Můj rodinný dům

Vážení příznivci soutěže “Můj rodinný dům”. Vyhlašujeme v pořadí již 10. ročník této oblíbené studentské soutěže. Věříme, že se opět se svými projekty aktivně zapojíte.

Soutěž Můj rodinný dům je určena všem studentům středních škol v České republice, kteří se připravují na své budoucí povolání projektanta nebo architekta.

V rámci soutěže chceme ocenit studenty, kteří začínají navrhovat a projektovat s použitím moderních CAD/BIM technologií svou vlastní koncepci rodinných domů, které vedle své architektonické a technické kvality nabídnou obyvatelům i stále potřebnější a žádanější přívětivé a pohodové prostředí se zaměřením na optimální zabezpečení jedné ze základních životních potřeb člověka: tepla.

 

Záměrem soutěže je umožnit také detailnější seznámení s problematikou odvodu spalin od spotřebičů, řešení aktuálních problémů přívodu a výměny vzduchu ve stále těsnějších objektech a motivovat studenty ke kreativnímu použití BIM technologie včetně využití inteligentních knihoven stavebních výrobků a prvků ke ztvárnění zadání a následnému vygenerování technické dokumentace.

Termíny:

Vyhlášení:                                               Říjen 2023
Uzávěrka přihlášek:                                15.12.2023
Odevzdání soutěžních návrhů:                  12.4.2024
Vyhlášení vítězů:                                  květen 2024
(datum a místo konání bude upřesněno)

Ceny:

a. Ocenění projektu:

1. cena           15.000 Kč
2. cena             9.000 Kč
3. cena             6.000 Kč

b. Ocenění vedoucího projektu

Vedoucí každého oceněného projektu získá: Hotelový šek na víkendový pobyt pro 2 osoby.

Odborná porota:

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ved. Katedry TZB fakulty stavební ČVUT Praha
Ing. Arch. Petr Vaněk, předseda představenstva CzBIM
Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor Vytápění, TZB-info
Ing. Jiří Vrba, externí poradce Schiedel