Prečo hľadať tesné riešenia?

Prečo hľadať tesné riešenia?

Pri komínoch a tepelných spotrebičoch jedna z najdôležitejších vlastností je práve tesnosť.

Od komína samozrejme očakávame tesnosť. Hľadíme na tesnosť vložky, ktorá v tom komíne slúži na odvod spalín. Tá je buď kovová alebo keramická. Kovová vložka v komínových telesách sa vyskytuje pri ich opravách. Takzvané vložkovanie je cestou k tomu ako pripraviť komín na nové palivo, alebo na nový spotrebič, alebo len jednoducho urobiť starý a teda nepoužiteľný komín na jeho bežné používanie. Dnes už nie je možné používať jednovrstvové komínové teleso. Bavíme sa o používaní v obytných budovách, Teda v chate, rodinnom dome, bytovke, tam všade musí byť komín viacvrstvový napríklad s vložkou Prima Plus.

Alebo môže byť komín pristavaný k budove. To keď sa rozhodneme dobudovať komín Schiedel rýchlo a jednoducho. Na konzolu osadíme komín, cez stenu urobíme prestup napríklad prostredníctvom prvku VermiS, bezpečne prejdeme strechou a komín ukončíme v takej výške, aby nám pripojený spotrebič fungoval. S tým súvisí tá na začiatku článku spomínaná tesnosť. Ak staviame, máme tesnú stavbu, tak je nevyhnutné priviezť vzduch na horenie. Nespoliehajme sa na vnútorný vzduch. Na horenie je oveľa lepšie priviezť vzduch z exteriéru, aj napríklad komínom. V kovových komínoch má Schiedel taký komín v podobe Permeter Smooth Air. Komín sa postará od bezpečný odvod spalín aj prívod vzduchu. V kombinácii s krbovými kachlami Schiedel Sirius.
Vzduch na horenie v prípade keramických komínov vieme riešiť napríklad komínovým systémom Schiedel ABSOLUT. Riešenie, kedy je šachtou privádzaný vzduch na horenie do spotrebiča na tuhé palivo, je populárne v rodinných domoch. Izolovaná šachta, jej dostatočná veľkosť zaručujú funkcionalitu daného riešenia a jeho využiteľnosť.

Obidva doteraz v tomto článku spomínané komínové systémy sú vhodné do stavieb, kde bude v prevádzke rekuperácia. Ani jeden z nich nemá v päte komína mriežku a teda sú oba tesné. Pri tesnom spotrebiči, tesnom dymovode, tesnom komíne a oddelenom tesnom prívode vzduchu na horenie bude rekuperácia fungovať tak ako má.

Krátka a dôležitá informácia na záver. Nezabudnite na pravidelné čistenie komína. Pri tuhých palivách je užívateľ povinný čistiť komín každé 4 mesiace, aspoň raz ročne odporúčame nechať komín vyčistiť odborníkovi. Ak ste alebo budete užívateľom využívajúcim drevosplyňujúci kotol, venujte sa čisteniu spalinovej cesty aspoň raz za mesiac.

Ak sa chcete dozvedieť viac o komínoch Schiedel a komínovej technike, prečítajte si najviac kladené otázky a odpovede na ne na tejto stránke.

Prestup komína Schiedel PERMETER Smooth Air od kachlí SIRIUS Schiedel cez strop a strechu

<span class="entry-title-primary">Prečo hľadať tesné riešenia?</span> <span class="entry-subtitle">Pri komínoch a tepelných spotrebičoch jedna z najdôležitejších vlastnosti je práve tesnosť.</span>

Detail bezpečného prestupu strechou prostredníctvom prvku VERMIS

<span class="entry-title-primary">Prečo hľadať tesné riešenia?</span> <span class="entry-subtitle">Pri komínoch a tepelných spotrebičoch jedna z najdôležitejších vlastnosti je práve tesnosť.</span>

VERMIS - riešenie pre napojenie strešných fólii pre dokonalú tesnosť stavby

<span class="entry-title-primary">Prečo hľadať tesné riešenia?</span> <span class="entry-subtitle">Pri komínoch a tepelných spotrebičoch jedna z najdôležitejších vlastnosti je práve tesnosť.</span>

Ukážka napojenia piecky dymovodom na vonkajší komín

<span class="entry-title-primary">Prečo hľadať tesné riešenia?</span> <span class="entry-subtitle">Pri komínoch a tepelných spotrebičoch jedna z najdôležitejších vlastnosti je práve tesnosť.</span>