<span class="entry-title-primary">SKLAD – pravidlá pohybu na sklade</span> <span class="entry-subtitle">Pravidlá pohybu na sklade</span>
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VŠETCI EXTERNÍ VODIČI A ICH SPOLUJAZDCI SA MUSIA PRED VSTUPOM OHLÁSIŤ.

V TOMTO AREÁLI SA MUSÍ VŽDY NOSIŤ VÝSTRAŽNÝ ODEV.

V PRACOVNÝCH OBLASTIACH SKLADU A LOGISTIKY SA MUSÍ NOSIŤ OCHRANNÁ OBUV.

ODSTAVTE SVOJE VOZIDLO, PROSÍM, NA PRIDELENÝCH MIESTACH A PRIPRAVTE SA NA NAKLÁDKU

VYPNITE MOTOR, VYTIAHNITE KĽÚČ ZO ZAPAĽOVANIA A ZATIAHNITE RUČNÚ BRZDU.

VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA DÁVA VODIČOVI NÁKLADNÉHO VOZIDLA JASNÝ SIGNÁL, KEĎ JE UKONČENÝ POSTUP NAKLADANIA A NÁKLADNÉ VOZIDLO MÔŽE POKRAČOVAŤ V JAZDE.


DODRŽUJTE BEZPEČNÚ POZÍCIU PRI NAKLÁDKE, ALEBO VYKLÁDKE - min. 5 m od VZV.

VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA FIRMY SCHIEDEL PRIDELÍ VODIČOVI NÁKLADNÉHO VOZIDLA BEZPEČNÚ POZÍCIU MIMO NEBEZPEČNÚ OBLASŤ POTOM, AKO TENTO UVOĽNIL SVOJE NÁKLADNÉ VOZIDLO.

VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA MUSÍ POČAS NAKLÁDKY A VYKLÁDKY ZOSTAŤ NA PRIDELENOM ODSTAVNOM MIESTE A MÔŽE POZOROVAŤ PRÁCE A VYDÁVAŤ INŠTRUKCIE.

POČAS CELÉHO PROCESU NAKLÁDKY A VYKLÁDKY SA MUSÍ DODRŽIAVAŤ MINIMÁLNA BEZPEČNOSTNÁ VZDIALENOSŤ 5 M MEDZI VYSOKOZDVIŽNÝM VOZÍKOM A VODIČOM NÁKLADNÉHO VOZIDLA.

KEĎ JE NAKLÁDKA UKONČENÁ, PREVEZME VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA SVOJE VOZIDLO.

NAŠI PRACOVNÍCI NAKLÁDKY SÚ PRESNE INŠTRUOVANÍ, ABY VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK NERIADILI V BLÍZKOSTI OSÔB.
TENTO POSTUP SLÚŽI K VAŠEJ VLASTNEJ BEZPEČNOSTI, ALE TIEŽ K BEZPEČNOSTI NAŠICH ZAMESTNANCOV.

PROSÍME O VAŠU SPOLUPRÁCU. ĎAKUJEME.