Ďakujeme, že ste si prečítali naše pravidlá bezpečnosti v priestoroch našej spoločnosti !

Počas čakania na vybavenie vašej požiadavky môžete využiť voľný prístup k wifi signálu v našej sieti
schiedel_guest

heslo/password: $chiedeL