STAROSTLIVOSŤ O KOMÍN

STAROSTLIVOSŤ O KOMÍN

1. Ako často sa musí čistiť komín?

Podľa vyhlášky sa kontrola a čistenie komína v rodinnom dome robí podľa typu spotrebiča, ktorý je na komín pripojený – pri spotrebičoch na tuhé palivá je to každé 4 mesiace, pri plynových kotloch každých 12 mesiacov.

Čistenie komína

2. Komu môžeme túto prácu zveriť?

Nájdite si kominára, ktorý je členom profesijného združenia. V takom prípade budete mať istotu, že je zaškolený na práce pri čistení a kontrole spalinovej cesty podľa vyhlášky 401/2007. Komín si môžete vyčistiť aj sami, ak máte zodpovedajúce vybavenie. Nechajte však túto prácu aspoň raz ročne na kominára, ktorý zo skúseností vie, na čo sa má sústrediť, ako má vyzerať napojenie dymovodu a podobne.

3. Čo všetko sa pri kontrole a čistení komína robí a ako dlho to trvá?

Kontrola spalinových ciest zaberie približne 30 minút až hodinu. Kominár by sa mal pritom postarať nielen o samotné komínové teleso, ale aj o dymovod, ktorým je na komín napojený spotrebič. Mal by:

  • posúdiť umiestnenie horľavých materiálov pri komíne s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča
  • skontrolovať komín, dymovod a spotrebič najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty, ktorá by mala zaistiť bezpečné odvedenie spalín
  • odstrániť pevné usadeniny a nečistoty z celej spalinovej cesty vrátane lapača iskier a priestoru prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu
  • preveriť voľný a bezpečný prístup ku komínu a k dymovodu, k ich čistiacim miestam a k spotrebiču

Nezabudnite si objednať kominára čo najskôr. V októbri sa im totiž začne nápor práce a môže sa stať, že si na kontrolu komína počkáte aj mesiac. Navyše v tomto termíne budete mať dostatok času aj na prípadné opravy.

Čistenie komína

Ak je na komín pripojený spotrebič, treba ho skontrolovať bez ohľadu na to, ako často ste, napríklad na chalupe, kúrili. Kontrola komína nie je nutná iba vtedy, ak sa vôbec nepoužíva (spotrebič je odpojený) a je zabezpečený (napr. proti prenikaniu vody a snehu zo zrážok).

Keďže komín sa stará o odvod spalín od tepelného spotrebiča, prečítajte si tiež ako sa postarať o kotol, čomu by sa mal servisný technik povenovať na vašom spotrebiči.