Starostlivosť o komín z nehrdzavejúcej ocele.

Praktické rady pre správnu údržbu nehrdzavejúcej ocele

  • Pokiaľ prvky nevykazujú žiadne povrchové zmeny, je vhodné ich umyť čistou vodou, vysušiť a vykonať konzerváciu prípravkami na to určenými
  • Ak sú viditeľné známky vápenatých usadenín alebo oxidácie, je potrebné ich vyčistiť čističom na nehrdzavejúcu oceľ, opláchnuť vlažnou vodou, vysušiť a vykonať konzerváciu prípravkom na konzerváciu a leštenie nehrdzavejúcej ocele.
  • Prvky z nehrdzavejúcej ocele sa nemôžu používať a skladovať v blízkosti chlórovacích zariadení alebo v sklade, kde sú skladované chemikálie.
  • Chráňte výrobky z nehrdzavejúcej ocele pred soľou, prachom a nečistotami.
  • Pôsobenie stavebného prachu môže nezvratne poškodiť nehrdzavejúcu oceľ, preto nečistoty z komína z nehrdzavejúcej ocele čo najskôr odstráňte.
  • Zabráňte kontaktu výrobkov z nehrdzavejúcej ocele s inými kovmi, predovšetkým so železom. Pozor na použitie správnej kefy pri čistení komína!
  • Pravidelným ošetrovaním výrobkov z nehrdzavejúcej ocele zabránite rýchlejšiemu postupu korózie.
  • V agresívnejšom prostredí so zvýšenou koncentráciou chlóru, soli, prachu, v blízkosti ciest a v priemyselných oblastiach sa odporúča ošetrovať výrobky z nehrdzavejúcej ocele v intervale 3-6 mesiacov. V menej agresivnom prostredí je lehota pre čistenie 6-12 mesiacov
  • Na čistenie a údržbu komína z nehrdzavejúcej ocele nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky ani prípravky s obsahom chlóru určené do domácnosti!Návod na použitie kovového komínového telesa nájdete tu …
<span class="entry-title-primary">Starostlivosť o komín z nehrdzavejúcej ocele.</span> <span class="entry-subtitle">Správnou starostlivosťou a správnymi postupmi pri stavbe a počas používania</span>