Spoločnosť Schiedel Slovensko upravila znenie montážneho návodu na komínový systém Schiedel SIMPLEGAS.

Zmena bola vykonaná v súvislosti so zateplením komínového telesa v nadstrešnej časti.

Presah dosky pri príliš hrubej vrstve lepidla a omietky nepostačoval a neprekrýval celé teleso komína.

Preto sme upravili odporúčanie na hrúbku izolačnej vrstvy v rozsahu 20-30 mm.

 

<span class="entry-title-primary">Upravili sme Montážny návod na Schiedel SIMPLEGAS</span> <span class="entry-subtitle">Na základe pripomienok od zákazníkov sme upravili návod</span>