Schiedel KINGFIRE KANTO získal dve ceny RED DOT Design Award

Schiedel KINGFIRE KANTO

Inovatívny vykurovací systém Schiedel KINGFIRE KANTO (komín+krb=1) sa vyznačuje tým, že dokonale predmontovaný a kompletný vykurovací systém krbu pod komínom sa vo fáze hrubej stavby osadí žeriavom na určené miesto v dome a pevne ukotví.

Takmer úplne tesné plášte budov novostavieb vyžadujú kompletný prívod spaľovacieho vzduchu zvonku domu cez komín. Bezpečnú prevádzku je preto možné zaručiť aj so systémom riadeného vetrania. Schiedel KINGFIRE KANTO dokonaluje spolupracuje s rekuperáciou.

Inovatívne hore výsuvné dvere s ľahkým chodom sú modernou alternatívou k starým krídlovým dverám.

Rohové riešenie ponúka skvelý výhľad do útulného krbu a rôzne možnosti umiestnenia v obývačke.

Systém je vyrobený bez škodlivín a zabezpečuje zdravé riešenie vykurovania bývania. Nikdy nebolo také dôležité ponúkať riešenia orientované na udržateľnosť.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti, vďaka ktorým bude CO2-neutrálny systém krbu pod komínom na drevo ešte udržateľnejší:

  • Elektrostatický odlučovač častíc na zníženie jemných prachových častíc – ePURO
  • Integrovaný katalyzátor na zníženie emisií plynov
  • Automatizovaná regulácia spaľovania INflame!, ktorá do značnej miery zabraňuje možným chybám obsluhy zo strany užívateľa pri kúrení
<span class="entry-title-primary">Schiedel KINGFIRE KANTO získal dve ceny RED DOT Design Award</span> <span class="entry-subtitle">Inovatívny vykurovací systém KINGFIRE KANTO (komín+krb=1) sa vyznačuje tým, že dokonale predmontovaný a kompletný vykurovací systém krbu pod komínom sa vo fáze hrubej stavby osadí žeriavom na určené miesto v dome a pevne ukotví.</span>

Zábery z prevzatia cien z 20.júna 2023 v Essene

<span class="entry-title-primary">Schiedel KINGFIRE KANTO získal dve ceny RED DOT Design Award</span> <span class="entry-subtitle">Inovatívny vykurovací systém KINGFIRE KANTO (komín+krb=1) sa vyznačuje tým, že dokonale predmontovaný a kompletný vykurovací systém krbu pod komínom sa vo fáze hrubej stavby osadí žeriavom na určené miesto v dome a pevne ukotví.</span>
<span class="entry-title-primary">Schiedel KINGFIRE KANTO získal dve ceny RED DOT Design Award</span> <span class="entry-subtitle">Inovatívny vykurovací systém KINGFIRE KANTO (komín+krb=1) sa vyznačuje tým, že dokonale predmontovaný a kompletný vykurovací systém krbu pod komínom sa vo fáze hrubej stavby osadí žeriavom na určené miesto v dome a pevne ukotví.</span>

O Red Dot Design Award:

S približne 20 000 návrhmi ročne je Red Dot Design Award jednou z najväčších súťaží dizajnu na svete. Najlepšie produkty každého roka sú ocenené cenou Red Dot Award: Product Design.

V roku 2023 boli prihlásené výrobky zo 60 krajín a hodnotené v 51 súťažných kategóriách. Zišla sa pri tom medzinárodne rešpektovaná a nezávislá porota zložená zo 43 odborníkov. K úsudku o tom, ktorý z návrhov produktov spĺňa kritériá na ocenenie Red Dot alebo Red Dot: Best of the Best, dospeli na základe štyroch princípov dobrého dizajnu a s prihliadnutím na ich sociokultúrny charakter, špecifickú oblasť technického zamerania a odbornosť v oblasti dizajnu. Stojí za zmienku, že výrobky si navzájom nekonkurovali, ale posudzovali sa podľa individuálnych kvalít.

Cena Red Dot Design Award sa môže ohliadnuť za viac ako 60-ročnou históriou: v roku 1955 sa prvýkrát zišla porota, aby vyhodnotila najlepšie návrhy tej doby. V 90. rokoch minulého storočia generálny riaditeľ spoločnosti Red Dot, profesor Dr Peter Zec, prišiel s názvom a značkou pre ocenenie. Vytúžené ocenenie „Red Dot“ sa odvtedy stalo vysoko uznávanou pečaťou vynikajúcej kvality dizajnu, ktorá je uznávaná na celom svete. Víťazi ocenení sú prezentovaní v ročenkách, múzeách a online.

Je naozaj ťažké získať ocenenie Red Dot Design Award v jednej kategórii. Ale byť ocenený v dvoch kategóriách je naozaj vzácne a výnimočné. K tomu srdečne blahoželám.”

Tobias Schmidt

       Project Assistant Red Dot

schiedel-kanto-krb-komin-06
schiedel-kanto-krb-komin-07
schiedel-kanto-krb-komin-08