Trvalá udržateľnosť a ochrana klímy sú pre nás všetkých mimoriadne dôležité témy. Našou úlohou v roli výrobcov, ale aj zákazníkov je prebrať zodpovednosť za to, ktoré zdroje energie používame a akým spôsobom ich využívame. Vďaka tomuto inteligentnému a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných a obnoviteľných surovín, napríklad dreva, ako obnoviteľných zdrojov energie spolu s energeticky efektívnymi vykurovacími systémami, dosahujeme náročné ciele v oblasti klímy a produkujeme nízke hodnoty emisií. Používanie palivového dreva ušetrí v Európe milióny ton CO2 a zároveň významným spôsobom prispieva k predchádzaniu vzniku skleníkových plynov.

Váš Schiedel Slovensko

<span class="entry-title-primary">NAJPRIRODZENEJŠÍ SPÔSOB VYKUROVANIA – DREVO</span> <span class="entry-subtitle">Drevo je obnoviteľný zdroj, ktorý pri spaľovaní produkuje iba toľko oxidu uhličitého (CO2), koľko sa uvoľňuje z prirodzeného rozkladu dreva v lese alebo toľko, koľko strom zachytí z atmosféry počas svojho rastu.</span>