Schiedel získal akreditáciu na prevádzku Medzinárodnej skúšobne komínov

<span class="entry-title-primary">Schiedel získal akreditáciu na prevádzku Medzinárodnej skúšobne komínov</span> <span class="entry-subtitle">Spoločnosti Schiedel sa podarilo získať pre svoje interné skúšobné laboratórium akreditáciu na vykonávanie medzinárodne platných nezávislých testov.</span>

Spoločnosti Schiedel sa podarilo získať pre svoje interné skúšobné laboratórium akreditáciu na vykonávanie medzinárodne platných nezávislých testov.

Dostala tak svoje laboratórium na úroveň iných nezávislých testovacích laboratórií. Zároveň spoločnosť Schiedel potvrdila pozíciu lídra v oblasti vývoja a výroby komínových systémov a krbových vložiek.

Technické know-how a vývoj nových produktov je jedným z pilierov vizionárskej koncepcie spoločnosť Schiedel. Akreditácia testovacieho laboratória tak ide ruka v ruke inovatívnym duchom firmy.
V praxi znamená akreditácia testovacieho centra konkurenčnú výhodu vo forme urýchlenia testovacej fázy vlastných produktov. Ušetrí sa čas pri získavaní potrebných medzinárodne uznávaných certifikátov pri novinkách uvádzaných na trh.

Skúšobné laboratórium Schiedel získalo akreditáciu ako Medzinárodná skúšobňa komínov Schiedel podľa ISO 17025 od Nemeckej akreditačnej spoločnosti. Samotnej akreditácii predchádzal zložitý proces. Na splnenie všeobecných požiadaviek bolo nutné podstúpiť množstvo skúšok a predložiť celý rad dokumentov. Už v marci 2021 získala skúšobňa potvrdenie od Nemeckého akreditačného orgánu (DakkS), že splnila požiadavky na systém manažérstva kvality (Qualitätsmanagement-System). DakkS ďalej vykonala tzv. expertné posúdenie vykonávaných testov, ich dôslednosť a profesionalitu.

Daniel Gruber z technického centra Schiedel poukazuje na fakt, že Schiedel sa stal prvým výrobcom komínových systémov, ktorý má akreditované nezávislé skúšobné laboratórium.

Skúšobné laboratórium Schiedel je tak novo zaradené na zozname Nemeckých akreditačných miest, ale aj na zozname Medzinárodnej kooperácie akreditačných laboratórií (ILAS). Všetky skúšky vykonané v skúšobnom laboratóriu Schiedel tak budú platné aj na medzinárodnom poli.

 

Medzinárodné skúšobné laboratórium Schiedel spĺňa nasledujúce požiadavky:

  • Nezávislosť a dôveryhodnosť vykonaných testov
  • Spoľahlivosť, nezaťažené hodnotenie vďaka kvalitnému a medzinárodne uznávanému štandardu
  • Dodržiavanie vysokého štandardu práce

Výsledky testov laboratória Schiedel budú uznávané na národnej úrovni