Soutěž Můj rodinný dům je určena všem studentům středních škol v České republice, kteří se připravují na své budoucí povolání projektanta nebo architekta.

Se začátkem školního roku 2022-2023 jsme po pauze vyhlásili další ročník soutěže určené pro studenty středních škol v České republice, kteří se připravují na budoucí povolání projektanta nebo architekta. Zadáním soutěže bylo zpracovat projekt rodinného domu pod názvem „Jak by měl vypadat můj ideální dům“ s použitím 3D/BIM softwarových nástrojů.

Hlavním kritériem při hodnocení přihlášených studentů, kterých se letos sešlo 37, byl komplexní přístup. Nešlo pouze o estetické hledisko, ale i o promyšlené konstrukčním řešení s důrazem na udržitelnost a šetrnost staveb vůči životnímu prostředí. Vytápění nemělo být závislé na jednom druhu paliva a mělo zohlednit možné změny cen a dostupnosti energií v budoucnu. Opomenut neměl být ani způsob větrání, který hraje v čím dál těsnějších stavbách pro kvalitu vnitřního prostředí zásadní roli.

Pro přijetí projektu do soutěže bylo nutné využití volně stažitelných knihoven Schiedel a zpracování pomocí 3D/BIM softwaru (např. Archicad, Allplan, Revit, případně jiný), který umožňuje návrh exportovat do souborového formátu IFC. Z pohledu využití digitálních technologií je soutěž Můj rodinný dům rozhodně unikátní a pro studenty a jejich budoucí profesní život jednoznačně přínosná.

První dvě příčky letošního ročníku ovládly dívky ze SŠPU Hodonín pod vedením Ing. Lenky Benovičové. Obě dívky přesvědčily porotu inovativním řešením tepelné pohody jak v zimě tak v létě.

Zadání se nejlépe zhostila Lucie Látalová. Porota ocenila zejména netradiční spojení železobetonové a cihlové konstrukce. Železobetonový přesah části stavby působí jako prvek vyrovnávající výkyvy teplot díky akumulační schopnosti daného materiálu. Zároveň řeší dnes důležité zastínění pokojů v prvním patře domu. Porota ocenila i progresivní způsob vytápění kombinující tepelné čerpadlo, solární panely a krbovou vložku Schiedel KINGFIRE. Kromě vytápění je z obnovitelných zdrojů řešené i chlazení v letních měsících a celoroční ohřev teplé vody.

Na druhé příčce se umístila Sára Blažková rovněž ze SŠPU  Hodonín. Zde porota ocenila inovativní pojetí řízeného větrání a zastínění oken s využitím sledování teploty v prostoru mezi skly oken. Tepelná pohoda je zajištěna kombinací tepelného čerpadla, podlahového vytápění a prefabrikovaného krbového modulu Schiedel KINGFIRE LINEARE SC. 

Na třetím místě se umístil Jan Doležal z PSŠ Letohrad pod vedením Ing. Moniky Kopecké, který dle poroty jako jeden z mála odpovídajícím způsobem využil parametrickou knihovnou Schiedel. Správně nadimenzoval odvod spalin z plynového kotle pomocí komínového systému Schiedel Absolut, který doplnil vytápěním pomocí spotřebiče Schiedel KINGFIRE.

Všichni výherci obdrží zajímavé finanční ohodnocení. Vedoucí oceněných projektů navíc získají šek na víkendový pobyt pro dvě osoby. Slavnostní předání cen proběhlo 23.5. na Občanské Plovárně v Praze.