I de fleste boliger er luften forurenet med sundhedsskadelige partikler. En del af dem stammer fra udeluften, som i København og mange andre storbyer er forurenet af bilers udstødningsgasser. Men nu viser en undersøgelse fra Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), at trafikken og andre udendørs forureningskilder kun har lille betydning for partikelforureningen i københavnske boliger.

Læs hele artiklen her