Schiedel še naprej sledi svoji pionirski vlogi na področju dimnikov, peči in prezračevanja. Tako imamo zdaj v podjetju uradno akreditiran laboratorij za preizkušanje dimnikov.

Tehnično znanje in izkušnje na področju razvoja in proizvodnje dimniških sistemov sta pomembna stebra podjetja Schiedel za krepitev vodilnega položaja na trgu. Z uradno akreditacijo mednarodnega preizkusnega laboratorija je Schiedel naredil še en korak k ohranjanju poti razvoja in inovacij.

To pomeni, da lahko Schiedel zdaj uradno preizkuša svoje izdelke v podjetju na mednarodno priznani ravni kakovosti – to prihrani čas in poveča učinkovitost, saj smo pomembne tehnične veščine pridobili v podjetju.

Po velikem številu izvedenih preizkusov v zunanjih akreditiranih laboratorijih je preizkusni laboratorij podjetja Schiedel konec lanskega leta prejel potrdilo nemškega akreditacijskega organa, da je uspešno akreditiran po standardu ISO 17025. Naš preizkusni laboratorij zdaj tudi uradno izpolnjuje splošne zahteve, ki jih izpolnjujejo laboratoriji velikih mednarodno priznanih ustanov.

»Ponosni in veseli smo, da smo prvi proizvajalec dimnikov z lastnim akreditiranim laboratorijem.« pravi Daniel Gruber iz tehničnega centra.

Preizkusni laboratorij Schiedel z uspešno akreditacijo zdaj tudi kotira pri DAkkS (nemški akreditacijski organ) in ILAC (mednarodno sodelovanje za akreditacijo laboratorijev). To pomeni, da lahko naš laboratorij deluje enakopravno kot npr. TÜV, rezultati preizkusov pa so mednarodno priznani.

Mednarodni preizkusni laboratorij podjetja Schiedel zdaj izpolnjuje naslednja merila učinkovitosti:

  • Jamstvo nepristranskosti in nevtralnosti – potreben pogoj, da lahko drugi proizvajalci dimnikov opravijo preizkuse v našem preizkusnem laboratoriju.
  • Zanesljivi in verodostojni rezultati preizkusov z delom na mednarodno priznani ravni kakovosti.
  • Skladnost z visokimi standardi kakovosti v preizkusnem laboratoriju.
  • Certifikacijski organi sprejemajo rezultate preizkusov, ki jih je opravil Schiedel na državni ravni.

Na poti do akreditacije Mednarodnega laboratorija za preizkušanje dimnikov Schiedel po ISO 17025 je preizkusni laboratorij marca 2021 prejel potrdilo nemškega akreditacijskega organa (DAkkS), da so izpolnjene vse zahteve za sistem vodenja kakovosti za zagotavljanje dosledne kakovosti vseh preizkusov.

V drugem koraku je DAkkS izvedel tako imenovano strokovno oceno, da bi zagotovil strokovno in dosledno izvajanje preizkusov pred uradno akreditacijo.

Številka 1 v Evropi – Schiedel kot vodilni ponudnik celovitih rešitev

Schiedel je vodilni dobavitelj dimnikov in peči v Evropi. Zahvaljujoč se več kot 75-letnim izkušnjam, Schiedel ponuja inovativne in zanesljive izdelke ter storitve. Schiedel je samostojna poslovna enota v skupini podjetij globalne industrijske skupine Standard Industries. Njena vodilna podjetja v industriji vključujejo GAF, BMI Group, Siplast in SGI.

Pogled v prihodnost

Za Schiedel je vodilna vloga na trgu hkrati potrditev in motivacija. S stalnimi tržnimi in tehnološkimi raziskavami ter z nenehnim izboljševanjem proizvodnih procesov Schiedel na trgu ostaja inovativen ponudnik s trajnostnimi, učinkovitimi in dolgotrajnimi sistemskimi rešitvami z visoko stopnjo varnosti.

V tesnem sodelovanju s svojimi strankami in partnerji s področja gradbeništva namerava Schiedel tudi v prihodnje še naprej močno poganjati trg dimnikov in ogrevalnih naprav.