Nový vzhľad webovej stránky Schiedel.

Našu stránku aktuálne prepracovávame na nový vzhľad tak, aby bola v súlade s našim korporátnym dizajnom. Pri tejto adaptácii môže dôjsť k dočasným a zároveň nevýrazným zmenám oproti plánovanému vzhľadu – môže dochádzať k nedokonalému zobrazovaniu obrázkov, fotografií, ktoré sú súčasťou stránky.

Funkcionalita stránky zostane plne zachovaná.

Za spôsobené problémy pri zobrazovaní sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.