Seminár o riadenom vetraní s rekuperáciou

29. mája 2019 spoločnosť Schiedel Slovensko s.r.o. zorganizovala seminár pre odbornú verejnosť k téme riadeného vetrania s rekuperáciou.

Miestom bol hotel Bratislava v Bratislave a prednášajúcim bol Ing. Martin Bažant, špecialista spoločnosti ATREA. Spoločnosť ATREA je lídrom v segmente rekuperačných a klimatizačných zariadení, a vyvinula pre spoločnosť Schiedel najtichšiu rekuperáciu na slovenskom trhu – Schiedel KombiAir .

Program seminára:
1. Predstavenie spoločnosti ATREA
2. Základná legislatíva k problematike vetrania obytných stavieb
3. Problematika hlučnosti vetracích zariadení
4. Riadené vetranie s rekuperáciou SCHIEDEL KombiAir
5. Podľa čoho dimenzovať vedenia
6. Zásady návrhu rozvodov VZT
7. Riešenia rozvodov v systéme KombiAir

<span class="entry-title-primary">Seminár o riadenom vetraní s rekuperáciou</span> <span class="entry-subtitle">Pre odbornú verejnosť</span>
<span class="entry-title-primary">Seminár o riadenom vetraní s rekuperáciou</span> <span class="entry-subtitle">Pre odbornú verejnosť</span>
<span class="entry-title-primary">Seminár o riadenom vetraní s rekuperáciou</span> <span class="entry-subtitle">Pre odbornú verejnosť</span>
<span class="entry-title-primary">Seminár o riadenom vetraní s rekuperáciou</span> <span class="entry-subtitle">Pre odbornú verejnosť</span>
<span class="entry-title-primary">Seminár o riadenom vetraní s rekuperáciou</span> <span class="entry-subtitle">Pre odbornú verejnosť</span>