Prečo chcieť komín?

Komín na kondenzačný kotol?
Jednoznačne áno.
Kvôli streche!

V dnešnej dobe chce väčšina investorov ušetriť. Je to pochopiteľné.
Šetrí sa samozrejme aj na komínoch. Vyberajú sa, žiaľ, niekedy komíny bez zodpovedajúcich vlastností  – napr. nevyhovujúce komíny do NED a PD. Prečo nevyhovujú? Lebo v päte komína máte otvor a tým prúdi zohriaty vzduch preč a teda vznikajú tepelné straty.

Alebo sa komíny zrušia úplne. Lebo budete mať kondenzačný kotol a ten komín nepotrebuje. Omyl!

Najčastejším a prvým argumentom teda je, že predsa kondenzačný kotol nepotrebuje komín.

Pokiaľ však použijete na miesto komína  výfuk, tak jeho nízke vyústenie ( nemôžete ísť vyššie , lebo plast z ktorého je realizovaný výfuk by  nevydržal zaťaženie vetrom napríklad) neumožní zodpovedajúci rozptyl vlhkých spalín s nízkou teplotou. Spaliny okamžite skondenzujú a keďže kodenzát zo spalín je v podstate zriedená kyselina, strecha je poškodzovaná a esteticky znehodnotená.

Pre komíny platí, že ich vyústenia musia byť vyššie ako výfuky a teda je zabezpečený absolútne postačujúci rozptyl. Kondenzát zo spalín odvedených komínom teda strechu nepoškodí.

Venujte pozornosť priloženým vyobrazeniam poškodených striech od kondenzačných kotlov a nedostačujúcich výfukov z nich.

Chcete, aby Vaša strecha vyzerala po pár vykurovacích sezónach práve takto?

Ak chcete aby Vaša strecha netrpela, a Vy s ňou …. Pýtajte si komínové systémy pre kondenzačné spotrebiče aj s prívodom vzduchu – Schiedel ABSOLUT alebo Schiedel KOMBIGAS.