca – kominiarza z uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Kwalifikacje kominiarskie pozwalają na wydanie opinii i ekspertyz.

Czy komin musi być ocieplony?

Kominy systemowe/prefabrykowane w betonowej obudowie nie wymagają ocieplenia. Inaczej mówiąc nie jest ono konieczne a w niektórych przypadkach jest zbędne. W przypadku kominów z izolacją wykonaną z wełny mineralnej ocieplanie komina jest niepotrzebne, ponieważ taką funkcję pełni wełna mineralna umieszczona w kominie.

Kiedy warto ocieplić komin? Elementy znajdujące się ponad dachem mają kontakt z powietrzem, a więc są narażone na niskie temperatury, szczególnie zimą. Zaleca się wykonanie ocieplenia kominów zewnętrznych oraz części kominów ponad dachem w przypadku modeli bez warstwy izolacyjnej. W tym przypadku ocieplenie/izolacja może być wykonana z wełny skalnej. To odpowiedni, trwały materiał, odporny na działanie wysokich temperatur. Dla porównania – styropian może topnieć przy temperaturach powyżej 80 stopni Celsjusza.

czyszczenie komina gazowego - kominiarz

Na zdjęciu komin gazowy podczas czyszczenia przez kominiarza

Czy komin musi mieć daszek

Daszki kominowe montowane są nad wylotem komina. Najprościej ujmując to zakończenie komina, spełniające rolę osłony. Daszki czy też nasady kominowe nie są niezbędne do funkcjonowania komina. Choć warto wiedzieć, że w niektórych regionach nasady kominowe są wymagane przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nasady kominowe montujemy: w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem oraz na innych obszarach, jeśli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne, żeby zapobiec odwróceniu ciągu kominowego. Obszary, o których mowa obejmują środkową część Polski (I), nadmorski pas (II), obszar górski, znajdujący się na południu (III). Oprócz tego nasady powinny być montowane w sytuacjach gdy:

 • budynek znajduje się w miejscu, gdzie silne wiatry mają zmienne kierunki,
 • dookoła budynku znajdują się wysokie drzewa oraz inne domy,
 • komin jest za krótki,
 • komin znajduje się poniżej połaci dachu budynku,
 • komin ma zbyt mały przekrój.

Daszki zabezpieczają wylot komina przed dostawaniem się opadów deszczu czy też innych zanieczyszczeń, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemu kominowego. Oprócz tego zabezpieczają komin przed ptakami, które mogą sobie uwić gniazdo na szczycie komina czy też w jego wnętrzu.