Můj rodinný dům

Vážení příznivci soutěže “Můj rodinný dům”. Po krátké pauze jsme se rozhodli opět se startem nového školního roku vyhlásit další, v pořadí již 8. ročník této oblíbené studenstké soutěže. Věříme, že se opět se svými projekty aktivně zapojíte.

Soutěž Můj rodinný dům je určena všem studentům středních škol v České republice, kteří se připravují na své budoucí povolání projektanta nebo architekta.

V rámci soutěže chceme ocenit studenty, kteří začínají navrhovat a projektovat s použitím moderních CAD/BIM technologií svou vlastní koncepci rodinných domů, které vedle své architektonické a technické kvality nabídnou obyvatelům i stále potřebnější a žádanější přívětivé a pohodové prostředí se zaměřením na optimální zabezpečení jedné ze základních životních potřeb člověka: tepla.

 

Záměrem soutěže je umožnit také detailnější seznámení s problematikou odvodu spalin od spotřebičů, řešení aktuálních problémů přívodu a výměny vzduchu ve stále těsnějších objektech a motivovat studenty ke kreativnímu použití BIM technologie včetně využití inteligentních knihoven stavebních výrobků a prvků ke ztvárnění zadání a následnému vygenerování technické dokumentace.

Termíny:

Vyhlášení:                                              říjen  2017
Uzávěrka přihlášek:                              15.12.2017
Odevzdání soutěžních návrhů:             31.3.2018
Vyhlášení vítězů:                                   Stavební veletrhy Brno 2018

Ceny:

a. Ocenění projektu:

1. cena           15.000 Kč
2. cena             9.000 Kč
3. cena             6.000 Kč

b. Ocenění vedoucího projektu

Vedoucí každého oceněného projektu získá: Hotelový šek na víkendový pobyt pro 2 osoby.

Odborná porota:

Ing. Jiří Vrba, technický ředitel Schiedel, s.r.o.
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry  TZB fakulty stavební ČVUT Praha
Ing. arch. Petr Vaněk, šéfredaktor portálu EARCH
Ing. Tomáš Lejsek, zástupce kolektivního člena Odborné rady pro BIM, SW BIM konzultant
Ing. Štěpánka Tomanová, členka představenstva Odborné rady pro BIM, IFC konzultant